Ommekeer in orthodox-Joodse opvatting over vaccinatie

Een toenemend aantal van de main­stream rabbijnen heeft zich achter het rege­rings­beleid geschaard en stimuleert de vacci­natie tegen het Corona­virus. Een vooraanstaande rabbijn zette een leerling, die zich had uitgesproken tegen vaccinatie, uit zijn college­zaal.

Door Redactie Israel Today |

Afbeelding: Een ultraorthodoxe man krijgt het corona­vaccin in Jeruzalem. (Foto: David Cohen/Flash90)

‘Je bent een ketter!’ schreeuwde de rabbi, ‘meer dan 6.500 mensen stierven, stop met dingen te verzinnen, ga weg, je bent gek,’ zei rabbijn Ben Zion Mutzafi afgelopen zondag tegen een van zijn toehoorders in Jeruzalem.
Toen de man doorging, schreeuwde de rabbi: ‘Je bent gek, ik verklaar je voor gek – ga weg hier. Ik sta niet toe dat je spreekt, je bent een ketter.’

De confrontatie is symbolisch voor de grote ommekeer in de orthodox-Joodse opvattingen over de pandemie en het vaccin in de afgelopen maanden.

Een toenemend aantal reguliere rabbijnen instrueert nu de gelovigen om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. In het begin van de pandemie weigerden veel van dezelfde rabbijnen zich te houden aan de voor­schriften inzake het corona­virus, met als gevolg dat orthodox-Joodse gemeen­schappen infectie­haarden werden.

Een verpleegster van een groot ziekenhuis in Jeruzalem bevestigde aan Israel Today, dat toen de rabbijnen eenmaal groen licht hadden gegeven, een groot percentage, zo niet de meerder­heid van de plaatselijke orthodoxe Joden, zich kwam laten inenten.

Rabbijn Mutzafi was een van de eerste grote rabbijnen die zich echt schaarde achter het regerings­beleid ter bestrijding van de pandemie. Al in oktober 2020 drong hij erop aan dat elke Jood die zonder mondkapje naar het gebed komt, uit de minyan (quorum van minimaal tien mannen) moet worden gezet.

‘Er zijn mensen buiten die geen mondkapje dragen. Je kunt deze mensen niet opnemen in gebeds­quorums, het is verboden om met hen te bidden,’ benadrukte hij destijds. ‘Hun gebeden zijn een gruwel, aangezien ze anderen kwetsen, God helpe ons.’

Besmettingscijfers stijgen

De Delta-variant blijft zich snel verspreiden door Israël.
Afgelopen maandag werden 8.646 nieuwe infecties geregistreerd, en het percentage positieve testen was 6,2%, het hoogste sinds maart.

Er waren woensdag 559 Covid-19 patiënten in ernstige toestand, waarvan 89 aan de beademing. Israël ziet momenteel dagelijks ongeveer een dozijn extra sterfgevallen als gevolg van het coronavirus.

Hoewel vaccinatie niet voorkomt dat Israëli’s worden besmet door de Delta-variant, zei het ministerie van Volksgezondheid dat uit de cijfers blijkt dat niet-gevac­ci­neerde burgers bijna acht keer zoveel kans hebben om ernstig ziek te worden en in het zieken­huis te moeten worden opgenomen. Per 100.000 gevaccineerde 60-plussers belanden er 21 in het ziekenhuis, tegenover zo’n 180 per 100.000 ongevaccineerde 60-plussers, bericht het RD. Maar omdat het overgrote deel van de Israëli’s is gevaccineerd, en de werking van het vaccin in de loop van maanden afneemt, liggen er nu meer gevaccineerde dan onge­vacci­neerde Corona­patiënten in de Israëlische ziekenhuizen, vooral 60-plussers met onderliggend lijden.

Nieuwe Corona-variant AY3

Dinsdag maakte het Israëlische ministerie van Volks­gezond­heid bekend, dat tien gevallen van besmetting met een nieuwe variant van de Delta-variant zijn vastgesteld, bericht Israel Hayom Acht van hen liepen de besmetting in het buitenland op, twee werden in het land besmet. Deze AY3 variant is ‘virulenter’; hij heeft evenals andere Delta-varianten een mutatie in het spike-eiwit, waardoor hij beter aan het immuun­systeem kan ontsnappen. Hij is al waar­ge­nomen in tenminste 61 landen, en in de VS is hij verant­woor­delijk voor 15% van de Corona-besmettingen.

Zorgwekkender is de Lambda-variant, ook bekend als C37, die in Zuid-Amerika verwoestingen aanricht en in de VS is gesignaleerd. Wanneer die Israël bereikt, zou die het land kunnen dwingen tot een lockdown.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.