Netanyahu: Vecht er niet tegen. Noem me ‘Uwe Hoogheid’!

Oud-premier Benjamin Netanyahu (ja, het klinkt nog vreemd om dat te zeggen) riep maandag een verga­de­ring bijeen van oppo­sitiepartijen in de Knesset en riep op tot absolute loyaliteit aan hemzelf en zijn strijd om de nieuwe ‘regering van veran­dering’ ten val te brengen.

Door Ryan Jones |

Toen Aryeh Deri, hoofd van de ultraorthodoxe Shas-partij, de bijeen­komst begon toe te spreken, noemde hij Netanyahu per abuis ‘meneer de premier’ en herpakte zich snel. Met een grijns op zijn gezicht en een gniffel in zijn keel rea­geerde Netanyahu: ‘Aryeh, vecht er niet tegen. Zeg gewoon ‘Uwe Hoogheid’.’

Het is een langlopende grap in het land dat Netanyahu zichzelf ziet als ‘Koning Bibi.’ Voor veel Likoed-stemmers is het helemaal geen grap. Zij beschou­wen de langst­zittende premier van Israël inder­daad als de enige legitieme en door God benoemde heerser.

‘Niemand kan Benjamin Netanyahu de mantel van het koning­schap afnemen,’ vertelde Nissim, een groenten­hande­laar op de Machane Yehuda-markt in Jeruzalem, aan Israel Today in de aanloop naar de recente verkiezingen. ‘God koos Bibi. En hij is onze koning David, de koning van Israël.’

Netanyahu speelde zondag, vlak voor de beëdiging van de nieuwe regering, in op die sentimenten door de Israëli’s eraan te herinneren dat een van de belangrijkste wijsgeren van het Jodendom van de moderne tijd hem Gods uitverkoren leider van Israël had genoemd.

‘Ik moet denken aan opmerkingen die de rabbijn van Lubavitch tegen mij maakte: ‘U zult moeten vechten met 119 mensen [d.w.z. alle andere leden van de Knesset], maar u zult daar zeker niet van onder de indruk zijn, want God staat aan deze [d.w.z. uw] kant. Zegening en succes voor u. God zal zegen en succes geven’, twitterde Netanyahu.

Toen Netanyahu maandag de leiders van de oppositie­partijen toesprak, riep hij op tot ‘discipline in de oppositie. De [nieuwe] regering is klein. Ze kan omver­geworpen worden op voor­waarde dat we samen en met ijzeren discipline optreden. Als we kibbelen, zullen we het niet bereiken. Geen onderlinge ruzies.’

Netanyahu benadrukte dat hij, samen met de leiders van de oppositie, ‘het volk en de Staat Israël moet redden’ van de regering Bennett-Lapid, die op niets anders is gebaseerd dan ‘fraude, haat en machtsbelustheid’.

Er zijn al tekenen van onenigheid binnen rechts over Netanyahu’s falen om de volgende regering te vormen toen hij als eerste het mandaat kreeg van president Re’oeven Rivlin. Sommigen binnen zijn eigen Likoed­partij verwijten Netanyahu dat hij weigerde een stap opzij te zetten en een meer vertrouwd partijlid de taak op zich te laten nemen. Anderen beschuldigen de kleinere rechtse partijen ervan, Netanyahu’s inspanningen te hebben gedwars­boomd door te weigeren akkoord te gaan met afspraken die hij probeerde te maken met facties uit het hele politieke spectrum, in het bijzonder de islamitische partij Ra’am.

Nu de ‘regering van verandering’ een voldongen feit is, wil Netanyahu dat aan al dit gekibbel een einde komt en dat de rechtse en religieuze partijen die hem trouw blijven, zich concen­treren op het her­overen van de macht in Israël.

Gezien de mate van die loyaliteit, en Netanyahu’s lange ervaring en beheersing van de Israëlische politiek, heeft de nieuwe regering op zijn zachtst gezegd een hobbelige weg voor zich.

Is het gedaan met koning Bibi, of zien we hem op korte termijn de troon weer bestijgen?

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.