Palestijnen pochen: we hielpen Biden Trump verslaan

De Palestijnen hebben jarenlang hun frustraties geuit en zich zelfs jaloers getoond over het feit dat Israël de politieke steun geniet van christenen in het buitenland, die een president in het Witte Huis kunnen neerzetten.

Door Redactie Israel Today |

Zie de artikelen:
‘Christenen VS garantie voor Israëlische soevereiniteit’,
Israelis Convinced Christians to Vote for Trump,
Anti-Israel Activists Should Vote for Biden, Says Leading Intellectual.

Nu lijkt het erop dat de Palestijnen en hun verde­digers een beetje wraak hebben genomen.
‘Ik kan bevestigen dat de Palestijnse gemeenschap niet alleen heeft deelgenomen aan de verkiezingen, maar ook heeft bijge­dragen aan de fondsen­wervings­campagnes ter ondersteuning van Biden en de kandidaten voor het Congres die de Palestijnse rechten steunen’, zei Dr. Sinan Shakdeh van de Amerikaanse Palestijnse Raad in verschillende interviews met de media.

In een aantal belangrijke swingstates blijft Joe Biden president Trump voor met minder dan één procent van de stemmen, wat zich in de meeste gevallen neerkomet op minder dan 50.000 stemmen. En sommige van die staten, met name Michigan en Pennsylvania, hebben omvangrijke Arabische en moslim­gemeen­schappen.

De opkomst onder Amerikaanse Arabieren en moslims is doorgaans laag, in vergelijking met de rest van de bevolking. Maar dit keer zijn Shakdeh en zijn aanhang erin geslaagd om een ongekende 84 procent van de Amerikaanse moslimkiezers naar de stembus te laten gaan, volgens een onderzoek dat is uitgevoerd door de Raad voor Amerikaans-Islamitische Betrekkingen (CAIR). Daarvan stemde 69 procent voor Biden, en slechts 17 procent voor Trump.

Op enkele plaatsen was dit waarschijnlijk de doorslag gevende factor. Zo kreeg Biden volgens de CAIR bijvoorbeeld 70.000 extra stemmen in Michigan, dankzij de hoge opkomst van moslim-kiezers. Zonder die stemmen zou Trump die Staat hebben gewonnen.

Het is ook opmerkelijk dat, hoewel de overgrote meerderheid van de moslimstemmen naar Biden ging, de steun voor Trump bij de Amerikaanse moslimgemeenschap met 10 procent is toegenomen sinds de laatste verkiezingen in 2016. Dit wordt toegeschreven aan de conservatieve opvattingen van Trump over familie­zaken (denk aan abortus en het homohuwelijk), die de meeste moslims delen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.