“Pas op, messiaanse dictatuur!”

Tacheles, ik spreek openlijk en onomwonden mijn mening uit. “Vecht terug tegen 225 messiaanse dictatoriale wetten!” Dit is de boodschap op aankondigingen die de afgelopen weken de digitale media van het land hebben overspoeld.

Door Aviel Schneider | | Onderwerpen: Tacheles met Aviel, regering, justitiële hervormingen
Activisten protesteren op 12 augustus 2023 in Tel Aviv tegen de geplande justitiële hervorming van de regering. Foto: Miriam Alster/Flash90

Deze waarschuwingen voor een messiaanse revolutie staan ook op enorme posters in Tel Aviv en Jeruzalem. Vaak overdrijft iedereen. Dit is onzin, ik weet wat de tegenstanders van hervorming ermee bedoelen, maar vanuit mijn standpunt past het niet bij het thema Israël! Wat betekent messiaanse dictatuur?

De term “messiaans” wordt in de huidige Israëlische samenleving anders begrepen dan jij. Het heeft niets te maken met Messiasbelijdende Joden of Joden die Jezus geloven. Messiaans betekent hier het messiaanse tijdperk, wanneer de Joodse kolonisten opnieuw een soort bijbelse heerschappij in het land zullen vestigen. Dit is waar de tegenstanders van de hervorming deels bang voor zijn. Vanuit mijn standpunt is dit een tactische fout die met deze term wordt gespeeld, omdat uiteindelijk elke Jood deel uitmaakt van het messiaanse en bijbelse idee en essentie.

Vecht terug tegen 225 messiaanse dictatoriale wetten! Bron: “Chofschi beArtzeinu” (Vrij in ons Land)

De tegenstanders van hervormingen, of preciezer gezegd een bepaalde groep onder hen, hebben een obsessieve anti-regeringshouding. Ze vrezen dat de rechts-nationalistische regering, met ministers als de religieuze joodse kolonisten Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich, de hele coalitie in een “messiaanse hoek” duwt. Vanuit hun oogpunt lijkt de Israëlische regeringsleider Benjamin Netanyahu deze keer niet hard genoeg op te treden, omdat hij weet dat zijn coalitie onmiddellijk zal instorten als hij niet iedereen tevreden stelt.

Ik heb een fundamenteel probleem met de term “messiaanse dictatuur”. In de ogen van de Palestijnen en de Arabische vijanden zijn we sowieso al een zionistische dictatuur sinds de stichting van de staat Israël. Wat is het verschil tussen een zionistisch idee en een messiaans idee? Het hele bestaan van Israël in het land is een bijbelse vervulling en dus een messiaans idee. Het Jodendom en de terugkeer van de Joden vormen de essentie van deze claim. De hele politieke strijd om het land en om de heilige stad Jeruzalem is gebaseerd op de Bijbelse belofte. De soldaten van Israël verdedigen het land om bijbelse redenen, en zij verdedigen het land vanwege het bijbelse mandaat.

Zelfs de oprichters van de staat schreven in de Onafhankelijkheidsverklaring van 1948: “De staat Israël zal worden gesticht op vrijheid, gerechtigheid en vrede, in overeenstemming met de visioenen van de profeten van Israël.” Het beleid van Israël is gebaseerd op de Bijbelse belofte en maakt deel uit van de messiaanse verlossing. Maar twee andere concepten ontbreken in de Onafhankelijkheidsverklaring: God en democratie. Dit is overigens een onderwerp op zich, waar ik al eerder over heb geschreven.

In dit geval hebben degenen die verantwoordelijk zijn voor het maken van de aankondiging het punt gemist of over het hoofd gezien. Elke Israëlische regering in het land is voor de vijanden van Israël een Joodse heerschappij, een zionistische heerschappij en dus een Messiaanse heerschappij. Deze publiciteitscampagne binnen het Joodse volk maakt onze vijanden alleen maar sterker en helpt de tegenstanders van de hervorming naar mijn mening geen jota.

Misschien zijn sommigen onder de tegenstanders van de hervorming het Joodse en Bijbelse idee van Israël kwijtgeraakt, dat deel uitmaakt van ons bestaan en wezen in het volk en het land. Maar in zo’n tijd waarin alles chaotisch is, maken beide partijen tactische fouten, zowel de tegenstanders van hervorming als de voorstanders van hervorming.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox