Saoedische Prins prees Israël als stabiele factor

Hoewel er misschien nog geen sprake is van volledige normalisatie met al deze landen, wordt het steeds duidelijker dat de belangrijkste spelers in de Arabische wereld de Staat Israël niet langer als een paria beschou­wen, of als een kankergezwel dat moet worden uitge­roeid.

Door Redactie Israeltoday.nl |

Sommige Arabische leiders gaan nu zelfs zo ver dat zij suggereren dat zij blij zijn dat Israël deel uitmaakt van de Midden-Oosten familie. Een van hen is Prins Faisal bin Farhan Al Saoed (foto), de minister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië.

De Saoediër vertelde vorige week aan verslaggevers, na zijn ontmoeting met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken, dat – vanuit het standpunt van Riyad – Israël ‘heeft bijgedragen aan de regionale stabiliteit en de weg naar vrede.’

Dat is precies het tegenovergestelde van wat hoge Saudische ambtenaren de afgelopen jaren over de Palestijnse Autoriteit te zeggen hadden. ‘De Palestijnen hebben niets bijgedragen,’ vertelde de Saoedische schrijver Abdulhameed Al-Ghobain vorig jaar aan de BBC om de toenemende frustratie van het koninkrijk over de Palestijnse Autoriteit te verklaren. Zie: Saoedi-Arabië keert zich tegen de Palestijnen.

Maar prins Faisal benadrukte verder dat Saoedi-Arabië nog steeds gelooft dat de enige weg naar langdurige vrede en stabiliteit is dat Israël en de Palestijnen een vredes­akkoord bereiken over de definitieve status. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat de enige manier om blijvende stabiliteit te bereiken is de Pales­tijnse kwestie aan te pakken en de kwestie van de Pales­tijnse Staat (…) met Jeruzalem als hoofdstad,’ zei hij.

Het verschil vandaag is dat de Saoedi’s en andere regionale machten niet langer Israël de schuld geven, althans niet uitsluitend, voor de voortdurende stagnatie van het vredes­proces met de Palestijnen. En zij zijn steeds meer bereid om onder­tussen door te gaan met hun eigen normalisatie-akkoorden. Het netto-effect is dat de Arabische wereld eindelijk begint te begrijpen dat Israël echt vrede wil.

Lees ook:
Saudi’s: Tempelberg en Al Aqsa onbelangrijk voor islam,
Saoedische journalist met pro-Israël visie vrijgelaten.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.