Shabbatslezingen: ‘U maakt voor mij een tafel gereed’

God zorgt voor zijn kinderen. Dat onder­vonden de Israëlieten die in de woestijn het manna kregen, en geleid werden naar een vrucht­baar land. Als teken van dank­baar­heid mochten ze elke week twaalf brood­koeken op een tafel in de taber­nakel neer­leggen.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Teroemah (Gaven) zijn:

✡ Torahlezingen: Exodus 25:1 – 27:19,
✡ Profetenlezing: 1 Koningen 5:12 – 6:13,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: 2 Korintiërs 9:1-15.
In verband met het thema wijken we daar van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Een van de onderdelen van de Tabernakel was de tafel, gemaakt van de beste materialen, hard acaciahout en pletbaar onvergankelijk goud. Daarop werden elke shabbat twaalf broodkoeken neergelegd, voor elke stam één, als teken van dankbaarheid voor al het voedsel dat God ons geeft.

U moet ook een tafel van acaciahout maken. Zijn lengte moet twee el zijn, zijn breedte één el en zijn hoogte anderhalve el. Dan moet u hem met zuiver goud overtrekken en er een gouden rand omheen maken. Ook moet u er een sierlijst van een hand breed omheen maken en moet u een gouden rand rondom die sierlijst maken. Dan moet u er vier gouden ringen voor maken en de ringen bevestigen aan de vier hoeken van zijn vier poten. De ringen moeten dicht onder de sierlijst zitten, als houders voor de draagbomen, om de tafel te kunnen dragen. En u moet de draagbomen van acaciahout maken en ze met goud overtrekken; de tafel moet daarmee gedragen worden.
Vervolgens moet u de bijbehorende schotels, schalen, kannen en kommen maken, waarmee plengoffers gebracht worden; van zuiver goud moet u ze maken.
Dan moet u het toonbrood op de tafel leggen; het moet er voortdurend voor Mijn aangezicht zijn.

Exodus 25:23-30 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
De bekende psalm 23 is geschreven door of voor koning David, die een moeilijk leven heeft gehad, met veel strijd en tegenstand. Toch jubelt de psalm over Gods zorg en leiding in zijn leven: ‘U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders.’

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

Psalm 23 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
De tafel met de toonbroden doet denken aan Jezus’ voeden van een grote menigte met slechts enkele broden en vissen, aan de instelling van het heilig Avondmaal, en aan de uitnodiging aan de gemeente van Laodicea (de gemeente waarop Jezus de meeste kritiek had), om zich te bekeren en maaltijd met Hem te houden.

En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem. En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God.
En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament [=verbond] in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.


Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

Lukas 22:14-20 en Openbaring 3:20 (HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.