Peiling: na 4 maanden Bennett als premier, hebben Israëli’s nog steeds voorkeur voor Netanyahu

Ongetwijfeld zou Israëls ‘regering van verandering’ onder leiding van premier Naftali Bennett (Yamina ) en minister van Buitenl­andse Zaken Yair Lapid (Blauw-wit) haar eerste vier maanden aan het roer van de Joodse Staat als geslaagd beoor­delen. Kijk maar naar wat zij in deze periode hebben gerealiseerd:

Door Ryan Jones |

 • Bijna de helft van de in aanmerking komende bevolking heeft een COVID-boosterinjectie gekregen;
 • De vierde golf van coronavirusbesmettingen is nu aan het afzwakken;
 • De betrekkingen met Washington zijn aan het verbeteren;
 • De Abraham Akkoorden gaan door;
 • We krijgen binnenkort onze eerste officiële staatsbegroting in jaren.

Je zou denken dat dit genoeg is voor goede resultaten in opinie­peilingen over de regeringscoalitie en een premier die over slechts 7 van de 120 zetels in de Knesset beschikt.

Maar uit de eerste grote opiniepeiling sinds de vorming van de huidige regering blijkt niet alleen, dat we soort­gelijke resultaten zouden krijgen als er vandaag verkie­zingen zouden worden gehouden, maar ook dat de meeste Israëli’s nog steeds Benjamin Netanyahu verkiezen boven Bennett als premier.

De enquête, die zes maanden na de laatste verkie­zingen (maar pas vier maanden nadat de nieuwe regering officieel aan de macht kwam) werd uitgevoerd door Direct Polls, toonde aan dat Netanyahu’s Likoed wel 35 zetels zou behalen als er vandaag Knesset-verkiezingen zouden worden gehouden. Lapid’s Yesh Atid zou de op een na grootste fractie blijven met 19 zetels, en Bennett’s Yamina zou terug­vallen tot slechts vier zetels, waarmee deze de kies­drempel nauwelijks zou halen.

De partij Nieuwe Hoop van minister van Justitie Gideon Sa’ar zou de kiesdrempel niet halen. Dat is belangrijk, omdat Sa’ar zojuist een wetsvoorstel heeft ingediend dat Netanyahu verbiedt de volgende regering te vormen zolang hij in staat van beschuldiging is.

Netanyahu wees woensdag enthousiast op de absurditeit van een politicus, die de kiezers van plan zijn buiten de Knesset te houden en die probeert te voorkomen dat hij, leider van de populairste partij, premier wordt.

Bovendien bleek uit de enquête dat het grote publiek voor de rol van premier niet echt enthousiast is over Bennett. Interessant genoeg kiezen nu nog meer Israëli’s Netanyahu als premier (51% volgens de peiling) dan bij de laatste verkiezingen. Slechts 12% van de onder­vraagden wil dat Bennett op zijn post blijft.

Het zou in ieder geval een zware strijd worden voor Bennett. Door veel, misschien wel de meeste rechtse kiezers wordt hij nu gezien als een verrader, omdat hij is toegetreden tot een eenheids­regering met extreem-linkse en islamistische partijen. En als conservatieve, religieuze Jood die gelooft in Israëls goddelijke recht op het gehele Beloofde Land, zou hij nooit de kiezers van zijn meer links georiënteerde en progressieve coalitiepartners kunnen aanspreken.

En de resultaten van de enquête wijzen er dan ook op dat Bennett bij de volgende verkie­zingen zetels zal verliezen, ook indien zijn premierschap tot dusver als een succes kan worden bestempeld (en dat blijft een groot ‘indien’ voor veel Israëli’s).

Maar, (en dit is een nog groter ‘maar’ dan dat voor­noemde ‘indien’), de Direct Polls-enquête toont aan, zoals hierboven vermeld, dat de algemene resultaten van nieuwe verkie­zingen zeer verge­lijk­baar zouden zijn met de huidige samen­stelling van de Knesset.

Ja, Netanyahu’s Likoed zou een paar zetels meer hebben, en Bennett’s Yamina een paar minder. Maar het aantal zetels van de Likoed en andere partijen die bereid zijn deel te nemen aan een regering-Netanyahu zou 58 bedragen, nog net geen meerderheid:

 • Likoed – 35
 • Shas – 9
 • Religieus Zionisme – 7
 • Verenigd Torah Jodendom – 7

Dat betekent dat Netanyahu nog steeds geen meerder­heids­regering zou kunnen vormen, tenzij hij een van de andere rechtse partijen op de een of andere manier zou kunnen over­tuigen om zich bij hem aan te sluiten. Nu Nieuwe Hoop de kiesdrempel niet haalt, zou dat Yamina van Bennett of Yisrael Betenoe van Avigdor Liberman moeten zijn. En beiden hebben gezworen nooit meer onder Netanyahu te zullen regeren, hoewel dergelijke beloften al eerder zijn gebroken.

Maar ook zouden de partijen die samen de huidige eenheids­regering vormen, slechts 54 zetels behalen, waarmee ze nog minder kans maken op een meer­der­heid dan Netanyahu. Het was een enorme inspanning om ze allemaal bij elkaar te krijgen en er zijn aanwij­zingen dat de coalitie geen volledige termijn zal overleven.

 • Yesh Atid – 19
 • Arbeid – 8
 • Blauw-Wit – 8
 • Yisrael Betenoe – 6
 • Ra’am – 5
 • Yamina – 4
 • Meretz – 4

Met het vertrek van Nieuwe Hoop en Yamina dat drie zetels verliest, zouden Bennett en Lapid helemaal niet meer in staat zijn om dezelfde regering te vormen.

De overige 8 zetels behoren toe aan de Gezamenlijke Arabische Lijst, een factie die weigert zitting te nemen in een ‘zionistische’ regering (lees: regering met een Joodse meerderheid).

Hoewel de resultaten van de peiling dus zeer verge­lijk­baar zijn met die van de vorige verkie­zingen, is het evenwicht enigszins verschoven, en wel in de richting van Netanyahu en religieus rechts.

Lees ook:
‘Balagan’, wanorde, in de Knesset,
De Just-Not-Bibi trein rijdt verder

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.