Rem van Congresleden VS op politieke opleving PA

Er was bezorgdheid in Israël, en verwachting in Ramallah, dat de verkiezing van de Amerikaanse president Joe Biden zou zorgen voor een veel verzoenender Amerikaanse benadering van de Palestijnen dan onder de voormalige president Donald Trump.

Door Redactie Israel Today |

Afbeelding: Als de Palestijnse leider Machmoud Abbas dacht dat de nieuwe Amerikaanse regering zijn regime een vrijbrief zou geven, moet hij nog maar eens goed nadenken. (Foto: Amir Levy/Flash90)

Biden heeft inderdaad te kennen gegeven dat hij de Palestijnse leiders opnieuw wil bena­deren en hen weer op gelijke voet met Israël wil plaatsen wat betreft het vredes­proces in het Midden-Oosten. De Israëli’s vreesden dat dit een Palestijnse politieke heropleving zou kunnen aanwakkeren, nadat die door Trump op een zijspoor was gezet, en zo andere vredesinspanningen in de regio zou verstoren.

Maar eerder deze maand maakte een delegatie van het Amerikaanse Congres de Palestijnse Autoriteit duidelijk dat zij geen blanco cheque zou krijgen, noch dat Washington plotseling een oogje zou dichtknijpen voor haar meer problematische beleid.

De tien leden van het Congres waren in het land voor een reeks vergaderingen en om 4 juli, Amerika’s Onafhankelijkheidsdag, te vieren. Een bron die met de delegatie meereisde vertelde aan The Times of Israel, dat de ontmoeting van de Congresleden met de Palestijnse leider Machmoud Abbas ‘soms gespannen’ was.

Een van de grote kwesties waarover de twee partijen ‘het niet eens waren’ was het voortdurende beleid van de Palestijnse Autoriteit om royale toelagen te betalen aan de families van Palestijnen die ofwel werden opgesloten ofwel werden gedood als gevolg van het plegen van terroristische aanslagen tegen Israëli’s.

Israël noemt dit beleid ‘pay-to-slay’ en onderstreept dat het een sterke aanmoediging is voor Palestijnen om door te gaan met geweld tegen de Joodse Staat. De maandelijkse toelage, die door de Palestijnse Autoriteit wordt uitbetaald, kan inderdaad, afhankelijk van de ernst van de aanval en het aantal slachtoffers, gelijk zijn aan of hoger zijn dan het lokale gemiddelde maandinkomen.

In 2018 heeft het Amerikaanse Congres de Taylor Force Act aangenomen, die de financiële hulp aan de Palestijnse Autoriteit beperkt zolang zij deze betalingen doet aan de families van terroristen. De congres­delegatie maakte Abbas duidelijk dat dit beleid niet zou veranderen.
‘We benadrukten dat dergelijke betalingen absoluut onaanvaardbaar zijn,’ zei het Democratische congreslid Brad Schneider na de ontmoeting met de Palestijnse leider.

Abbas bleef ‘pay-to-slay’ verdedigen als een nood­zake­lijke vorm van ‘welzijn’. Maar op de vraag van de Amerikanen, of zijn regime op dezelfde manier stipendia betaalt aan de families van Palestijnen die sterven aan kanker, moest hij toegeven dat dit niet het geval was. Abbas beweerde dat hij van plan is zo’n systeem van sociale zekerheid op te zetten.

Een ander twistpunt betrof de Abraham Akkoorden en de inspanningen van het Congres om normalisatie tussen Israël en meer Arabische Staten mogelijk te maken. Abbas drong erop aan dat dit zou wachten tot na een allesomvattend akkoord tussen Israël en de Palestijnen.

Maar omdat een dergelijk vooruitzicht nog steeds buiten bereik lijkt, vertelden de congresleden Abbas dat zij door zouden gaan met het promoten van de Abraham Akkoorden, waarvan zij benadrukten dat deze ook de Palestijnen ten goede zouden komen, als zij maar zouden helpen ‘die te bevorderen, in plaats van zich ertegen te verzetten en het tegen te houden’.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.