PA beschuldigt Israël van ‘gezondheidsapartheid’

In een poging om vaccins te verkrijgen beschuldigt de Palestijnse premier Israël van racistisch beleid vanwege zijn inentingscampagne onder de Joodse pioniers in Judea en Samaria, terwijl het land de Palestijnen zou discrimineren.

Door TPS |

Afbeelding: Palestijnse Corona-gerelateerde anti-Israël propaganda via Twitter

‘Wij veroordelen het racisme van de bezetting, die er prat op gaat haar burgers snel te kunnen inenten en tegelijkertijd haar wettelijke verantwoordelijkheid voor het inenten van de bezette bevolking negeert,’ zei Mohammad Shtayyeh afgelopen maandag tijdens een kabinetsvergadering. Hij voegde eraan toe dat de plicht van Israël om de inwoners van de Palestijnse Autoriteit (PA) in te enten voortkomt uit het internationaal humanitair recht, het Verdrag van Genève en de Haagse regels van 1907, alsmede uit het internationaal recht inzake mensenrechten.

De afgelopen dagen is de aanval van de media op Israël geïntensiveerd. Terwijl de meest geavanceerde vaccinatiecampagne ter wereld daar aan de gang is, heeft Israël volgens de Palestijnse Autoriteit tegelijkertijd de distributie van vaccins aan de inwoners van de Palestijnse Autoriteit verhinderd.

Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf Israël ook de verantwoordelijkheid voor de inwoners van de Palestijnse Autoriteit, en beweerde dat Israël zijn verplichting om hen van de vaccins te voorzien niet nakwam. In een verklaring zei het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken dat ‘Israël probeert zich te onttrekken aan zijn verplichting als bezetter en de volledige verantwoordelijkheid voor de vaccins over te dragen aan de Palestijnse regering. De Palestijnse Autoriteit is bereid de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen ten aanzien van de opzettelijke nalatig­heid en onver­schilligheid van Israël’.

Het ministerie stelde ook, dat de inspanningen van de PA om vaccins uit verschillende bronnen te verkrijgen, Israël niet ontslaan van zijn verant­woor­delijk­heid tegenover het Palestijnse volk om vaccins te leveren op basis van de regels van het inter­nationale recht, en prees de kritische standpunten van enkele Staten, instellingen, parlements­leden en wettelijke en inter­nationale organen over de ‘gezondheids­apartheid’ van Israël.

De Autoriteit roept de internationale gemeenschap nu op om druk uit te oefenen op Israël om de verant­woor­delijk­heid op zich te nemen voor het ‘voor­komen van besmet­telijke ziekten en epidemieën’ en om vaccins voor de Palestijnen aan te schaffen en zelfs te verspreiden. (Het CIDI bericht, dat volgens de Oslo akkoorden de PA verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg van haar eigen burgers. Israël en de PA dienen wel volgens de akkoorden samen te werken in geval van regionale rampen zoals de pandemie. De PA moet dan wel om hulp vragen, voordat Israël op grote schaal hulp­verleners Palestijnse gebieden in mag sturen.)

Naast de druk op Israël is er ook een goed bekend­gemaakte Palestijnse inspanning om overal ter wereld vaccins aan te schaffen met de hulp van Staten, internationale instellingen en contracten met farmaceutische bedrijven.
Afgelopen dinsdag heeft de Palestijnse Autoriteit het Russische vaccin Spoetnik in een versnelde procedure goedgekeurd.

Tijdens een vergadering van de regering van de Palestijnse Autoriteit benadrukte Shtayyeh, dat de PA met vier bedrijven afspraken heeft gemaakt over de invoer van vaccins en dat hun komst in de komende twee maanden wordt verwacht, maar hij ging er niet nader op in. De PA wacht nu op de eerste vier zendingen van de bedrijven en is van plan om 70% van de inwoners te vaccineren, ook in Gaza en Jeruzalem.

De Palestijnse Autoriteit heeft 10,5 miljoen dollar uitgetrokken voor de aankoop van de vaccins, op een totaal van 21 miljoen dollar, de totale kosten van alle vaccins. De prijs van een ‘Spoetnik V’ vaccin is blijkbaar minder dan $20 voor de eerste en tweede dosis.

De PA staat in contact met de vier vaccin produ­centen, Astra Zenica, Pfizer, Moderna en Spoetnik, en is met het COVAX-programma van de Wereld­gezond­heids­organi­satie overeengekomen om deel te nemen aan een programma voor de overdracht van vaccins naar onderontwikkelde landen. Via dit programma zal de Palestijnse Autoriteit vaccins ontvangen voor 20% van de bevolking.

Tot op heden heeft de Palestijnse Autoriteit nog geen officieel contact met Israël opgenomen om vaccins aan te vragen. Voor zover bekend heeft het geen enkele toezegging gekregen van Arabische of andere landen om vaccins toe te wijzen van degenen die deze waarschijnlijk voor zijn burgers zullen kopen, en nu, bij gebrek aan een beschikbare en onmiddellijke oplossing, neemt de giftige kritiek op Israël toe.

Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid zegt over de mogelijkheid om vaccins te verspreiden onder de inwoners van de Palestijnse Autoriteit, dat het door de minister van Volks­gezondheid ingestelde beleid duidelijk stelt, dat Israël geen vaccins zal verspreiden onder andere partijen zolang niet alle Israëlische burgers die dat wensen, gevaccineerd zijn.
Het ministerie heeft ingestemd met het leveren van doses vaccin aan slechts 100 medische hulpverleners in de Palestijnse Autoriteit om humanitaire redenen. Het is niet de bedoeling om dit uit te breiden.

Zie ook: PA klaagt over gebrek aan vaccinaties door eigen toedoen, PA Fails to Obtain Coronavirus Vaccine, Blames Israel.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.