Techniek: Een antwoord op het massale mestprobleem

Een Israëlische uitvinding, die oorspronkelijk is ontworpen om hondenpoep in een geurloos poeder te veranderen, wordt als proefproject opgeschaald als een oplossing voor geurloze verwerking van koeienpoep in veehouderijen en slachthuizen.

Door Redactie Israel Today |

Het begon eigenlijk heel klein, met de boete die Oded Halperin kreeg, toen hij de poep van zijn hond niet opruimde. Hij drong er bij zijn vriend, nano-bio­tech­nologie pioneer en seriële uitvinder prof. Oded Shoseyov van de Hebreeuwse Universiteit, op aan, om een ​​schonere, groenere oplossing te bedenken voor het verwijderen van hondenpoep. Een onmogelijke opdracht, meende Shoseyov, totdat Halperin dacht aan het chemisch verbranden van het afval.

De twee Odeds richtten in 2008 Paulee CleanTec op, nu gevestigd in Ramat Gan, om een ​​efficiënte en duurzame oplossing te ontwikkelen voor het beheren van menselijk en dierlijk afval. Voor de hondendrollen werd dat de AshPoopie, een stok-met-schep-en-reactorruimte, zie de video.

Werkend aan de commercialisering van zijn oplossing voor huisdieren, breide Paulee Cleantec zich uit door interesse van andere sectoren.
Een Amerikaanse partner gebruikt de gepatenteerde technologie van Paulee om vast afval te scheiden in een flatgebouw San Francisco en dit om te zetten in een meststof die is goedgekeurd voor land­schaps­archi­tectuur.
Een Braziliaanse partner heeft drie jaar geëxperi­men­teerd met het gebruik van de organische meststof voor het kweken van koffie, sojabonen, maïs, sinaasappels en suikerriet, en staat op het punt te beginnen met een groot project in een gemeentelijke riool­water­zuiverings­installatie.

Veilige opgeslagen meststof
Paulee CleanTec heeft onlangs een demo Biolizer-systeem geïnstalleerd in de melkveehouderij van een kibboets, zie de video bovenaan.

‘We kunnen in één uur een halve ton vers dierlijke mest omzetten in geurloze organische meststof’, vertelde CEO Ilan Levy. ‘Als je 300 melkkoeien hebt, produceren ze elk uur een ton vloeibaar afval. Dit komt overeen met het afvalwater van een stad met 40.000 mensen.’

Koeienmest is een geweldige natuurlijke meststof. Maar het stinkt, en bovendien verdrinken de moderne inten­sieve veehouderijen in de mest verdrinken. Wereld­wijd worden honderden miljoenen tonnen onbehandeld of onjuist behandeld afval afgevoerd in oppervlaktewater en in de grond geabsorbeerd, waardoor gewassen en drinkwater met ziekteverwekkers zoals Salmonella, E. coli en Coliform.

‘Wanneer in één geconcentreerd gebied grote hoeveelheden afval worden geproduceerd, is er geen veilige en rendabele manier om dit efficiënt te gebruiken of het kwijt te raken. Zolang de landbouw dieren opsluit voor de productie van vlees, eieren en melk, zal dit probleem blijven bestaan,’ zegt Levy.

Dieren produceren het gehele jaar mest, maar die kan slechts enkele maanden per jaar over de akkers worden uitgereden. In een aantal landen moet een bedrijf de mest van negen maanden ter plaatse kunnen opslaan. Terwijl die mest ontbindt, komen er schadelijke en stinkende gassen vrij

Het goedkope chemische proces van Paulee CleanTec zet de stront om in organische kaliumrijke meststof, vrij van ziekteverwekkers en geur. De poedervormige meststof kan veilig worden opgeslagen zodat de boerderij die kan gebruiken of verkopen.

‘In de nabije toekomst kunnen we een eind maken aan de huidige praktijk, het verplicht opslaan van verse dierenmest op de boerderij’, vertelde Levy.
De technologie kan ook een oplossing zijn voor slachthuizen, die bij elke geslachte koe 20 tot 30 kg maaginhoud moet verwijderen.

De Bill & Melinda Gates stichting ‘Reinvent the Toilet Challenge’ heeft in 2012 een subsidie ​​aan Paulee Cleantec toegekend als onderdeel van zijn streven naar veilige en duurzame sanitaire technologieën voor de ongeveer 2 miljard mensen zonder toilet faciliteiten.

Bronnen: Israel21c, Paulee CleanTec.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.