Relatief veel Joden in het Witte Huis

Joden maken slechts 2% deel uit van de Ameri­kaanse bevolking, en toch hebben zij een substantiele en groeiende plaats in het Witte Huis. Bereid je dus voor op nog meer Joodse echtgenoten, kleinkinderen en ambtenaren in de volgende Amerikaanse regering.

Door David Lazarus |

President Trump ging prat op een Joodse schoonzoon, en toen zijn dochter Ivanka zich bekeerde tot het Jodendom, betekende dit dat zijn klein­kinderen, volgens de Joodse wetten, nu ook Joods zijn.

Alle drie kinderen van Joe en Jill Biden groeiden op als trouwe Katholieken, maar trouwden met Joden. De pasgeboren kleinzoon, die Biden vorige week na zijn overwinnings­speech in zijn armen hield, is Joods volgens de Halachah, de Joodse Wet. Bidens kleinkinderen van hun overleden zoon Beau zijn ook Joods van geboorte.

Hunter Biden trouwde de Joodse filmmaakster Melissa Cohen en liet bij die gelegenheid net zo’n tattoo zetten als Melissa heeft, met het woord ‘Shalom’ in Hebreeuwse letters.

Dochter Ashley trouwde met Howard Krein, een arts en professor uit New Jersey. Tijdens hun bruiloft in 2016 danste de toenmalige vice-president Biden de hora en sprak de beroemde woorden: ‘Ik ben de enige Ierse Katholiek die je kent die zijn droom zag uitkomen omdat zijn dochter met een Joodse chirurg trouwde.’

Naast Biden’s Joodse schoonfamilie en kleinkinderen, is zijn keuze voor vice-president, Kamala Harris, ook getrouwd met een Joodse man, Doug Emhoff. Hiermee wordt hij de eerste Joodse echtgenoot van een Amerikaanse president of vice-president.

Het blijft niet bij de familie
Het wordt nu duidelijk dat er ook Amerikaanse Joden benoemd zullen worden in enkele van de hoogste functies in de volgende regering van het Witte Huis.

Men zegt dat Ron Klain Biden’s stafchef zal worden, een functie die hij ook vervulde voor vice-president Biden in Barack Obama’s regering. Klain diende ook als de stafchef van Al Gore, toen deze vice-president van Bill Clinton was. Klain, die als Joodse topadvocaat wordt beschouwd, werd geboren uit twee Joodse ouders, Stanley Klain en Sarann Horwitz.

Volgens berichten verwacht men ook dat Biden Tony Blinken zal benoemen op een sleutelpositie voor het buitenlands beleid. Blinken werd geboren uit Joodse ouders, Judith en Donald M. Blinken en zijn stiefvader, advocaat Samuel Pisar, is een overlevende van zowel Auschwitz als Dachau in de Holocaust. Als Blinken wordt benoemd tot of Nationale Veiligheidsadviseur, of minister van Buitenlandse Zaken, zou hij de belangrijkste diplomaat van de VS worden.

Het is te vroeg om te zeggen hoe de Joodse achter­grond van deze kandidaten invloed kan hebben op de manier waarop zij in hun toekomstige posities zullen omgaan met Israël. Jared Kushner, Donald Trump’s senior adviseur, maakte zich onbeschaamd sterk voor een pro-Israël programma, hetgeen zeld­zaam is.

Veel Amerikaanse Joden zijn overdreven voorzichtig om te pro-Israël over te komen, uit angst voor antisemitisch verzet. Sommige Joodse diplomaten hebben zelfs een hard pro-Palestijns standpunt ingenomen, alleen om te bewijzen dat ze eerlijke onder­handelaars zijn, die niet toestaan dat hun Joodse erfenis hun beleid oneigenlijk zou beïnvloeden. Terwijl dit ‘fair’ zou kunnen overkomen, is het ironisch dat doordat zij zich zo inspannen om hun beleid niet door hun Jood-zijn te laten beïnvloeden, zij eindigen bij oneerlijk, anti-Israël beleid.

Terwijl het moeilijk te voorspellen is, hoe Biden’s keuzes het Midden-Oosten zullen beïnvloeden en in het bijzonder de vredes­over­een­komsten, gepromoot door Trump’s beleid, heeft Blinken gesuggereerd dat hij er de voorkeur aan geeft om de nucleaire deal met Iran te herstellen, nadat hij kritiek had op Trump’s terugtrekking uit de overeen­komst zonder er iets voor in de plaats te stellen. Hij zei dat het ontbreken van een overeen­komst mogelijk Israël in gevaar brengt

Wie de regering van Biden in januari ook zal benoemen op sleutel­posities, Joden en Joodse waarden zullen de komende vier jaar zeker een impact hebben op het leven en het beleid in het Witte Huis.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.