Netanyahu’s zoon benadrukt dat Pasen een Joodse aangelegenheid is

“Het Laatste Avondmaal was een Pesach Seder, en al Jezus’ discipelen waren Joods!”

Door Redactie Israel Today | | Onderwerpen: Joodse feesten, christenen, Jodendom
Netanyahu's zoon herinnert iedereen eraan dat het Laatste Avondmaal, de dood en verrijzenis van Jezus, wat wij "Pasen" noemen, een Joodse aangelegenheid was. Foto: Adam Raynolds / Flash90

Pesach en Pasen vielen dit jaar samen (zoals het hoort, merkte een van onze columnisten op) met Joden die op Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus werd gekruisigd, aan de Pesach Seder zaten.

Dit is niet aan de Israëli’s voorbijgegaan. Zij hebben de laatste tijd juist een hernieuwde relatie met Jezus.

Yair Netanyahu, de zoon van oud-premier Benjamin Netanyahu, voelde zich hier zo sterk bij betrokken dat hij op Twitter iedereen eraan wilde herinneren dat Pasen eigenlijk een Joodse aangelegenheid is.

“Dit jaar worden Pasen en Pesach op dezelfde dag gevierd. Je weet het misschien niet, maar het ‘laatste avondmaal’ was eigenlijk de viering van de Sederavond door Jezus en zijn discipelen (die allemaal Joods waren),” schreef Netanyahu junior. Hij voegde eraan toe dat “in veel Europese talen, het woord voor ‘Pasen’ vergelijkbaar is met ‘Pesach,’ bijvoorbeeld – Påske in het Noors. Dit toont de oude connectie en gemeenschappelijke wortel van Pasen en Pesach en van Jodendom en Christendom.”

Daar zijn we het helemaal mee eens.

Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat in het Nieuwe Testament het Laatste Avondmaal en al die Joden die het bijwoonden op de berg Sion plaats vond, “de plaats waar het woord ‘zionisme’ vandaan komt”.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox