Palestijnse premier: Jezus is voorbeeld voor terroristen

Premier Mohammed Shtayyeh van de Palestijnse Autoriteit (PA) noemde Jezus ‘de eerste Palestijnse zelfopofferende strijder’ en degene die de Palestijnen ‘dood door martelaarschap’ leerde, waardoor hij Hem vergeleek met moderne zelfmoordterroristen.

Door TPS |

In een toespraak tijdens een kerstdiner vorige week noemde Shtayyeh Jezus ‘de eerste Palestijnse zelfopofferende strijder van wie we de dood door martelaarschap leerden, en die zijn missie met zijn leven betaalde.’

Palestinian Media Watch (PMW), een ‘waakhond’ die opruiing in de PA-media signaleert, schreef over het incident dat Shtayyeh de uitdrukking Fida’i gebruikte, die voor terroristen die sinds 1965 tegen Israël vechten wordt gebruikt.

‘Jezus, die geweldloosheid predikte, omschrijven als een ‘zelfopofferende strijder ’in dezelfde categorie als Palestijnse moordenaars, is een ontheiliging,’ verklaarde PMW.

Wanneer de PA Jezus voorstelt als iemand die de Palestijnen de ‘dood door het martelaarschap’ leerde, is dit bovendien ‘een ernstige belediging voor Christenen, aangezien de PA de marteldood promoot als iets om naar te streven, aangezien volgens de islamitische traditie de beloningen in het paradijs ook het huwelijk omvatten met 72 donkerogige maagden,’ merkte PMW verder op.

Bovendien bracht Shtayyeh het martelaarschap van Jezus in verband met de ‘duizenden martelaren’ die zijn gestorven voor ‘Palestina’. ‘De geboortedag van onze Heer Jezus (…) vindt plaats op hetzelfde moment als de verjaardag van het uitbreken van de Palestijnse revolutie [de eerste terreur­aanslag tegen Israël in 1965], waarvoor duizenden martelaren hebben betaald met hun leven,’ zei Shtayyeh tijdens het kerstdiner.

‘Jezus koppelen aan de duizenden Palestijnse ‘martelaren’, wat de term is die de PA gebruikt om al haar zelfmoord­terroristen te omschrijven, evenals alle terroristen die werden gedood tijdens aanvallen op Israëli’s, is nog een extra ontheiliging van het Christendom,’ onderstreepte PMW.

Ten slotte is Shtayyehs verwijzing naar Jezus als ‘een Palestijn’ een belediging voor het Jodendom, ‘aangezien de Bijbel Jezus duidelijk presenteert als een Jood die leefde en omging met andere Joden in de natie Judea’, vervolgde PMW.

PMW merkte op dat vooral rond de kersttijd, maar niet alleen dan, Palestijnse leiders herhaaldelijk hun valse verhaal publiceren dat Jezus een ‘Palestijn’ was.

PMW heeft de revisie van de historie door de PA gedocumenteerd, die de bevolking van de Palestijnse Autoriteit ten onrechte verbindt met een verzonnen oude Palestijnse natie.

Terwijl de Christelijke traditie en de historische geschriften uit die periode Jezus beschrijven als een Joodse rabbijn die in het land Judea in Israël woont, beweert de PA consequent dat Jezus ‘de eerste Palestijn’ was.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp:
Zoon van Netanyahu verdedigt Joodsheid van Jezus
Pro-Palestijnse activist gebruikt Jezus voor politiek doel
Israël en ‘God’ strijden op Twitter over Jezus

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.