Persoonlijk dagboek van Jeruzalemse Moefti onthuld

Gebruik makend van de Arabisch agenda van de Moefti (Islamitische leider) van Jeruzalem, Haj Amin al-Husseini, legt dr. Edy Cohen, correspondent Arabische zaken van Israel Today, nieuwe details bloot van de samenwerking van de Palestijnse leiders met de nazi’s.

Door Redactie Israel Today |

Zijn boek wordt momenteel in Israël gepubliceerd onder de titel The Mufti and the Jews– The Involvement of Haj Amin al-Husseini in the Holocaust and His War on the Jews of the Arab Countries 1935-1946. Deze studie onthult in detail de agenda van de Moefti, die van 1941 tot 1945 in Duitsland woonde.

Veel onderzoek is gedaan rond de persoonlijkheid van al-Husseini, sinds het verslaan van nazi-Duitsland tot op de dag van vandaag. Maar geen onderzoek heeft nog gebruik gemaakt van Arabischtalige bronnen die gaan over de voorheen onbekende activiteiten van de Moefti tegen de Joden, waaronder verklaringen van hem omtrent zijn bedoelingen.

De overgrote meerderheid van dergelijke onderzoeken zouden gebaseerd moeten zijn op materiaal in de Arabische taal, verkregen uit documenten in de persoonlijke archieven van de Moefti. Deze archieven werden gevonden in verschillende Duitse instellingen en werden in beslag genomen door de geallieerden tijdens hun invasie in mei 1945. Het boek is gebaseerd op dit nieuwe en onbekende materiaal en geeft belangrijke nieuwe inzichten in de gebeurtenissen van die tijd.

Na de Tweede Wereldoorlog werd met Amerikaanse hulp een kopie van het persoonlijke archief van de Moefti overhandigd aan de staatsarchieven van Israël. Het doel was om belastende details over de Moefti te vinden en van zijn betrokkenheid tijdens de oorlog maar de Moefti ontsnapte aan een proces en leefde tot zijn dood in 1974 in Libanon.

Het materiaal waarop het boek is gebaseerd staat gecatalogiseerd in de collectie van 1948 in de Staatsarchieven van Achterlaten Certificaten Afdeling en in de onderafdeling van Achterlaten Certificaten, het Moefti-archief Haj Amin al-Husseini. Het archief bevat tientallen dozen documenten, die aan de Moefti toebehoorden. De meeste bevatten documenten in de Arabische taal, waaronder toespraken, brieven en propaganda­materialen, die nu voor de eerste keer onderzocht worden. Het archief bevat ook het persoon­lijke dagboek van de Moefti, geschreven in zijn eigen handschrift gedurende de jaren 1941 tot 1945.

Het boek van dr. Cohen is verdeeld in drie delen en gaat over de activiteiten van de Moefti in Palestina, Irak en Duitsland. Er was erg weinig bekend over de activiteiten van de Moefti in deze landen. De documenten van de bovengenoemde landen onthullen voorheen onbekende aspecten van zijn geheime oorlog tegen de Joden. Een voortgaande oorlog die voornamelijk werd gemotiveerd door racisme en haat tegen de Joden.

Het boek gaat vooral over de vele activiteiten van de Moefti in Duitsland en zijn samenwerking met de nazi’s. Tijdens zijn verblijf in Duitsland was de Moefti hoofd van het Arabische kantoor in Berlijn. Ook was hij bond­genoot van het nazi-leiderschap, waaronder het hoofd van de Gestapo Heinrich Himmler hoofd. De Moefti was het hoofd van de Arabischtalige propaganda. Hij distribueerde folders, recruteerde geheime agenten die in Groot-Brittannië dienden en nam deel in de vervolging van de Berlijnse Joodse gemeenschap.

Het laatste hoofdstuk van het boek gaat over zijn ontsnapping uit Duitsland aan het eind van de oorlog en zijn aankomst in Frankrijk. Hij stond onder huisarrest gedurende ongeveer een jaar, totdat hij in 1946 met een vals paspoort uit Frankrijk naar Egypte ontsnapte,. Dit materiaal komt uit één van de archieven in Frankrijk en werd pas in recente jaren toegankelijk gemaakt voor het publiek.

De Moefti die de Führer wilde zijn van de Arabische wereld

Meer dan 75 jaar zijn voorbijgegaan sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toch heeft nog niemand op een bevredigende manier de Arabischetalige archieven onderzocht van de Moefti van Jeruzalem, Haj Amin al-Husseini. Zijn toespraken, de proclamaties die hij schreef, zelfs zijn memoires zijn nog niet in enige andere taal vertaald. De documentatie die ons ter beschikking wordt gesteld door het boek המופתי והיהודים, de Moefti en de Joden beschrijft ons de diepte van zijn samenwerking met de nazi’s, in alles dat gerelateerd was aan hun propaganda gericht op Arabische landen.

Er is weinig geschreven over deze nazi-propaganda. Dit boek presenteert voor de eerste keer een gedetailleerd verslag van de pogingen van de Moefti om Duitsland op allerlei manieren in een positief daglicht te stellen bij de Arabische naties, via radio, drukwerk, cartoons, folders, enz. Het boek presenteert ook de persoonlijke politieke aspiraties van de Moefti die allereerst gefocust waren op de uitzetting van de Joden en de Britten uit Palestina en uit alle Arabische landen, de liquidatie van het Joods nationale tehuis en het oprichten van een Arabisch rijk, waarvan hij de onbetwiste leider zou zijn. Dit rijk moest uit Palestina, Libanon, Syrië en Irak bestaan.

Het boek telt 192 bladzijden en is in het Hebreeuws gepubliceerd door het Ariel Research Center for Defense and Communications, zie https://www.facebook.com/muftibook

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.