Prominente Messias­belijdende Stem weggenomen

Dr. David Friedman overleed op 5 september 2021, na een intense strijd tegen Covid-19, omringd door familie en vrienden. Hij beli­chaamde een leidende stem, die binnen de authen­tieke Messiaans-Joodse geloofs­richting uitdruk­king en inhoud gaf aan zijn geloof in Yeshoea.

Door David Lazarus |

Friedman was de eerste Messiaanse Joodse Knesset­kandidaat tijdens de Israëlische verkiezingen van 2019, met een partij genaamd het Israel Bijbel Bloc. Hij raakte betrokken bij de Israëlische politiek nadat hij Avi Lipkin ontmoette tijdens zijn officiersopleiding van de IDF, zo vertelde hij in die tijd aan Israel Today in een interview. ‘Slechts twee soldaten baden toen elke ochtend het shacharit (het Joodse ochtend­gebed). We leerden elkaar kennen en werden vrienden. Ik zag dat hij, een ortho­doxe Jood, en ikzelf, een conser­va­tieve Messiaanse Jood, veel gemeen hadden’, legde hij uit.

Hij was in Messiaanse kringen bekend als Rabbi Friedman, en werd een promi­nente stem voor de authentieke Joodse gelovigen, die de Messias Jesjoea beleden. ‘Ik ben nog steeds een deel van ons volk. Het lot van Israël is mijn lot. Israëls gebeden zijn mijn gebeden’, zo vertelde hij aan Israel Today. ‘Als wij, Messiaans Joodse gelovigen, willen functioneren als deel van ons volk, dan vind ik het passend om samen met mijn volk deel te nemen aan onze openbare gebeden’.

Luitenant Friedman diende als IDF-woordvoerder onder Miri Regev, voormalig brigadegeneraal en IDF-woord­voerdster. Regev is tegenwoordig lid van de Knesset voor de Likoed-partij van Benjamin Netanyahu.

Friedman een Rabbi binnen de Union of Messianic Jewish Congregations, een in de VS gevestigd netwerk van meer dan 75 gemeenten in 8 landen, waar­onder Israël. Hij diende als rabbi van een plaatselijke Messiaans-Joodse Synagoge in de omgeving van Jeruzalem.

Rabbi Friedman was geliefd bij velen van de Messi­aanse gelovigen in Israël en over de hele wereld, en hij zal gemist worden door degenen onder ons die hem kenden en van hem hielden, getuige de vele blijken van waar­dering voor David Friedman, die zijn binnen­gekomen van Messiaanse leiders uit het hele land:

‘Met grote droefheid kondigen wij het heengaan aan van een geliefde dienaar van G-D, discipel van Yesjoea, liefhebber van de Torah, trouw echtgenoot, toegewijd vader, trotse groot­vader, toegewijde rabbi, een nederige leraar, een betrouw­bare vriend, een volhar­dende pleit­bezorger voor de Aliyah en voor de onge­bo­renen, en een vader­lands­lievende Israëlische oorlogs­veteraan’.


‘Met grote droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze broeder David Friedman. David was een geliefde dienaar van de Messias, die zijn leven wijdde aan de opbouw van het Koninkrijk van God in Israël. Hij zal gemist worden in de Messiaanse Gemeenten, maar we weten, geloven en houden vast aan de hoop, dat we elkaar op een dag weer zullen ontmoeten aan de voeten van de Messias’.


‘Hij is de eerste persoonlijke vriend die ik als gevolg van deze pandemie heb moeten verliezen, en dat doet me veel verdriet. Hij was een zacht­aardige man, liefdevol, wijs, een geleerde en een strijder voor Israël, door zijn promotie­werk in de kerkelijke wereld, en een Zionist die streefde naar meer gerechtigheid in Israël’.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.