Palestijnse NGO’s verzwijgen uitbuiting van kinderen door terreurgroepen

Een studie toont aan dat NGO’s routinematig voorbijgaan aan de terreuractiviteiten van minderjarigen die zijn gedood bij aanslagen of botsingen met Israëlische troepen.

Door NGO Monitor |
Palestijnen verbranden banden om over de grens van Gaza naar Israël te gooien op 4 mei 2018, als onderdeel van wekelijkse rellen onder leiding van Hamas sinds 30 maart. (Foto: Wikimedia Commons)

Palestijnse NGO’s hanteren een hypocriete aanpak ten aanzien van de rechten van kinderen. Aan de ene kant beweren ze op te komen voor die rechten en beschuldigingen van hun misbruik komen prominent voor in NGO-campagnes tegen Israël. Maar deze NGO’s negeren de rekrutering en het gebruik van Palestijnse kinderen door terroristische organisaties, evenals de indoctrinatie van kinderen om zich met geweld in te laten.

Daarmee samenhangend ontkennen Palestijnse NGO’s het bestaan zelf van Palestijnse terreur. Zij beweren dat internationaal erkende terreurgroepen slechts “politieke partijen” zijn en dat geweld tegen Israëliërs een legitieme uiting is van het “recht op verzet”. In deze context is het niet verrassend dat een aantal Palestijnse NGO’s nauwe banden hebben met de terreurgroep Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP).

Zoals in detail wordt aangetoond in dit artikel, verdraaien Palestijnse NGO’s die banden hebben met terreur – Defence for Children International-Palestine (DCI-P) en het Palestinian Center for Human Rights (PCHR) – regelmatig de omstandigheden rond de dood van Palestijnse minderjarigen in terreurincidenten. Zij negeren of minimaliseren de gewelddadige aanvallen van de minderjarigen die tot hun dood hebben geleid, en verwijten Israël dat het zelfverdedigingsmaatregelen heeft genomen om de slachtoffers van dergelijke aanvallen te beschermen. In situaties waarin de minderjarigen omkwamen bij botsingen met Israëlische troepen en bij gewelddadige rellen, wissen de NGO’s dit essentiële element van de incidenten uit. Bovendien maken zij feitelijke beweringen die in strijd zijn met verslagen van de media en officiële verslagen.

Zelfs in de weinige gevallen waarin NGO’s de gewelddadige acties van Palestijnse minderjarigen erkennen, veroordelen zij vaak de reactie van de Israëlische strijdkrachten, terwijl zij nalaten kritiek te leveren op de terroristische groeperingen die deze kinderen rekruteren en de gewelddadige confrontaties organiseren waaraan zij deelnemen.

Uiteindelijk trachten deze NGO’s beschuldigingen van schending van de rechten van kinderen te gebruiken in hun internationale campagnes om Israël te sanctioneren. De NGO’s verstrekken met name informatie aan VN-rapportagemechanismen zoals de Werkgroep Kinderen en Gewapende Conflicten (CAAC), die onder leiding staat van UNICEF. Dit is een poging om het IDF op een zwarte VN-lijst van schenders van kinderrechten te krijgen, naast terroristische organisaties als de Taliban, Islamitische Staat, Al-Qaeda en Boko Haram.

Hieronder wordt ingegaan op de omstandigheden waaronder verschillende Palestijnse tieners door toedoen van Israëlische veiligheidstroepen om het leven zijn gekomen en op de reactie van de betrokken NGO’s op hun dood.

Sanad Abu Atiyeh (17)

Op 31 maart 2022 werd de 17-jarige Sanad Abu Atiyeh door IDF-troepen doodgeschoten tijdens een vuurgevecht in Jenin. Volgens de IDF behoorde Abu Atiyeh tot drie Palestijnse “gewapende mannen” die op Israëlische troepen schoten.

Tijdens zijn begrafenismars was Abu Atiyeh gewikkeld in een Palestijnse Islamitische Jihad-vlag (PIJ) en droeg hij een PIJ-hoofdband, een praktijk die voorbehouden is aan de leden van de terreurgroep. Voor zijn dood schreef Abu Atiyeh op zijn Facebook-profiel: “De levende martelaar Sanad Abu Al-Saber. De ziel zal geen rust kennen totdat hij de martelaren van het vluchtelingenkamp van Jenin, Jamil Al-Amouri en Abdullah Al-Husari, heeft gewroken.”

Al-Amouri en Al-Husari waren beiden lid van de militaire vleugel van de PIJ, de Al-Quds Brigades, die werden gedood in vuurgevechten met Israëlische veiligheidstroepen.

Op een officiële poster ter ere van PIJ-lid Ahmed Nasser Al-Saadi, verwees PIJ naar Abu Atiyeh als “de jongen van de [Islamitische] Jihad,” en noemde hem onder andere PIJ-leden. Meerdere Arabischtalige nieuwsbronnen bevestigden dat Abu Atiyeh een PIJ “strijder” en lid was. In een interview met Wattan beweerde de vader van Abu Atiyeh dat “zijn martelaarszoon Sanad ervan droomde een martelaar te worden” en dat Sanad zei: “Ik wil een martelaar worden, ik wil niets anders dan een martelaar worden”.

Na zijn dood werden verschillende foto’s van zijn deelname aan een DFLP-evenement op de sociale media gedeeld.

Yamen Nafiz Jaffal (16)

Volgens het IDF werd de 16-jarige Yamen Jaffal op 6 maart 2022 door Israëlische troepen gedood in het dorp Abu Dis, nabij Jeruzalem, toen hij brandbommen afvuurde op een militaire observatiepost. Na zijn dood publiceerden de terreurgroep Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP) en haar jeugdgroep, de Palestijnse Democratische Jeugdunie (PDYU), officiële verklaringen waarin zij Jaffal rouwden als hun “kameraad-martelaar”.

Na zijn dood werden verschillende foto’s van zijn deelname aan een DFLP-evenement op de sociale media gedeeld.

Bij verschillende gelegenheden gebruikte Jaffal zijn sociale media-accounts om zijn steun te betuigen aan de DFLP en gewelddadige activiteiten. Zo deelde Jaffal op 25 februari 2022 een video van IDF-troepen en schreef hij: “Het is geen schande dat de bezetting #AbuDis binnenkomt, maar het is wel een schande dat ze het ongeschonden verlaten zoals ze zijn binnengekomen.”

Op 19 februari 2022 deelde Jaffal officiële inhoud van de DFLP en schreef hij over de verjaardag van de oprichting van de DFLP. Hij noemde de erfenis van de groep, “Een geschiedenis die elk jaar verjongt in de ziel en het bloed van elke strijder die vrijheid, onafhankelijkheid en sociale rechtvaardigheid wenst. … Moge de revolutie voortduren tot de bezetting overwonnen is. Wat met geweld werd genomen, zal alleen met geweld worden teruggegeven. … Lang leve ons rode Front, de DF.”

NGO rapportage:

In zijn verslag over het incident merkte DCI-P op: “Een Israëlische soldaat schoot de 15-jarige Yamen Nafez Mahmoud Khanafseh dood … in de buurt van een Israëlische militaire basis in Abu Dis. … “Israëlische troepen doden routinematig onwettig en straffeloos Palestijnse kinderen, waarbij ze buitensporig geweld en ongerechtvaardigd opzettelijk dodelijk geweld gebruiken,” zei Ayed Abu Eqtaish, directeur van het verantwoordingsprogramma van DCIP. … Er waren geen confrontaties tussen Israëlische troepen en Palestijnse bewoners op het moment dat Yamen werd neergeschoten, volgens informatie verzameld door DCIP. … Een Israëlische militaire verklaring beweerde dat Yamen molotovcocktails aan het gooien was op het moment dat hij werd neergeschoten, meldde Haaretz.”

DCI-P verzuimde Jaffal’s klaarblijkelijke band met de DFLP te vermelden en ontkende berichten over de gewelddadige botsingen die plaatsvonden.

PCHR meldde: “Het IOF trok het dorp Abu Dis binnen, ten oosten van bezet Oost-Jeruzalem. Intussen verzamelde een groep Palestijnse jongemannen zich in de buurt van een militair kamp van het IOF en gooide er stenen en molotov cocktails naar. Het IOF vuurde vervolgens met scherp, rubberen kogels en traangasbussen op de stenengooiers. Omstreeks 20:45 uur opende het IOF het vuur op twee Palestijnse kinderen in het gebied, waarbij Yamen Nafiz Jaffal (16) gewond raakte.” PCHR verzuimde te vermelden dat Jaffal kennelijk banden heeft met de DFLP.

Mohammad Rezq Shehadeh Salah (14)

Volgens de IDF werd de 14-jarige Mohammed Salah op 22 februari 2022 door Israëlische troepen gedood toen hij en twee anderen molotovcocktails gooiden naar Israëlische automobilisten in de buurt van Bethlehem.

Na Salah’s dood verwees de PFLP naar Salah als “zijn kameraad martelaar” en “zijn kameraad zoon,” eraan toevoegend dat “het bloed van de martelaar die de aarde van Palestina bewaterde terwijl hij zijn Arabieren en de eer van zijn volk verdedigde, niet tevergeefs zal zijn.”

Na zijn dood werden verschillende foto’s van zijn deelname aan een evenement van de DFLP op sociale media gedeeld. De terreurorganisatie hield ook een herdenkingsevenement voor hem.

De PFLP publiceerde verschillende officiële posters van Salah en noemde hem “haar jonge kameraad martelaar”.

NGO rapportage:

DCI-P beweerde dat “Israëlische troepen routinematig onwettig Palestijnse kinderen doden zonder straffeloosheid, met gebruik van buitensporig geweld en ongerechtvaardigd opzettelijk dodelijk geweld,” eraan toevoegend dat “onderzoeken en bewijsmateriaal verzameld door DCIP regelmatig suggereren dat Israëlische troepen dodelijk geweld gebruiken tegen Palestijnse kinderen in omstandigheden die kunnen neerkomen op buitengerechtelijke of opzettelijke executies.”

De NGO maakte geen melding van Salah’s banden met de PFLP.

PCHR meldde: “De Israëlische Bezettingstroepen (IOF) doodden een Palestijns kind in het dorp al-Khader, ten zuiden van Bethlehem, nadat ze buitensporig en opzettelijk op hem hadden geschoten, met als argument dat het kind stenen en Molotov Cocktails naar de voertuigen van kolonisten had gegooid.” PCHR beweerde dat “deze misdaden zonder rechtvaardiging worden begaan” en maakte geen melding van Salah’s aansluiting bij de PFLP.

Mohammed Abu Salah (17)

Op 14 februari 2022 botsten Palestijnen op gewelddadige wijze met Israëlische troepen in het dorp Silat al-Harithiya, waarbij ze het vuur openden op IDF-personeel en stenen, molotovcocktails en andere geïmproviseerde explosieven naar hen gooiden. Het zeventienjarige Fatah-lid Mohammed Abu Salah werd door de IDF gedood toen hij aan deze confrontaties deelnam.

Na zijn dood publiceerde de Al-Aqsa Martelaren Brigades van Fatah – een door de VS als terroristisch aangemerkte organisatie – een officiële lofprijzingsposter van Abu Salah, waarin naar hem werd verwezen als “haar zoon, de martelaarheld,” die “opsteeg [naar de hemel] … terwijl hij ons Arabische Palestijnse volk en land verdedigde”.

NGO-verslaggeving:

Mohammed Nidal Younis Mousa (16)

Op 6 december 2021 ramde de 16-jarige Mohammed Mousa een auto tegen Israëlische bewakers die gestationeerd waren bij het Te’enim checkpoint in de buurt van Tulkarm, waarbij hij er één ernstig verwondde. Mousa werd doodgeschoten door Israëlische troepen die op de aanval reageerden.

NGO-rapportage:

Op 6 december 2021 meldde DCI-P dat Mousa “naar verluidt een aanslag met een auto heeft gepleegd op een Israëlisch militair checkpoint.” DCI-P stelde: “Als een kind verdacht wordt van het plegen van een criminele daad, moet het worden aangehouden in overeenstemming met de internationale normen en een eerlijke rechtsgang krijgen,” en negeerde daarbij de veranderlijke en onvoorspelbare aard van dergelijke aanvallen en de onmiddellijke behoefte van de troepen ter plaatse om zichzelf en omstanders te verdedigen.

Omar Ibrahim Abu Asab (16)

Op 17 november 2021 stak de 16-jarige Omar Abu Asab in Jeruzalem twee Israëlische politieagenten van de grenspolitie neer. Na de aanval verwees Hamas naar Abu Asab als “zijn held-martelaarzoon … een uniek voorbeeld van onverschrokkenheid en dapperheid” die stierf nadat hij een “heldhaftige steekoperatie in bezet Jeruzalem” had gepleegd.

NGO rapportage:

In reactie op het incident beweerde DCI-P: “Wanneer individuen naar verluidt een gewelddadige criminele daad plegen, moeten zij worden aangehouden in overeenstemming met het internationaal recht en moeten zij een behoorlijke rechtsgang krijgen” (cursivering toegevoegd).

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox