Palestijnse Autoriteit plant bomen voor terroristen

De PA heeft een project gelanceerd om alle Arabieren te eren, die zijn omgekomen als zogenaamde Shahids (Martelaren), die zijn gedood in de strijd tegen de ‘ongelovigen’ sinds 1917, toen het Britse leger het land van Israël bevrijdde van het Ottomaanse Rijk.

Door TPS |

De PA is met deze creatieve manier om terroristen te eren van plan om 35.000 olijfbomen te planten in de gebieden die zij controleert, en elke boom te vernoemen naar een ‘martelaar’.

Palestinian Media Watch (PMW), die het aanzetten tot terrorisme door de PA monitort, merkte op dat dit project ‘het grootste systematische PA-project is om terroristische moordenaars te eren’ dat het ooit heeft gedocumenteerd. PMW legde uit dat de PA alle terroristen die gedood worden bij aanvallen op Israëli’s definieert als ‘Martelaren’.

Het bevorderen van terreur is verboden krachtens de Israëlische Order voor Veiligheidsvoorzieningen, en PMW heeft de relevante Israëlische autoriteiten geïnformeerd over dit ‘ PA-programma ter bevordering van terreur ‘.

De secretaris van het Centraal Comité van Fatach, Jibril Rajoub, die ook voorzitter is van de PLO Hoge Raad voor Jeugd en Sport, lanceerde het project, getiteld ‘Alive and Provided For,’ namens PA-voorzitter Machmoud Abbas. Hij vertelde aan PA TV, dat ‘deze Martelaren het meest heilige zijn dat we hebben.’

Volgens een bericht in het officiële dagblad van de PA, Al-Hayat Al-Jadida, zei Rajoub dat het doel van het project is om ‘de Martelaren te vereeuwigen,’ en naast de bomen zal er ook een monument worden opgericht en een marmeren plaat worden geplaatst met hun namen.

Ook Hajj Ismail Jaber, een topadviseur van Abbas, prees het initiatief en zei dat het een eerbetoon is aan de Martelaren, die het kostbaarste zijn wat de Palestijnen hebben. Verder verklaarde hij zich bereid om via de districtsgouverneurs alle hulp te verlenen die nodig is om het project te doen slagen. Het initiatief werd ook verwelkomd door familieleden van terroristen die zijn gedood.

De PA gaf het project de naam ‘Alive and Provided For’ (Levend en voorzien), gebaseerd op een parafrase van het koranvers 3:169 ‘daarom leven onze martelaren met hun Heer, en zijn zij voorzien’.

PMW legde uit dat dit ‘de interpretatie van de PA van de islam weerspiegelt, dat alle Palestijnse terroristen die Israëli’s aanvallen, alle moordenaars van Israëlische burgers – met inbegrip van zelfmoordterroristen – een religieuze verplichting vervulden door Israëli’s en Joden te doden of te probeerden te doden.’

‘Als de terrorist bij deze daad om het leven komt, ontvangt hij of zij de hoogst mogelijke status in de islam: een Shahid worden – een Martelaar die voor Allah is gestorven – en wordt beloond met een eeuwig leven met alle behoeften ‘voorzien’ door Allah zelf,’ voegde PMW eraan toe.

Verscheidene-instellingen van de PA zijn bij het initiatief betrokken. De PA richt zich met haar berichtgeving expliciet op de Palestijnse jeugd, aangezien een van de plaatsen waar de bomen zullen worden geplant school­pleinen zijn. Scouting­groepen, scholieren en jeugdclubs zijn inmiddels uitgenodigd om deel te nemen.

Muhammad Sbeihat, directeur-generaal Jeugdzaken van de Hoge Raad voor Jeugd en Sport van de PLO, verklaarde dat het de bedoeling is ‘niet alleen jonge boompjes te planten, maar ook dat ze zichtbaar zullen zijn voor onze kinderen, onze studenten, onze jonge mannen en vrouwen’.

‘Deze aandacht onderstreept het beleid van de PA om terroristen te promoten als rolmodellen voor de Palestijnse jeugd en hen aan te sporen te sterven als Martelaren voor Palestina,’ benadrukte PMW.

Het planten van jonge olijfboompjes. (Illustratie: Wislam Haslamoun/Flash90).

PMW’s directeur Itamar Marcus merkte op dat ‘de PA zich van zijn creatiefste kant laat zien als het gaat om het eren van moordenaars.’ ‘Jarenlang hebben ze scholen straten en sport­evene­menten vernoemd naar terroristen, en nu hebben ze daar bomen aan toegevoegd. Een vredes­proces zal pas eindelijk op gang komen als de PA besluit de energie en creativiteit, die zij besteedt aan het bevorderen van terreur, te her­bestemmen voor het bevorderen van vrede,’ zei hij.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.