Propaganda in Palestijnse schoolboeken (update)

Palestijnse schoolboeken zetten Arabische kinderen al generaties lang aan tot het haten van Israël, ondanks de samenwerking met Israël in de afgelopen 25 jaar, zoals we eerder schreven.

Door Yossi Aloni |

Nu beweert een recent ‘optimistisch’ rapport in opdracht van de Europese Unie (EU) dat het in de huidige Palestijnse schoolboeken voor schoolkinderen geen aansporing tegen Israël heeft gevonden. (Het rapport is uitgevoerd door het George Eckert Instituut).

Een groep van meer dan 20 leden van het Europese Parlement is het hier echter niet mee eens. Deze parlementsleden zijn afkomstig van de drie grootste partijen in het Europees Parlement, uit de linkse, midden en rechtse politieke hoek ,en komen uit 15 verschillende landen. Zij roepen de Europese Commissie in een open brief op om de financiering van de Palestijnse Autoriteit tijdelijk te verminderen, totdat Ramallah stopt met antisemitische opruiing in schoolboeken.

De parlementsleden, die de brief hebben ondertekend, zijn verbonden aan het Trans-Atlantisch Instituut in Brussel (TFI), van het Amerikaans-Joodse Comité. Zij citeerden uit een nieuwe studie van de Palestijnse schoolboeken, te weten het IMPACT-se Institute, dat volledig tegengesteld is aan het ‘optimistische’ rapport van de EU, en riepen daarom de Europese Commissie op om haar samenwerking met het George Eckert Instituut in Duitsland te beëindigen. Dit instituut werd gevraagd een onderzoek in te stellen naar de vermoedelijke aanzetting tot haat naar Israël in Palestijnse schoolboeken.

Het onderzoek, dat meer dan 220.000 euro kostte, analyseerde onder andere de Israëlische schoolboeken, die in het Arabisch worden uitgegeven, die op scholen in Jeruzalem werden onderwezen en presenteerde die als zogenaamd Palestijnse boeken die de vrede met Israël, en de acceptatie van de ander bevorderen. Zo werd bijvoorbeeld een kaart uit een Israëlisch boek met het woord ‘Israël’ erop gepresenteerd als een bewijs van Palestijnse erkenning van Israël.

(We leven in een vrij complexe realiteit waarin sommige Arabische wijken van Oost-Jeruzalem zowel door de Israëlische regering als door de Palestijnse Autoriteit worden beïnvloed).

Het inleidende overzicht, ook uitgevoerd door hetzelfde Duitse instituut, bevatte basale vertaalfouten die een gebrek aan professionaliteit en vertrouwdheid met de Palestijnse cultuur en de Arabische taal laten zien. Zo is bijvoorbeeld de Arabische uitdrukking ‘Hur Elai’, wat betekent vrouwen die Moslimgelovigen in de hemel begeleiden, vertaald als ‘horoscoop’. Shimon Peres’ familienaam Peres werd belachelijk vertaald als ‘waterkering’.

Het tussentijds verslag over de Palestijnse leerboeken ‘in wijziging’ bevat een voorbeeld van een gezamenlijke oefening van Israëlische en Palestijnse brand­weer­lieden, waarin Israël in een positief daglicht wordt gesteld. De onder­zoekers noemen het voorbeeld ‘het bevorderen van tolerantie tegenover Israëli’s’, het opgeven van het oude verhaal van het conflict en het bevorderen van co-existentie. Ook dit voorbeeld komt echter weer uit een Israëlisch leerboek in het Arabisch en niet uit een leerboek dat door de Palestijnse Autoriteit is geschreven, zoals werd beweerd.

Proberen de ogen te sluiten voor anti-Israëlische propaganda in de Palestijnse schoolboeken helpt niet bij het streven naar vrede. (Foto: Wissam Nassar/Flash90).

De twintig leden van het Europees Parlement schreven:
‘De schoolboeken van de Palestijnse Autoriteit staan vol met verontrustende antisemitische inhoud en afbeeldingen, haatdragende taal en aansporing tot geweld, en de verheerlijking van de dood en de jihad in alle klassen en vakken. Om de vrede te bevorderen en een einde te maken aan deze schadelijke aansporing stellen wij voor dat de commissie 5 procent van de financiering van de Palestijnse Autoriteit bevriest totdat er substantiële positieve veranderingen zijn doorgevoerd.


Gezien het verontrustende tussentijdse verslag vol fouten van het George Eckert Instituut is het ondenkbaar dat het eindrapport van dat instituut, dat in december wordt gepubliceerd, een serieuze en wetenschappelijke beoordeling en analyse van de opruiing in de Palestijnse schoolboeken bevat’.

Daniel Schwammenthal, directeur van het Europees Bureau van het Amerikaans-Joods Comité in Brussel, het Trans-Atlantisch Instituut (TFI) stelt:
‘Een EU die een twee­staten­oplossing steunt, moet een duidelijk standpunt innemen tegen het misbruik van hulpgelden om de geesten van jonge Palestijnen te vergiftigen.’

In een rapport van het IMPACT-se Instituut, dat vorige maand werd gepubliceerd over de bijgewerkte schoolboeken van de Palestijnse Autoriteit voor het jaar 2020-21, werd vastgesteld dat er bijna geen positieve veranderingen werden aangebracht in het complete lespakket, ondanks de toezeggingen van de Palestijnse premier in een kabinetsbesluit om veranderingen door te voeren.

IMPACT Instituut directeur Marcus Sheff stelt:
‘Dit initiatief verenigt slechts weigigen van de honderden leden van het Europees Parlement, die afgelopen mei met een overweldigende meerderheid stemden voor het veroordelen van haat, antisemitisme en het aanzetten tot geweld in Palestijnse schoolboeken. Geen wonder dat deze parlementariërs gefrustreerd zijn door een tussentijds rapport met zulke fatale fouten, dat honderdduizenden euro’s kostte. In het rapport worden anti­semitisme en geweld genegeerd; terrorisme wordt bestempeld als ‘verzet’; en Israëlische schoolboeken worden gebruikt om het Palestijnse curriculum te prijzen’.

De officiële reactie van de Europese Unie
‘De EU financiert een studie van Palestijnse school­boeken aan de hand van vastgestelde criteria’. (Gebaseerd op de UNESCO-normen inzake vrede, verdraagzaamheid en geweldloosheid in het onderwijs).


‘De studie is bedoeld om een uitgebreide en objectieve analyse te maken van de huidige schoolboeken ten opzichte van de internationale standaard voor de kwaliteit van het onderwijs. Het wordt uitgevoerd door een onafhankelijk en internationaal erkend onderzoeks­instituut, het Georg Eckert Institute for International Textbook Research (GEI). Het werk van het GEI wordt uitgevoerd volgens de beste internationale standaarden, waarbij inheemse Arabisch sprekende experts deel uitmaken van het onderzoeksteam.


‘Het onderzoek is in september 2019 gestart en moet eind 2020 zijn afgerond. In juli werd een tussentijds rapport ter goedkeuring aan de EU voorgelegd. Tussentijdse rapporten zijn werkinstrumenten die bedoeld zijn voor monitoring­doeleinden en bevatten geen definitieve conclusies. Zij geven gedeeltelijke informatie en niet-bindende beoordelingen.


‘Het doel van het tussentijds verslag is de partners te informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot de vooruitgang en de voorgestelde methodologie te verfijnen die werd toegepast op een beperkte steekproef van schoolboeken, namelijk 85 schoolboeken van het Palestijnse curriculum voor de klassen 8-10.


‘In de studie wordt niet gekeken naar Israëlische schoolboeken. De methodologie van de studie zal een apart hoofdstuk bevatten over een zeer beperkte steekproef van schoolboeken die in Oost-Jeruzalem worden gebruikt en die door Israël zijn gewijzigd, dit ter vergelijking. Het deel over gewijzigde tekstboeken zal het geanalyseerde materiaal duidelijk in zijn specifieke context plaatsen.


‘Rekening houdend met deze beperkingen is het nog te vroeg om conclusies te trekken.
‘De bevindingen moeten nog worden gevalideerd in het eindrapport, dat aan het eind van het jaar zal worden afgerond op basis van een representatieve steekproef van 160 tot 180 leerboeken.


‘De EU zal de bevindingen van de studie aan de belanghebbenden en het Europees Parlement voorleggen en het Europees Parlement op de hoogte brengen van het resultaat van zijn bilaterale dialoog met de Palestijnse Autoriteit’.
(Tot zover de reactie van de EU).

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.