Opwekking in Iran: aantal christenen groeit

Terwijl Britse burgers een ‘routekaart naar vrijheid’ krijgen, weg van de beperkingen van de COVID-pandemie, proeft een enorm leger Iraniërs de vreugde van een ander soort vrijheid. Ondanks de door de ayatollahs opgelegde strenge ‘lockdown’ voor godsdienstuitoefening, zijn er nu naar schatting wel een paar miljoen christenen in het land.

Door Charles Gardner |

Dit ondanks een uiterst harde aanpak van andersdenkenden. Bekering van de Islam is verboden, evenals schotelantennes. Maar de honger naar informatie van buitenaf is zo groot, dat velen bereid zijn om de overheidssancties te trotseren. En zo hebben ze de vrijheid in Christus gevonden via een satelliettelevisienetwerk onder leiding van dr. Hormoz Shariat, die bekend staat als de Billy Graham van Iran. Als gevolg daarvan riskeren nu grote aantallen mensen hun leven door de beoefening van hun christelijk geloof, wat ook inhoudt dat zij mensen liefhebben die zij hebben leren haten – met name de Joden.

Dit is des te opmerkelijker in het licht van Poeriem, het feest dat vandaag wereldwijd door de Joden wordt gevierd. Tijdens dit feest verheugen zij zich erover dat koningin Esther hen zo’n 2.500 jaar geleden redde van een samenzwering om hen te vernietigen. Die samenzwering kwam uit het oude Perzië (het huidige Iran), waar de moslimleiders sinds de Islamitische Revolutie van 1979 soortgelijke dreigementen uiten om Israël uit te roeien. Maar God zij dank, die een machtige kracht van Iraanse gelovigen heeft opgewekt die bidden voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6).

Dr. Shariat is een tot het christendom bekeerde sjiitische moslim en is de stichter van Iran Alive Ministries en van een satelliet-tv-netwerk dat het evangelie uitzendt in Iran en de Farsi-sprekende wereld. Hij is ook auteur van het onlangs gepubliceerde boek Iran’s Great Awakening: How God is using a Muslim convert to spark revival (Irans Groot Ontwaken: Hoe God een bekeerde moslim gebruikt om opwekking te ontketenen). Geïnterviewd door Joel C. Rosenberg vanuit Jeruzalem voor All Israel News, zei Dr. Shariat: ‘Ik was in 1979 in de straten van Iran en schreeuwde ‘Dood aan Amerika!’’

Sprekend vanuit Dallas, Texas, legde hij iets uit over wat er gebeurde toen hij de Bijbel en de Koran las ‘en zich realiseerde dat ze niet overeenkwamen’. ‘Ik realiseerde me dat Jezus de Weg is. En toen mijn leven zo drastisch was veranderd, wist ik dat ik het niet voor mezelf moest houden. Dus deelde ik het met andere Iraanse moslims en hun levens werden ook veranderd. Zo is de bediening begonnen.’ Hij vertelde hoe het regime zijn broer had vermoord. Maar hij nam geen wraak. ‘Ik voelde dat God zei: ‘Haat deze mensen niet die je broer hebben vermoord. Het beste wat je kunt doen is het evangelie delen met moslims’.

‘God heeft de harten en geesten van de Iraniërs geopend. Ze stellen de islam op de proef en komen erachter dat die niets heeft gedaan voor hun leven, hun huwelijken en zelfs voor hun land.’ Hij voegt eraan toe: ‘Ze staan erg open voor alles behalve de islam. Het christendom is erg aantrekkelijk omdat het spreekt over liefde en vergeving.’

Bovendien verandert hun hart ten opzichte van Israël. ‘Zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreken over God liefhebben met heel je hart, en je naaste liefhebben. Jezus roept ons op om alle mensen lief te hebben. Dus beginnen ze zich af te vragen waarom ze de Joden moeten haten.’ Rosenberg voegt toe: ‘Hij gelooft dat Iraanse christenen die veranderd zijn door de kracht van de Heilige Geest niet anders kunnen dan groeien in liefde voor Israël, omdat de God van de Bijbel zoveel van Israël houdt en zo’n opwindend plan heeft voor Israël in Bijbelse profetie.’

Ik wil de verlangens van diegenen (waaronder ikzelf) die ernaar verlangen om familiebanden te vernieuwen en onze kleinkinderen te omhelzen, niet bagatelliseren. Maar deze Iraanse gelovigen hebben ontdekt wat echte vrijheid is! Hoewel nog steeds geketend aan een fascistische, onverzoenlijke staat, hebben zij de vrijheid gevonden om lief te hebben, te vergeven, God te kennen en voor altijd van Hem te genieten.

Tot de Joden die in Hem hadden geloofd, zei Jezus: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken’ (Johannes 8:31-32). In de woorden van hun tegenstanders: Jezus’ discipelen hebben vervolgens ‘de wereld in rep en roer gebracht’ (Handelingen 17:6). Maar de mensen hadden de duisternis liever dan het licht, omdat hun daden slecht waren, zoals Jezus ook zei (Johannes 3:19). De eerste christenen werden wreed vervolgd, gehaat en mishandeld, net zoals gelovigen in Iran en vele andere landen vandaag de dag nog steeds meemaken.

Ik vond het bemoedigend te ontdekken dat Premier League-voetballer Olivier Giroud zich hiervoor heeft ingezet. De spits van Chelsea, die ook voor het Franse nationale elftal speelt, heeft zich uitgesproken over de benarde situatie van vervolgde christenen over de hele wereld. En hij nam onlangs deel aan een liefdadigheidsveiling die deels ten goede kwam aan gelovigen die lijden in het noorden van Kameroen, Mali en Mauritanië. ‘Het is onvoorstelbaar dat er tegenwoordig zoveel vervolgde christenen zijn in de wereld,’ zei hij.

Terwijl u de naderende vrijheden overdenkt, gekenmerkt door feesten en andere vieringen, na bijna een jaar van een totale lockdown waarbij alleen al in Groot-Brittannië 120.000 doden zijn gevallen, denk dan aan de miljoenen gelovigen over de hele wereld die lijden onder onderdrukkende regimes. En prijs God voor de relatieve vrijheid die wij nog steeds genieten.

Met dank aan Michael Ireland van ASSIST News Service (6 januari 2021) en Joel C Rosenberg van All Israel News (www.allisrael.com).

Charles Gardner is auteur van ‘Israel the Chosen’, ‘Peace in Jerusalem’, ‘A Nation Reborn’ en ‘King of the Jews’.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.