Rabbijn: “Wat in Turkije gebeurde heeft een goddelijke reden”

Voor de opperrabbijn van Safed, Shmuel Elijahu, is er een Bijbelse verklaring waarom de aarde schudde in Turkije.

Door Aviel Schneider | | Onderwerpen: profetie
Rabbijn Shmuel Eliyahu spreekt over Bijbelprofetie. Foto: David Cohen / Flash90

Voor Safed’s opperrabbijn Shmuel Eliyahu is er een Bijbelse verklaring waarom de aarde schudde in Turkije. Hij noemde een profetie volgens welke de volkeren rond Israël die Israël schade hebben berokkend, gestraft zullen worden. Dit zou gebeuren nadat de Joden zijn teruggekeerd naar het land. In zijn brief legde rabbijn Elijahu de Bijbelse achtergrond van de catastrofe in Turkije en Syrië uit. Ook al moest hij zich er achteraf voor verontschuldigen omdat hij er door andere rabbijnen voor werd bekritiseerd, het blijft zijn veronderstelling dat de God van Israël de vijanden van Israël straft. Rabbi Eliyahu behoort tot de meest prominente rabbijnen van het religieuze zionisme en de kolonistenbeweging.

Rabbijn Shmuel Eliyahu op een verkiezingsbijeenkomst.

In zijn Shabbat-artikel begint de rabbijn met de verdrinking van de Egyptenaren in de Schelfzee, die de kinderen van Israël tijdens de Exodus achterna zaten. God sloot de zee weer en de Egyptische soldaten en Farao verdronken. Rabbi Elijahu vergeleek dit Bijbelse scenario met de sterke aardbeving in Turkije, omdat Turkije zich de laatste jaren zeer vijandig opstelt tegenover Israël. “Het lijdt geen twijfel dat wie de Egyptenaren zou hebben zien verdrinken in de zee, zonder te weten van al het leed dat de Egyptenaren de Israëlieten hadden aangedaan, onmiddellijk medelijden zou hebben gehad met de Egyptenaren. Men zou zeker ook geprobeerd hebben hen van de verdrinkingsdood te redden. Dat is typisch barmhartigheid,” schreef Elijahu. “Maar de kinderen van Israël loofden God toen in gezang, omdat zij de Egyptenaren kenden en wisten dat de dood van de Egyptenaren hen redde van een nieuwe slavernij. De kinderen van Israël begrepen dat de goddelijke gerechtigheid was aangebroken. De Egyptenaren verdronken de kinderen van Israël in de Nijl en zij werden gestraft door te verdrinken in de zee. Dit is wat God alle goddeloze volkeren van deze wereld wil laten zien, zodat zij God zien, begrijpen en vrezen.”

Rabbi Elijahu citeert een profetie van de profeet Ezechiël die zegt dat na de terugkeer van de Joden naar het Beloofde Land, wraak zal komen over alle naties om ons heen die ons kwaad hebben gedaan. “God oordeelt over alle naties om ons heen die ons land meerdere malen zijn binnengevallen en ons in zee wilden gooien. Syrië mishandelde zijn Joodse inwoners honderden jaren lang in het bloedvergieten van Damascus. Anderen vielen Israël drie keer aan om de staat Israël te vernietigen,” schreef hij.

Verwoeste gebouwen na dodelijke aardbeving in Kahramanmaras, Turkije.

Rabbi Elijahu is er daarom zeker van dat God Turkije heeft gestraft voor zijn gedrag tegenover Israël: “Ook al weten we niet wat Gods afrekening is met Turkije, dat ons op allerlei manieren heeft belasterd. Maar als God ons openbaart en ons zegt dat hij al onze vijanden zal oordelen, hoeven we alleen maar te kijken en te begrijpen wat er om ons heen gebeurt. We moeten begrijpen dat het ons ten goede komt. En alles wat er gebeurt is bedoeld om de wereld te zuiveren en beter te maken.”

Aan het eind verontschuldigde rabbi Elijahu zich en legde uit dat Israël niet onverschillig staat tegenover het lijden van andere volkeren, “maar als we God niet danken dat hij over ons waakt, is dat ondankbaarheid. We kunnen niet denken dat dit gewoon een ongeluk is. Als we denken dat we barmhartiger zijn dan anderen, is dat goddeloosheid en domheid. Het loflied van Mozes bij de Schelfzee laat ons zien dat God barmhartiger is dan anderen. Men moet begrijpen dat het verdrinken van de Egyptenaren in de zee was om de wereld te redden van tirannieke regimes, om de wereld te redden van de afgoden van hen die de ‘poorten van onreinheid’ hebben uitgevonden.”

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox