Regering kan struikelen over geschil om Judea-Samaria

Israëls nieuwe ‘regering van verandering’ is nog niet eens beëdigd, maar dreigt volgens Channel 12 nu al uit elkaar te vallen. De acht regerings­partijen zijn het eens over brede ‘leidende begin­selen’, maar sommige afzon­der­lijke coalitie­akkoor­den lijken elkaar tegen te spreken.

Door Ryan Jones |

In een akkoord over ‘leidende begin­selen‘, dat maandag werd onder­tekend, kwamen de acht partijen van de coalitie, afkomstig uit het hele politieke spectrum, overeen om zoveel mogelijk te vermijden zich bezig te houden met gevoelige politieke kwesties waarover zij zoals bekend van mening verschillen.

Maar elke partij heeft ook zijn eigen overeenkomst met Yair Lapid, het hoofd van de grootste factie van de coalitie, Yesh Atid, en de man met het mandaat om de regering te vormen.

Hoewel de details van deze afzonderlijke akkoorden nog niet open­baar zijn gemaakt, zouden zij betrek­king hebben op enkele netelige kwes­ties, zoals het probleem van de illegale Pales­tijnse bouw in de delen van Judea en Samaria, die bekend staan als ‘Gebied C’ en die volledig onder Israëlische controle staan.

Alleen het feit dat de leden van de nieuwe coalitie zijn over­een­gekomen deze en andere netelige kwesties niet te bespreken, betekent niet dat de Palestijnen het spel zullen mee­spelen en de bouw zullen stop­zetten. De rechtse partij Nieuwe Hoop dringt er dan ook op aan dat de zaak wordt aangepakt en dat Lapid instemt met de door haar verkozen methode om dat te doen.

Volgens Ze’ev Elkin (foto links), voorziet het coalitie-akkoord tussen zijn partij Nieuwe Hoop en Lapid in de oprichting van een speciaal regerings­orgaan om de illegale Palestijnse bouw aan te pakken. Deze bouwactiviteiten van de Palestijnen zijn bedoeld om ‘feiten op de grond’ te creëren en zich zo te verzekeren van de controle over Gebied C.

Maar Benny Gantz (foto rechts), hoofd van de centris­tische partij Blauw-Wit, die in de nieuwe regering minister van Defensie zal blijven, staat erop dat de zaak onder zijn jurisdictie blijft en in handen van het defensie-establishment.

Elkin waarschuwde dat Indien de eis van de partij Nieuwe Hoop niet wordt ingewilligd, ‘de nieuwe regering niet tot stand zal komen’.

Volgens de Israëlische kieswetten mogen de diverse akkoorden die zijn gesloten om een coalitie tot stand te brengen, elkaar niet tegenspreken. Het lijkt erop dat Lapid misschien niet in staat was om aan deze voorwaarde te voldoen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.