Samaritanen vieren vandaag Wekenfeest, Shavoe’ot

De Samaritanen in Israël vieren vandaag het Weken­feest of Pink­steren op de berg Gerizim in Samaria. Er leven rond de 800 Samaritanen in het land, verre nakome­lingen van volken die tijdens de ballingschap hierheen werden verbannen en zich met Joodse stammen vermengden.

Door Redactie Israel Today |

De religie van de Samaritanen is nauw verwant aan het Jodendom, met enkele verschillen: zij erkennen alleen de vijf boeken van Mozes, de Samaritaanse Pentateuch, die iets afwijkt van de Joodse Pentateuch. De andere boeken van de Bijbel erkennen zij niet.

Na de terugkeer van de inwoners van het Juda uit de Babylonische ballingschap in 538 v.Chr. verzochten de Samaritanen om de verwoeste tempel in Jeruzalem te mogen helpen herbouwen, hetgeen de Judeeërs afwezen. De Samaritanen bouwden toen een eigen tempel op de berg Gerizim in het heuvelland van Samaria, zoals genoemd in Johannes 4:20.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.