Rabbi Lord Jonathan Sacks overleden

Rabbi Jonathan Sacks (72) is op 7 november aan kanker overleden. Als opperrabbijn van Groot-Brittannië zorgde hij 22 jaar lang voor de Britse Joden, maar het waren vooral de publieke optredens na die tijd die hem wereld­wijd populair maakten.

Door Michael Selutin |

Afbeelding: Rabbijn Lord Jonathan Sacks. (Bron: Creative Commons)

In zijn meer dan 20 boeken en commentaren wordt het wereldbeeld van de rabbijn duidelijk en biedt hij een samensmelting van het traditionele Jodendom met de moderniteit. Zijn geschriften maken duidelijk hoe relevant de Bijbelse geboden zijn. De moraal en de ethiek zijn vandaag grotendeels in een proces van ontbinding, maar alleen onwrikbare wetten gebaseerd op liefde kunnen een samenleving bijeenhouden. Dit is waar Sacks voor stond in zijn geschriften en toespraken.

In tegenstelling tot andere geestelijken is rabbi Sacks nooit in het defensief gegaan tegen de moderniteit, die graag de religiositeit belachelijk maakt of er zelfs vijandig tegenover staat. Noch de Bijbel, noch het Jodendom hoeft zichzelf te bewijzen of te verklaren. De geschiedenis getuigt van haar goddelijke oorsprong.

Het was ook zijn seculiere opleiding die rabbi Sacks tot een woordvoerder van het orthodoxe Jodendom maakte. Als doctor in de filosofie kon hij het Jodendom op een moderne manier beschrijven. Daarbij werd steeds weer duidelijk dat zijn kennis veel verder ging dan het Jodendom. Hij was hoogleraar aan verschillende universiteiten in Groot-Brittannië, aan de Yeshiva Universiteit en aan de Universiteit van New York.

In 2005 werd rabbi Jonathan Sacks geridderd en kreeg hij een zetel voor het leven in het Hoger­huis van het Britse parlement. Erken­ningen en onder­scheidingen overstelpten zijn boeken en zijn inzet voor de inter­culturele dialoog. Rabbi Sacks herhaalde onvermoeibaar zijn oproep tot broederschap van alle mensen in het Britse parlement en in verschillende media, die hem allemaal graag uitnodigden.

Rabbi Sacks hield politiek en religie altijd uit elkaar. Er waren twee onderwerpen waarover hij niet kon zwijgen: Israël en antisemitisme. Voor een Jood in de diaspora is het niet vanzelf­sprekend om voor Israël op te komen, maar rabbi Sacks heeft op dit punt en betreffende antisemitisme geen compro­missen gesloten. Hoewel het hem zwaar viel, bekritiseerde hij de voorzitter van de Britse Labour Party, Jeremy Corbyn, hiervoor. Een YouTube-video van Sacks, gepubliceerd in 2017, beschrijft hoe het anti­semitisme geleidelijk veranderde in anti-Israëlisme, hoewel het in wezen hetzelfde is.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.