Saoedische journalist met pro-Israël visie vrijgelaten

Hij was zijn tijd ver vooruit. Hij riep openlijk op tot vrede met Israël nog voor de Abraham-akkoorden; hij viel Iran en de Palestijnen aan voordat zoiets populair was; en hij werd uiteindelijk door het Saoedische establishment gearresteerd voor opruiing. Nu is hij vrijgelaten na zijn tweede arrestatie, en de situatie in het Midden-Oosten is sterk veranderd.

Door Edy Cohen |

Dit is het verhaal van de Saoedische journalist Abdul Hameed Al-Ghabin, die reeds in 2018 en 2019 volledige normalisatie met de Staat Israël steunde. Hij verscheen onbezorgd en onbevreesd in de meeste Arabisch­talige media. De autoriteiten wisten niet wat ze met hem aan moesten. Aan de ene kant overtrad hij geen wetten, maar aan de andere kant bracht hij de topamb­tenaren van het koninkrijk in verlegen­heid; die probeerden zich te profileren als verdedigers van de Palestijnse zaak.

Hij was ook de eerste Saoedi die een opiniecolumn schreef in een Israëlische krant, Israel Hayom. In zijn artikel ‘Een nieuw Saoedisch perspectief op vrede‘, viel hij Jordanië aan. Vanuit Arabisch oogpunt is het onaan­vaard­baar dat een Saoedisch burger een lidstaat van de Arabische Liga aanvalt. Er bestaat geen democratie in de Arabische landen en geen tolerantie voor afwijkende meningen.

Abdul Hameed Al-Ghabin was het slachtoffer van conflicten achter de schermen binnen Saoedi-Arabië. De gematigden wilden hem geen kwaad doen, maar de extremisten slaagden erin hem te laten arresteren. In sommige Arabische landen is een bevel van een rechter niet nodig om iemand te arresteren, een telefoontje van een politicus of van een hoge veilig­heids­functio­naris is voldoende. Zo werkt dat, en zo is het gebeurd. Naar de mening van velen in Saoedi-Arabië had deze journalist de grens van aanvaard­baar gedrag over­schreden door te spreken over vrede met Israël en kritiek te leveren op Arabische landen, waaronder de Pales­tijnen.

Nogmaals, er bestaat geen vrijheid van meningsuiting in landen zoals Saoedi-Arabië, en degenen die het wagen om zonder toestem­ming van de autori­teiten hun mening te verkondigen, betalen daarvoor vaak de prijs met gevangenis­straf, of zelfs met hun leven. Het is belangrijk te verdui­delijken dat Al-Ghabin niet het Saoedische establish­ment heeft aangevallen. Als hij het Saoedische establishment had aangevallen, zou hij diezelfde dag nog zijn geëxecuteerd of tot tientallen jaren gevangenis­straf zijn veroordeeld.

De controversiële Saoedische journalist werd gearres­teerd en bracht een jaar in de gevangenis door, naast de vijf maanden dat hij op een politie­bureau werd vast­ge­houden. Gedurende die tijd probeerden ze zijn staats­burger­schap in te trekken, probeerden ze hem te beschul­digen van spionage voor Israël, maar ze slaagden daar niet in. De aanklachten tegen hem waren onder meer: poging tot verkrijging van het Saoedische staats­burger­schap door middel van bedrog, het smokkelen van geld, steun aan de Britten, en het schaden van Pales­tijnen. Hij werd voor geen enkele beschuldiging veroordeeld.

Enkele dagen geleden werd Al-Ghabin vrijgelaten met strenge beperkingen, waaronder: een verbod om het land opnieuw te verlaten, een verbod om geïnterviewd te worden door de media, en een verbod om sociale media-accounts te openen.

Na anderhalf jaar werd het de autoriteiten duidelijk dat zijn opsluiting ongegrond was, dat een groep extre­misten zijn arres­tatie had afgedwongen, en de aan­klachten tegen hem werden ingetrokken. Thans is er een staats­commissie die de hele zaak onderzoekt, en als blijkt dat Al-Ghabin onrecht is aangedaan, wat waarschijnlijk is, zal hij schadeloos worden gesteld.

De gevangenschap van Abdul Hameed Al-Ghabin vormde een schending van de pers­vrijheid en van de vrijheid van menings­uiting, en was een ernstige schending van de mensen­rechten. Mensen die ik in Saoedi-Arabië heb gesproken, hebben mij verteld dat hij is vrijgelaten om de delicate betrek­kingen met de nieuwe Amerikaanse regering van president Joe Biden niet te schaden. Hoe dan ook, Al-Ghabin heeft genoeg geleden, en het is tijd voor Westerse landen om hem en zijn familie politiek asiel te geven, omdat hij niet in staat zal zijn om een normaal leven te leiden in Saoedi-Arabië in het licht van zijn verleden.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.