Opent Hooggerechtshof deur voor Messiaanse Joden?

Het Hooggerechtshof van Israël heeft bepaald, dat ook bekeringen door Reform en Conservatieve rabbijnen, die in Israël worden verricht met het oog op de Wet op de Terugkeer, door de Staat moeten worden erkend, en niet uitsluitend bekeringen door orthodoxe rabbijnen.

Door Arthur Schwartzman |

Het heeft lang geduurd voordat het gerechtshof tot deze beslissing kwam, na 15 jaar van petities over het onderwerp, en na ongeveer 10 afwijzingen!

‘Wie is een Jood?’ is een veelbesproken onderwerp in Israël, en er zijn inderdaad talloze meningen, afhankelijk van wie je het vraagt. De definitie van het Opper­rabbi­naat is echter zeer duidelijk, en lange tijd was het deze interpretatie die er echt toe deed, want wie niet voldeed aan de ultraorthodoxe criteria van giyoer (bekering tot het Jodendom), kwam niet in aanmerking voor Aliyah.

Het betekent zeer veel voor (liberale) Reform en Conservative Joden die erkenning van het Joodse thuis hebben gezocht; eindelijk beginnen de deuren open te gaan voor Aliyah. De beslissing van het hof werd door velen toegejuicht, omdat zij ook de banden van Israël met de diaspora, vooral in Noord-Amerika, zou kunnen versterken. Er zijn echter velen die verontwaardigd zijn over een dergelijke stap, met name de orthodoxe gemeenschap.

De opperrabbijn van Rishon LeTzion zei in een reactie: ‘Wat de Reform en Conservative Joden ‘bekering’ noemen, is niets anders dan een vervalsing van het Jodendom, wat betekent dat duizenden niet-Joden in het volk Israël worden opgenomen.’

De opperrabbijn van de Staat Israël gaf ook commentaar en zei: ‘Degenen die zich tot het Jodendom hebben bekeerd in een Reform bekering en dergelijke zijn geen Joden en geen beslissing van het Hooggerechtshof zal dit feit veranderen. Het is betreurenswaardig dat het hof in zijn beslissing goedkeurt dat de Staat Israël wordt overspoeld met immigranten die niets met het Joden­dom te maken hebben. Iedere burger van Israël zou zich op deze trieste avond moeten afvragen: hoe kan de Staat Israël een Joodse Staat zijn als iedere buiten­lander burger van de Staat Israël kan zijn?’

Het monopolie over het bepalen van iemands Joods-zijn ligt in de handen van één kleine groep mensen – de Charedim, de orthodoxen. Hun monopolie op dit gebied heeft niet alleen immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie woedend gemaakt, van wie velen vernederende ondervragingen en genetische tests moeten ondergaan, maar de strakke greep van de orthodoxen op het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ook de toelating van veel Joodse gelovigen in Jezus geblokkeerd. Men kan gerust zeggen dat zij bang zijn, omdat hun gezag, macht en invloed hierdoor dreigen te worden aangetast.

De ultraorthodoxe politieke partij Verenigd Torah Jodendom (UTJ) plaatste als onderdeel van hun verkiezingscampagne een video, die bij velen veront­waar­diging opwekte. De video toont verschillende honden die blijkbaar Reform Joden vertegenwoordigen en zegt: ‘In het Hooggerechtshof is dit een Jood.’

Oppositieleider Yair Lapid reageerde boos op Twitter: ‘Mijn vader vertelde me ooit dat er een groot bord in het parlement in Boedapest hing: ‘Geen toegang voor Joden en honden’. Antisemieten van alle generaties hebben Joden altijd vergeleken met honden. Nu heeft United Torah Judaism zich bij hen aangesloten. Walgelijk.’

Yisrael Betenoe leider Avigdor Liberman tweette ook een reactie: ‘In Verenigd Torah Jodendom is noch Jodendom noch Torah. Alleen een sterk Yisrael Betenoe zal ervoor zorgen dat hier een regering wordt gevormd zonder de ultraorthodoxe partijen.’

In een andere video, van Shas (de andere ultraorthodoxe partij), vervangt het woord ‘Reform’ het woord ‘Jood’ in het volkslied en staat er vervolgens: ‘Laat het Hooggerechtshof onze Joodse staat niet vernietigen.’

Terwijl de Charedim op hun religieuze concurrenten schieten, lieten ze geen gelegenheid voorbijgaan om op het militaire bekerings­programma te schieten. Tijdens een online conferentie, georganiseerd door de Kippa-website en het Itim Instituut, schokte het Knessetlid Yitzchak Pindros van UTJ een aantal van zijn orthodoxe collega’s door te zeggen: ‘Elke vrouw die zich bekeerde in het bekerings­programma van de IDF is een shiksa [niet-Joodse vrouw]. Als iemand met haar trouwt – moet de vader shiva zitten [rouwen].’

Zoals hier duidelijk blijkt, is dit een gevoelige kwestie, en veel Charedim beschouwen de situatie als een spirituele catastrofe, niet minder. Er zijn ook veel seculiere mensen die tegen deze beslissing zijn, en geloven dat de dingen moeten blijven zoals ze zijn, omdat de ultra­orthodoxen de poort­wachters zijn van… wel, van de orthodoxie.

Messiasbelijdende Joden in het land verzetten zich tegen de rabbinale definitie van Jood-zijn. Gelovigen streven naar een meer Bijbelse manier om hun leven te leiden, en volgens de Schrift is de manier om te bepalen of iemand van Juda, Benjamin, Levi of van Israël in het algemeen komt, via de vader; patriarchaal, niet matriarchaal.

Tegenwoordig wordt Messiaans Jodendom gezien als een christelijke denominatie beschouwd, (zoals in 2016 bepaald door het Hooggerechtshof). Mijn hoop is dat de discussie over de Joodse religie open zal staan voor het publiek en niet zal worden opgelegd door een minder­heid met een marginale mening, en dat de Joodse gelovigen in Jezus in de ogen van steeds meer Israëli’s meer steun en aanvaarding zullen krijgen. Zoals het Jodendom niet met één set kleuren kan worden geschilderd, maar met vele (zoals de Talmoed zegt, zijn er 70 kanten aan de Torah), dus de Joodse persoon Yeshua zou uiteindelijk in het Joodse landschap kunnen verschijnen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.