Politici vechtend bij ziekenhuisbed Hamas-terrorist

Het extreem-rechtse Knessetlid Itamar Ben Gvir eiste dinsdag toestemming om een hongerstakende Hamas-terrorist te controleren die in een Israëlisch ziekenhuis wordt behandeld. Maar dat werd hem fysiek onmogelijk gemaakt door MK Ayman Odeh, hoofd van de Gezamenlijke Arabische Lijst. (video)

Door Ryan Jones |

Net voor de fysieke aanvaring wisselden Ben Gvir en Odeh boze woorden buiten de ziekenhuiskamer van Miqdad Qawasmeh. Hij is een bekend Hamas-lid uit Hebron, die nu al bijna drie maanden in honger­staking is als reactie op zijn langdurige adminis zou krijgen tratieve detentie.

Kalmte voor de storm. Ben Gvir (links) en Odeh (rechts) wisselden onbeleefdheden uit. Maar al snel kwam het tot een treffen. (Foto: Meir Tordjman/Ynet Yediot Achronot)

De Israëlische autoriteiten gebruiken administratieve detentie om veilig­heids­gevangenen voor onbepaalde tijd zonder proces vast te houden, wanneer de details van hun misdaden om de een of andere reden geheim zijn, bijvoor­beeld vanwege een lopend onderzoek of een contra-terreur operatie.

Qawasmeh kwam eerder deze maand in het nieuws toen twee Israëlische Arabische verplegers van het Kaplan Medical Center, waar hij wordt behandeld, selfies plaatsten waarop zij de gevangene omhelzen en de hand schudden. De twee werden niet ontslagen naar aanleiding van het incident.KAN Nieuws: Twee broeders in het Kaplan-ziekenhuis in Rehovot werden gefoto­grafeerd met Hamas-gevangene Mikdad Qawasmeh. Qawasmeh, die in honger­staking is en in het zieken­huis ligt, zit al enkele jaren in de gevan­genis en zit nu in adminis­tratieve detentie. Het zieken­huis zei: ‘Het probleem controleren met de werknemers’.

MK Odeh was dinsdag vermoedelijk in het ziekenhuis om politieke punten te scoren onder Arabische kiezers door Qawasmeh aan te moedigen. Ben Gvir lijkt te zijn gearriveerd om ook zijn aantal rechtse kiezers te vergroten door erop aan te dringen dat de Hamas-gevangene geen speciale behandeling krijgt.

‘Ik kwam hier nadat ik getuige was geweest van een stoet Knesset­leden van de Gezamen­lijke Arabische Lijst en Ra’am, die een Hamas-aanhanger aanmoe­digden,’ vertelde Ben Gvir aan het religieuze persbureau Kippa, voordat hij het ziekenhuis binnenging. ‘Ik kwam hier om de toestand van de gevangene te controleren en om er zeker van te zijn dat ze op hun hoede blijven voor hem en hem niet behan­delen als een beroemd­heid.’

De knessetleden Ayman Odeh (links) van de Gezamenlijke Arabische Lijst en Itamar Ben Gvir (rechts) van de rechte partij Otzma Yehudit (Joodse Kracht) zijn bepaald geen vrienden. (Fhoto: Flash90)

Ben Gvir voegde er cynisch aan toe dat hij alleen maar getuige hoefde te zijn van het ‘wonder’ van een man die naar verluidt al 90 dagen geen hap voedsel meer heeft gehad en toch nog leeft.

Odeh en zijn entourage waren al in de kamer toen Ben Gvir aankwam. Een hoge zieken­huis­functio­naris legde uit, dat de kamer al overvol was. Maar Ben Gvir stond erop dat hij als lid van de Knesset evenveel recht had om de gevan­gene te controleren als Odeh.

De twee raakten in een korte schreeuwpartij verwikkeld voordat Odeh de deur fysiek blokkeerde en Ben Gvir een duw gaf (video). Ben Gvir zei later dat hij van plan was een officiële politieklacht in te dienen tegen zijn Arabische collega.

Een geweld­dadige confrontatie. (Foto: Meir Tordjman/Ynet Yediot Achronot)

‘Ayman Odeh heeft een ernstige criminele daad begaan,’ vertelde Ben Gvir aan Ma’ariv. ‘We hebben allemaal de dramatische beelden gezien van Odeh die mij aanviel. Dit laat goed de houding zien van de knesssetleden van de Geza­men­lijke Arabische Lijst en Ra’am. Ze hebben het gevoel dat ze de baas zijn.’

‘Paradijs voor terroristen’
Ben Gvir kwam blijkbaar enige tijd later toch de kamer binnen, en verklaarde: ‘Ik vroeg de zieken­huis­directeur om de omstan­dig­heden van de gevangene te contro­leren, en uitein­delijk, ondanks het gedrag van Odeh, ging ik de kamer binnen en kreeg ik de indruk dat de Staat Israël een paradijs voor terroristen is geworden.’

Van zijn kant twitterde Odeh dat hij een ‘terrorist’ (Ben Gvir) had verhinderd de kamer binnen te gaan en Qawasmeh ‘kwaad te doen’.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.