Nieuwe Testamenten voor nieuwe IDF-rekruten?

Tijdens de traditionele ceremonie, waarbij pas in dienst gekomen Israëlische soldaten hun machine­geweer krijgen na het voltooien van hun basis­training, werd zondag een nieuwe rekruut gefoto­grafeerd met een Bijbel in de hand die ook het Nieuwe Testament bevat.

Door David Lazarus |

De sociale media gonsden van de gesprekken over de vraag waarom een Joodse soldaat de ceremoniële Hebreeuwse Bijbel mèt het Nieuwe Testament zou krijgen, in plaats van alleen het traditionele Hebreeuwse Oude Testament, de Tanach.

En nee, Israël is niet begonnen met het uitdelen van Hebreeuwse Nieuwe Testamenten aan onze dappere soldaten, zoals sommigen hebben gemeld. De waarheid is dat Israël de godsdienst van al zijn burgers erkent en respecteert.

Het is nu 20 jaar geleden dat mijn zoon zijn basis­training voltooide tijdens de avond­ceremonie voor de Westelijke Muur in Jeruzalem, en in formatie in de houding stond met de ongeveer 500 soldaten van zijn bataljon, dat hij zijn hand opstak en boven de anderen uitriep: ‘Meneer, mag ik ook het Nieuwe Testament hebben samen met de Tanach (Oude Testament)?’ Na een kort gesprek onder de officieren, riep er een terug: ‘Ja, soldaat, dat mag je.’

In die dagen had het leger geen Nieuwe Testamenten bij zich, dus haalde hij het zak-exemplaar tevoorschijn dat hij altijd bij zich droeg en hield het tegen de Tanach (waar het thuishoort), samen met zijn machine­geweer op zijn schouder, en verklaarde eensgezind met zijn strijd­makkers de geloften van trouw om lijf en leden te riskeren ter verdediging van de Joodse natie.

Sinds die dagen hebben Joodse volgelingen van de Messias Yeshoea de gelederen van het Israëlische leger gevuld met het soort enthousiaste, zionistische en dappere jonge mannen en vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op de IDF en de natie. Daarom schreven we, dat ‘IDF leert soldaten om hun naasten lief te hebben‘ en Israeli Army Teaches Soldiers About Jesus.

Vandaag vinden we in de sociale media een nieuw opgeleide rekruut met een Hebreeuws exemplaar van de Tanach en het Brit Chadasha (Nieuwe Verbond, Nieuwe Testament). Voor de vele Joodse volgelingen van Yeshoea en voor christelijke Arabieren, zal de IDF een Nieuw Testament (in het Engels) voorzien om op te zweren. Maar zoals op de foto hieronder te zien is, lijkt deze soldaat zijn eigen Hebreeuws-talige Bijbel te gebruiken, geproduceerd door Natzor, een Messiaans-Joods voor­berei­dings­pro­gramma voor het leger. We hebben al eerder geschreven over een zuster­programma voor Messiasbelijdende jongeren genaamd Chetzim (Pijlen) dat door hetzelfde Israëlische jeugd­werk, Netivah, wordt beheerd. Zie: Messiah’s Arrows.

Bij het lezen van de commentaren op het bericht dat hier is afgebeeld, konden velen niet begrijpen waarom het leger een Bijbel met het NT zou uitdelen. Anderen zagen dit als een manier van de IDF om respect te tonen aan zijn soldaten. Sommigen dachten dat dit een nieuw beleid was om elke soldaat een Nieuw Testament te geven. Dat is het niet. Nog niet, in ieder geval.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.