Politiek rechts en links hebben ieder hun goede en slechte kanten

Hoe vaak hebben we niet de neiging om mensen, groepen of partijen op te delen in de categorieën links en rechts. De muur wordt vaak hoog opgetrokken tussen politieke tegenstanders. Rechts en links hebben zo hun eigen typeringen, zo is het ons althans ingeprent.

Door Aviel Schneider |

Links zijn betekent gericht zijn op gelijkheid, rechtvaardigheid, ongedwongenheid, en internationale samenwerking.
Rechtse waarden benadrukken autoriteit, het benadrukken van verschillen, bepaalde omgangsvormen, discipline en nationale zaken.

In Israël staat links voor compromissen op het gebied van landverdeling, maar rechts voor principes zonder compromis.
Linkse waarden komen in de economie allereerst tot uitdrukking in overheidsplanning en -controle, terwijl rechtse waarden gericht zijn op een vrije markt en het concurrentieprincipe.
Rechts en links zijn politieke tegenpolen, die elkaar alleen in het midden treffen als het niet anders kan.

Is de nieuwe eenheidsregering van Israël de geniale oplossing van het midden? Ik denk het niet. In de Bijbel worden begrippen als rechts en links als ‘gevaarlijke grenzen’ aangemerkt. Wat betekent dat? Moet je dat zuiver geestelijk verstaan of kun je die gedachte ook politiek en sociaal toepassen? Hoe dan ook, het is best bijzonder dat de Bijbel zich sowieso over rechts en links uitlaat.

In de Bijbel lezen we op verschillende plaatsen dat we, om de rechte weg te gaan, niet naar links of rechts moeten afwijken. In Spreuken 4 staat het als volgt: ‘Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.’
Koning Salomo raadt ons in zijn wijsheid aan, onze stappen zorgvuldig te nemen. Hij had begrepen dat het kwaad zich aan beide kanten bevindt, en dat we ons daar verre van moeten houden. Maar hij begreep dat er aan beide kanten ook goede dingen te vinden zijn.

Tegenwoordig is dat vaak anders. Uitgesproken rechtse mensen denken vaak dat er alleen in het rechtse politieke spectrum iets goeds te vinden is. De links-georiënteerden zeggen hetzelfde van hun politieke denkbeelden. Hun denken en handelen wordt op elk gebied van hun leven door hun eigen gelijk bepaald. Ze lezen het liefst de krant die hun zienswijzen bevestigt, en zo kiezen zij ook hun vrienden. En natuurlijk stemmen ze op de partij die hun gedachtegoed vertegenwoordigt.

Ieder zoekt de geschikte feiten uit, waarmee hij zijn politieke keuze verdedigt en zijn tegenstander als ongeloofwaardig neerzet. Een rechtse Israëli zal alle historische feiten naar voren halen, die duidelijk moeten maken waarom het geen zin heeft vrede te sluiten met Arabische vijanden. Bij voorbaat negeert zo iemand de feiten, die een vrede misschien toch zinvol kunnen maken.

Tegenwoordig staan rechts en links lijnrecht tegenover elkaar. Maar in de Bijbel worden zowel rechts als links, vijanden van de rechte weg in het midden genoemd. Dit vers uit Spreuken zegt niet hoe het midden moet worden gedefinieerd, maar verwijst eerder naar het proces dat zich afspeelt in de mens zelf.
Israëli’s verliezen langzamerhand het vermogen om een gemeenschappelijke basis te vinden.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het juli/augustusnummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.