Palestijnen: Liever onder Israëlisch bestuur

De Palestijnse Autoriteit is er berucht om, dat ze één ding in het Engels zegt en het tegen­over­gestelde in het Arabisch. Een vergelijk­baar ver­schijn­sel zie je vaak bij de Pales­tijnen, waarbij het leider­schap in het open­baar één ding zegt en het gemid­delde volk, de zogenaamde ‘Pales­tijnse straat’, in een privé­gesprek het tegen­over­gestelde uitspreekt.

Door Redactie Israel Today |

Dat is wat er nu gebeurt met betrekking tot het plan van Israël om de Jordaanvallei te annexeren. De Palestijnse Autoriteit dreigt in niet mis te verstane bewoordingen met een geweldsexplosie, als Israël doorgaat met deze ‘illegale’ daad van ‘bezetting’.

‘De Palestijnse Autoriteit is ontheven van alle overeenkomsten en afspraken met de Amerikaanse en Israëlische regering, en van alle verplichtingen op basis van deze overeenkomsten en afspraken, ook op het gebied van veiligheid’, verklaarde de Palestijnse leider Machmoud Abbas vorige maand boos, waarbij hij aangaf dat zijn politie de meer geweld­dadige anti-Israëlische elementen van de Palestijnse samen­leving niet langer in bedwang zou houden.

Omdat ze niet willen worden gezien als iemand die de Palestijnse zaak volledig in de steek laat, geven veel andere Arabische leiders vergelijkbare waar­schuwingen. (Hoewel de Arabische wereld ‘Palestina’ over het algemeen niet langer als een topprioriteit beschouwt. Zie: ‘Saudi-Arabië keert zich tegen de Palestijnen’).

Maar wat denken de gemiddelde Palestijnen zelf?
Nou, het kan vaak moeilijk zijn om ze openlijk over dergelijke zaken te laten praten, omdat velen bang blijven voor represailles als ze door de Palestijnse Autoriteit of Hamas als ‘verraders’ worden gebrand­merkt.

Maar als je ze in een echte en warme dialoog kunt betrekken, zullen veel Palestijnen zich openstellen, en vaak zal datgene wat ze te zeggen hebben, je laten schrikken.

‘Ik wil dat de inwoners van mijn dorp gelukkig zijn,’ vertelde een Palestijnse man aan Israëls Channel 13 verslaggever Tsvi Yehezkeli. ‘Vandaag zijn ze onderworpen aan de Palestijnse Autoriteit, maar ze willen meer dan wat dan ook onder Netanyahu leven, en Israëlische identiteitskaarten krijgen.’

Een andere Palestijn zei dat het ‘een miljoen keer beter is voor Israël om het hele gebied te controleren. We zijn bereid om onder Israëlisch militair bewind te leven in tegenstelling tot het bewind van Abu Mazen [Abbas’ oorlogsnaam].’

Een derde, een lokale zakenman, herhaalt wat we ook van veel Palestijnen hebben gehoord: ‘Ik wil geen Staat, ik wil geld. Geld [of economische stabiliteit] is beter dan een Staat. Dit is wat alle Palestijnen willen. De Palestijnse Autoriteit heeft ons geruïneerd’.

Niet bepaald het beeld dat de internationale media voor u schetsen, die u wil doen geloven dat de Palestijnse Arabieren een onderdrukt volk zijn, dat alleen maar vrijheid van Israël wil.

Volgende week zal Israel Today enkele Palestijnse dorpen in de voorgestelde annexatiezone bezoeken, om meer te horen van degenen die zich misschien binnenkort onder Israëlisch bestuur zullen bevinden.

Blijf ons volgen!

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.