Oude Kanaänitische vesting in Zuid-Israël blootgelegd

Een Kanaänitische vesting uit het midden van de 12e eeuw voor Christus, de periode van de Richters, werd door de Israel Antiquities Authority (IAA) en jonge vrijwilligers blootgelegd in een opgraving in de buurt van kibboets Galon, vlakbij Kiryat Gat.

Door Redactie Israeltoday.nl |

De vesting dateert uit de periode, beschreven in het Bijbelboek Rechters of Richters, waarin we lezen ‘Verder nam Juda Gaza met zijn gebied in, alsook Askelon met zijn gebied en Ekron met zijn gebied’ (Rechters 1:18).

Volgens de archeologen Sa’ar Ganor en Itamar Weissbein van de IAA ‘geeft de vesting die we hebben gevonden een kijkje in de geopolitieke realiteit die beschreven wordt in het boek Rechters, waarin de Kanaänieten, Israëlieten en Filistijnen tegen elkaar streden. In deze periode werd het land Kanaän geregeerd door de Egyptenaren en stonden de bewoners onder hun gezag’, berichtten BIN en WIN.

‘In de loop van de 12e eeuw voor Christus kwamen er twee nieuwe spelers bij: de Israëlieten en de Filistijnen. Dit leidde tot een reeks gewelddadige territoriale geschillen. De Israëlieten vestigden zich in niet versterkte nederzettingen in de bergen van Benjamin en Judea. De Filistijnen namen toe in macht in de zuidelijke Kustvlakte en vestigden grote steden zoals Ashkelon, Ashdod en Gat. In een poging om meer gebieden te veroveren, gingen de Filistijnen de confrontatie aan met de Egyptenaren en de Kanaänieten aan de grens, die waarschijnlijk werd gevormd door de rivier Guvrin, tussen het Filistijnse koninkrijk Gat en het Kanaänitische koninkrijk Lachish.

Luchtfoto van de Kanaänietische vesting. (Foto: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority).

Het lijkt erop dat de vesting Galon werd gebouwd als een Kanaänietische/Egyptische poging om de nieuwe geopolitieke situatie het hoofd te bieden. In het midden van de 12e eeuw voor Christus verlieten de Egyptenaren echter het land Kanaän en keerden terug naar Egypte. Hun vertrek leidde tot de vernietiging van de nu onbeschermde Kanaänitische steden – een vernietiging die waarschijnlijk werd geleid door de Filistijnen.

Volgens Ganor en Weissbein tonen de verhalen van de Rechters in de Bijbel duidelijk de gecompliceerde geopolitieke realiteit en de strijd om de controle over de gebieden tijdens de vestiging van nieuwe politieke machten in het land Israël: En Juda trok op en de HEERE gaf de Kanaänieten en de Ferezieten in hun hand. Zij versloegen hen bij Bezek: tienduizend man. Zij troffen Adoni-Bezek in Bezek aan, streden tegen hem en versloegen de Kanaänieten en de Ferezieten.’ (Rechters 1:4-5)

Het vestinggebouw, dat Egyptische ‘gouverneurshuizen’ wordt genoemd, is bekend van andere opgravingen in Israël. De vesting werd gebouwd op een strategische locatie, van waaruit het mogelijk is om de hoofdweg te bewaken die langs de Guvrin rivier liep, een weg die de kustvlakte met het laagland van Juda verbindt.

3200 jaar oud aardewerk dat in de vesting werd aangetroffen. (Foto: Dafna Gazit/IAA)

De grootte van de vesting is 18X 18 m en er waren in de vier hoeken wachttorens gebouwd. Een massieve drempel, uitgehouwen uit een enkele rots met een gewicht van ongeveer 3 ton, is bewaard gebleven bij de ingang van het gebouw. Binnen de vesting was een binnenplaats geplaveid met stenen platen en kolommen in het midden. Aan beide zijden van de binnenplaats waren kamers gebouwd. Honderden aardewerk vaten, waarvan sommige nog heel zijn, werden in de kamers van de vesting gevonden, inclusief speciale vaten zoals kommen en bekers die waarschijnlijk werden gebruikt voor religieuze rituelen. In de kamers werden ook een groot aantal kommen gevonden, waarvan sommige zijn gemaakt in een stijl die een kopie is van Egyptische kommen.

Belangstelling wekken voor de archeologie
De resten van de vesting werden blootgelegd met de hulp van studenten van de Israël-studie afdeling van de multidisciplinaire school in Be’er Sheva, studenten van het Nachshon pre-militaire voorbereidings­programma en andere vrijwilligers. Dit gebeurde in het kader van het beleid van de Israel Antiquities Authority om het grote publiek, en vooral de jonge generatie, dichter bij de archeologie te brengen.

Volgens Talila Lifshitz, directeur van de gemeenschaps- en bosafdeling in de zuidelijke regio van het Joods Nationaal Fonds (JNF/KKL), ‘biedt de vesting Galon een fascinerende blik in het verhaal van een relatief onbekende periode in de geschiedenis van het land en biedt het een toeristische en belevingsrijke trekpleister voor bezoekers’.

De vesting is gelegen in het Guvrin-woud en werd in samenwerking met de IAA en de zuidelijke regio van het Joods Nationaal Fonds voorbereid op een bezoek van het publiek en is nu gratis toegankelijk. Een picknick­plaats en enkele verklarende borden werden opgezet om de archeologische ervaring in de natuur en in de KKL-bossen te verbeteren.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.