Nieuwe Corona-variant komt op: Delta Plus

Duizenden Israëli’s die naar het buitenland reizen, brengen meer mee naar huis dan alleen souvenirs. Het stijgende Covid-infectie­cijfer is zor­gwek­kend, en de regering doet een dringend beroep op alle Israëli’s hun vakantie naar het buiten­land uit te stellen.

Door Redactie Israel Today |

Afbeelding: Een Israëlische laborante test op Covid-19 infecties, waaronder de nieuwe Delta Plus variant. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Het is niet grappig: de situatie met betrekking tot het coronavirus in Israël lijkt steeds precairder te worden, nu duizenden mensen naar het buitenland blijven reizen en bij hun terugkeer nieuwe infecties het land binnen­brengen. Vorige week heeft het ministerie van Volks­gezond­heid ten minste 12 gevallen van een nieuwe variant gevonden, die zij ‘Delta Plus’ noemen. Aange­nomen wordt, dat al deze mensen het virus hebben opgelopen tijdens een bezoek aan het Kaukasus-land Georgië.

Het totale aantal COVID-19-besmettingen neemt ook toe en bedroeg een week geleden voor het eerst sinds maart weer meer dan 2% van alle afgenomen testen. Van de in Israël uitgevoerde 67.676 coronavirustesten, waren er 1.398, ofwel 2,07 procent, positief.

Hoewel het stijgende infectiecijfer zorgwekkend is, heeft de nieuwe regering laten weten dat zij besluiten neemt op basis van het aantal ernstig zieke Corona­patiënten dat in de zieken­huizen is opgenomen, en op basis daarvan beslist zij of bepaalde beper­kingen al dan niet opnieuw moeten worden ingevoerd. Ook het aantal ziekenhuis-opnames is afgelopen week gestegen en kwam voor het eerst in de afgelopen maanden boven de 100 uit. Er liggen 108 Israëli’s in het ziekenhuis met een ernstige vorm van Cpvid-19. Van hen zijn er 25 in kritieke toestand.

Wel besmet maar niet ziek
De meeste Israëli’s worden helemaal niet ziek wanneer zij met het COVID-19 virus zijn besmet, zodat de hoogste prioriteit van de regering bestaat uit het voor­komen dat de gezond­heids­zorg overbelast raakt. Op het hoogtepunt van de pandemie werden ongeveer 1.200 Israëli’s in ernstige toestand in de zieken­huizen verpleegd, en deze zaten aan hun grens voor wat betreft hun mogelijkheden om dit aantal patiënten te behan­delen.

Op dit moment is het aantal opnames slechts een fractie van dit aantal, maar de Delta-variant, en vermoe­delijk ook Delta Plus, is hyper-besmettelijk, waardoor gevreesd wordt dat het aantal mensen, dat in het zieken­huis moet worden opgenomen, uiteindelijk snel zal oplopen.

Premier Naftali Bennett blijft benadrukken, dat dit scenario alleen kan worden voorkomen als de één miljoen Israëli’s die tot dusver hebben geweigerd zich te laten vaccineren, alsnog een prik krijgen. Bennett wees er op, dat het zijn eerste zorg is om de Israëlische economie open te houden, maar dat het publiek zijn deel moet doen, door in openbare ruimtes mondkapjes te dragen, en zich te laten vaccineren.

(Niet) vliegen naar het buitenland
Ook de luchthaven Ben Goerion vormt een probleem. Bennetts regering verzoekt alle Israëli’s om niet meer naar het buitenland te vliegen, totdat de situatie weer onder controle is. Maar zoals iemand aan Israel Todayvertelde, gaan zelfs degenen die geneigd zijn de waar­schuwingen van de regering ter harte te nemen, nog steeds op reis, omdat zij hun tickets op dit moment niet kunnen inleveren, en niet bereid zijn hun geld gewoon te verliezen.

De regering doet haar best om deze situatie het hoofd te bieden, zonder het Israëlische lucht­ruim opnieuw te hoeven sluiten. Volgens een nieuwe richtlijn mogen reizigers zich, noch bij vertrek noch bij hun aankomst op Ben Goerion, laten vergezellen door niet-reizigers. Bovendien zijn er nu veel meer landen op de ‘rode lijst’ geplaatst, wat betekent dat iedereen die deze landen heeft bezocht, bij terugkeer in Israël in quarantaine moet, ongeacht zijn/haar vaccinatie­status. Ook zijn meer landen op de ‘verboden lijst’ geplaatst. Israëli’s die deze landen bezoeken, krijgen bij terugkeer een hoge geldboete.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.