Ontsnapte terroristen en de oorlog in de sociale media

De strijd om de publieke opinie is de laatste jaren een belangrijk onderdeel geworden van de oorlog tegen het terrorisme, zo bleek duidelijk bij de ontsnapping van zes Palestijnse terroristen en de aanhouding van vier van hen in de Palestijnse en Israëlische sociale media.

Door Edy Cohen |

Naast bommen en raketten is er tegenwoordig een ander slagveld. Het zijn de media, en vooral de sociale netwerken, met hun dominante invloed op de jongere generaties, zowel in Israël als daarbuiten. Elke partij voert oorlog om haar eigen acties te rechtvaardigen.

Toen vorige week zes Palestijnse terroristen uit een Israëlische gevangenis ontsnapten, hebben wij verslag uitgebracht over de eerste salvo’s van de daarop volgende media-oorlog, waaronder de welig tierende Palestijnse spot­prenten en politieke cartoons.
Ik breng u nu het tweede salvo van reacties van sociale netwerken in Israël na het weer oppakken van vier van de zes terroristen.

Israëlische burgers haalden zaterdag­ochtend opgelucht adem na het nieuws over de arrestatie van vier gevaar­lijke ontsnapten. De vernederende episode heeft de Israëli’s wakker geschud – zowel gevangenis­functio­na­rissen als burgers die wonen waar de voort­vluchtigen nog op vrije voeten waren.
De sociale netwerken en tv-panels besteedden uitvoerig aandacht aan de ontsnap­ping en brachten verwante kwesties ter sprake, zoals de behoefte aan een uitge­breide hervorming van de gevan­genis­sen en de comfor­tabele omstandigheden die terroristen in Israëlische gevan­genis­sen krijgen – wat volgens velen de ontsnapping heeft vergemakkelijkt.

In ieder geval was het publiek in Israël opgelucht toen het de terroristen geboeid terugzag terwijl ze door de politie werden weggevoerd.


Een foto, gepubliceerd door een bekende Israëlische activist die in het Arabisch schrijft,
bespot de keukenlepels die een symbool werden van Palestijnse ‘hoop’ na de ontsnapping.Als reactie op de lepels postte een andere Israëlische activist een foto van een vork,
erop zinspelend dat Israël de voort­vluchtigen één voor één zou opjagen.

Een satirische video in het Engels, geplaatst op Facebook, toonde de vier gevangen terroristen zingend.

In het artikel ‘3,728,600 reasons the escaped terrorists chose to return to prison quietly’, op de website van Palestinian Media Watch, rekent Maurice Hirsch uit dat de Palestijnse Autoriteit de zes terroristen tot nu toe een bedrag van 3.728.600 shekels heeft betaald, dat is ruim een miljoen euro. Geen wonder dat de vier gesnapte terroristen zich zonder verzet lieten arresteren.

Enkele dagen lang vierden de Palestijnen de ontsnap­ping op sociale netwerken, maar nadat de meeste terroristen waren opgepakt, begonnen Israëlische activisten cartoons en video’s tegen deze terroristen te maken. Dit is een ander front in de oorlog om de publieke opinie.

De Palestijnen willen de hele wereld bij hun zaak betrekken, maar ze slagen er alleen in de sympathie van het Westen te krijgen. Bij de Arabische landen en vooral in de ogen van de Arabische leiders, is de Palestijnse kwestie minder belangrijk geworden. De vredes­proces­sen en contacten tussen Israël en de Arabische landen bewijzen dit. Het plaatsen van berichten op sociale media is een nieuwe poging van de Palestijnen om gratis aandacht te krijgen, maar dit werkt alleen maar bij naïeve Europeanen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.