Sorry, maar in Israël betekent de Bijbel nog iets!

Wat kunnen we van de gerechtelijke procedure tegen Nabot leren, op wiens wijngaard koning Achab zijn zinnen had gezet? Wat leert de voorziening van manna in de woestijn ons over zuinigheid en economie? Wat betekent Simsons interventie bij de Filistijnen als het om boze opzet en contractbreuk gaat? En hoe beïnvloedt het salomonsoordeel de rechtspraak in Israël?

Door Aviel Schneider |

Gerechtelijke processen uit de Bijbel kunnen licht werpen op vragen en dilemma’s die zich voordoen bij huidige rechtszaken. De geschiedenis kan ons helpen het heden te begrijpen. Daarom bestuderen advocaten, rechters, psychologen en andere academici in Jeruzalem rechtszaken die in de Bijbel beschreven staan. Dat heeft twee voordelen. Aan de ene kant komt het Bijbelse verleden dan tot leven, aan de andere kant begrijpt men
als mens en als volk daardoor het geestelijke en sociale heden beter.

De Bijbel is door God geschreven voor deze aarde. Reeds vóór de oprichting van de staat Israël benadrukte de eerste minister-president, David Ben Goerion, dat de Bijbel Israël de opdracht geeft het land te bewonen en te bewerken. En de huidige premier, Benjamin Netanyahu, zei een paar maanden geleden: ‘De Bijbel is het fundament van de eeuwigheid van Israël. Wat wij in dit land presteren, behoort tot de verlossing van Israël, en alles wat we doen is gebaseerd op een geestelijke en Bijbelse volmacht.’

Voor wijlen Ariel Sharon, voormalig minister-president van Israël, was Israël de geopende Bijbel, het schriftelijke getuigenis, de identiteit en het bestaansrecht van het Joodse volk. Ook Itzchak Rabin, die tijdens zijn premierschap werd vermoord, haalde de aanspraak die Israël op het land heeft uit de Bijbel: ‘We zijn teruggekeerd en hebben hier ons nationale vaderland weer opgebouwd.’

In 1980 ging op een zekere zaterdagavond, vlak na het einde van de sabbat, de telefoon van de toenmalige premier van Israël, Menachim Begin. Aan de andere kant van de lijn was de Amerikaanse president Jimmy Carter. Begin gaf zijn secretaris de opdracht om tegen Carter te zeggen dat hij nu geen tijd had omdat hij Bijbelstudie deed en dat hij daarna zou terugbellen. De Bijbel was voor hem belangrijker.

Golda Meir zei dat Israël bestaat bij de gratie van de vervulling van de Bijbel, die van God is uitgegaan. In Israël is de Bijbel geïntegreerd in de politiek en in de samenleving, en dat is voor mensen die hier niet wonen, een ongekend fenomeen.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het juli/augustusnummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.