Rabbijnen slaan elkaar met Bijbelteksten om de oren

Tijdens een debat in de Knesset bleek dat zelfs onder de leidende politici Gods Woord nog altijd een dagelijks thema van discussie en debatten is. Twee rabbijnen sloegen elkaar met teksten om de oren. ‘We hebben in ieder geval een paar hoofdstukken uit de Psalmen meegekregen.’

Door Ryan Jones |

Afbeelding: Rabbijn Meir Porush tegenover rabbijn Gilad Kariv. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

We hebben vaak geschreven over het feit dat de Bijbel niet alleen in de levens van de gemiddelde Israëli’s, maar ook in de Knesset, het centrum van de macht, nog steeds een belangrijke rol speelt.
Dit bleek de vorige week weer eens duidelijk, toen twee leden van de Knesset, beide gewijde rabbijnen, een verhitte discussie voerden over de heiliging en schending van de Naam van God. De discussie vond plaats tijdens een vergadering van de Knesset­commissie Grondwet, Wetten en Justitie.

Achtergrond

Anderhalve week geleden bezocht het knessetlid Gilad Kariv (Arbeidspartij), een rabbijn van het Reform Jodendom, de Westelijke Muur en over­handigde een Torah-rol aan een groep, die bekend staat als ‘Vrouwen van de Muur’, een liberale beweging die zich inzet voor het recht van de vrouwen om religieuze rituelen door te voeren , die in het orthodoxe Jodendom alleen aan mannen zijn voorbehouden.

De ‘Vrouwen van de Muur’ dragen bij hun gebeds­ceremonies in het vrouwengedeelte voor de Westelijke Muur regelmatig traditionele Joodse gebeds­sjaals (tallit) en hoofd­bedek­kingen (kippa, keppeltje) en ze dragen een Torah-rol.

Het orthodoxe Jodendom beschouwt de handelingen van deze vrouwen als godslasterlijk. In 2013 besliste een rechtbank, dat deze vrouwen bij de Westelijke Muur, ondanks religieuze gevoeligheden, het recht hebben om te doen wat ze doen.

De orthodoxe rabbijnen van de Westelijke Muur willen het de vrouwen echter niet gemakkelijk maken en weigeren de Torah-rollen aan hen te geven. Daarom kwam het knessetlid Kariv om de hen de Schriftrol te overhandigen voor de gebeden.

Rosh Chodes (Nieuwe Maan) Merhashvan – We zullen doorgaan met het verdedigen van het recht van de vrouwen van de Westelijke Muur om als gewoonte te bidden en de Thora te lezen op het plein van de Westelijke Muur tot de volledige uitvoering van het compromis dat door de vorige regering werd gedwarsboomd. Goede en gezegende maand. Vrouwen van de Westelijke Muur – Wees sterk en moedig . Bedankt daarvoor.

Confrontatie

Kariv is voorzitter van de Commissie Grondwet, Wetten en Justitie. De orthodoxe rabbijn en Knesset-collega Meier Porush (Verenigd Torah Jodendom) besloot toen zijn bezigheden te onderbreken om tegen het handelen van Kariv bij de Westelijke Muur te protesteren. Porush betrad de vergader­ruimte en begon luidkeels uit de Psalmen te citeren. Toen de wachters van de Knesset hem uit de zaal probeerden te verwijderen, ging Porush op de grond zitten.

‘We krijgen hier een goede les in de bespreking van wat de ontheiliging van de naam van de hemel is en wat de heiliging van de naam van de hemel is.’ MK Purush ging protesteren op de vloer van de hal van de #Grond­wetscommissie­kamer nadat een bevel was gegeven om hem uit het debat te verwijderen.

Kariv stond erop dat het recht van Porush op protest gerespecteerd werd en let niet toe dat zijn collega met geweld uit de zaal werd verwijderd. Hij gebruikte echter wel de gelegenheid om Porush op een Bijbelse manier aan te pakken.

‘Aangezien dit gaat over de heiliging of ontheiliging van de Naam van de Hemel (Shem ha’Shamayyim – שם השמיים), moet u er rekening mee houden dat de Talmoed, als reactie op een debat over deze kwestie, stelt dat alles wat niet de Naam van De hemel heiligt, als gevolg daarvan de naam van de hemel ontheiligt’, predikte Kariv.

‘Door uw gedrag’, wierp hij Porush voor de voeten,’ zult u het volk nog verder van de tradities en dat waarin u gelooft, afbrengen.
‘In ieder geval hebben we daardoor een paar hoofd­stukken uit de Psalmen meegekregen’, grapte Kariv.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.