President Herzog: Boycot de Durban-conferentie

De Israëlische president Isaac Herzog pleitte dinsdag bij de naties van de wereld voor een boycot van de komende Durban Review Conference, algemeen bekend als Durban IV, die hij bestempelde als een feest van antisemitisme.

Door Ryan Jones |

Afbeelding: De Durban-conferentie is een feest van antisemitisme, benadrukt de Israëlische president Isaac Herzog. Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

In zijn toespraak op het Global Forum for Combatting Antisemitism, dat wordt georga­ni­seerd door het Israëlische ministerie van Buiten­landse Zaken, verklaarde Herzog:

‘We moeten in de hele wereld eensgezind, sterk, zelf­ver­zekerd en doel­treffend optreden om de volgende Durban-conferentie te ondermijnen, want die conferentie is een conferentie van haat en scheldpartijen van de ergste soort, doorspekt met anti­semitisme in de ergste zin van het woord, dat hersenspoelt met betrekking tot wie Joden zijn en waar het in Israël om draait.’

Durban IV, dat in december in New York zal plaats­vinden, herdenkt de 20e verjaardag van de eerste Durban Conferentie. Die oorspronkelijke conferentie ontaardde in een ongekende affaire van haat tegen Israël, die uitmondde in een verklaring waarin Israël openlijk werd bestempeld als ‘een racistische apartheids­staat’.

In de conferentie van 2001 in Durban, Zuid-Afrika, werd het zelfs zo erg dat er exemplaren van de anti-Joodse samen­zwerings­theorie De Protocollen van de Wijzen van Zion werden uitge­deeld onder de deel­nemers.

Er is weinig hoop dat Durban IV beter zal verlopen, en tot nu toe hebben al negen landen zich aangesloten bij de boycot waarop Herzog nu aandringt. Tot de landen die niet zullen deelnemen aan Durban IV behoren de VS, Israël, Canada, Australië, het VK, Oostenrijk, Nederland, Hongarije en Tsjechië.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.