Netanyahu onthult wapendepot van Hezbollah in VN-toespraak

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak dinsdag (29 september) vanuit Jeruzalem de Algemene Vergadering van de VN voor 2020 toe. Te midden van een wereldwijde crisis die werd ontstoken door de COVID-19 pandemie en een landelijke lockdown in Israël, sprak Netanyahu het internationale forum virtueel toe, met op de achtergrond een afbeelding van de Oude Stad van Jeruzalem.

Door Jason Silverman |

De Israëlische premier benoemde een groot aantal dringende onderwerpen, zoals vrede tussen Israël en de Arabische wereld, regionale veiligheid, de Palestijnen, Iran en Hezbollah. Hij benadrukte de recente vredesakkoorden die zijn ondertekend tussen Israël en twee Golfstaten – de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein. Netanyahu benadrukte het potentiële voordeel van de overeenkomsten: ‘Deze nieuwe overeenkomsten zullen onze volkeren de zegeningen van de vrede brengen en de enorme voordelen die gepaard gaan met meer handel, meer investeringen, meer commercie, vervoer, toerisme en meer samenwerking op zoveel gebieden.’

Na de Amerikaanse president Donald Trump te hebben geprezen voor de keuze van wat Netanyahu een ‘andere weg naar vrede – één die verankerd is in de werkelijkheid’ noemde, ging hij verder met zijn al oude bewering dat vrede met de Arabische wereld de ware weg naar uiteindelijke vrede met de Palestijnen is. ‘De groeiende cirkel van vrede zal een overeenkomst tussen Israël en de Palestijnen niet minder waarschijnlijk maken. Het zal vrede tussen Israëli’s en Palestijnen waarschijnlijker maken,’ beweerde Netanyahu. Hij voegde daar nog aan toe: ‘De Palestijnse leiders zullen zich steeds meer realiseren dat ze geen veto meer hebben over vrede en vooruitgang in ons gebied, en hopelijk zullen die leiders uiteindelijk besluiten om vrede te sluiten met de Joodse Staat.’ Netanyahu maakte duidelijk dat hij bereid is om onderhandelingen te beginnen met de Palestijnen op basis van Trump’s Vrede en Welvaart-vredesplan.

Netanyahu’s meesterlijke spreekvaardigheid en onberispelijk Engels hebben hem de reputatie opgeleverd dat hij vurige en soms zelfs vermakelijke toespraken houdt. De toespraken van de premier zijn nauwelijks saai en lijken meestal meer op een voorstelling of een boeiende lezing dan op een diplomatieke toespraak op het belangrijkste internationale toneel ter wereld. Als meester van de trucs is hij meestal uitgerust met rekwisieten, kaarten, coördinaten, afbeeldingen en PowerPoint-presentaties om zijn boodschap effectief over te brengen.

In het verleden is Netanyahu ook berucht geweest voor het onthullen van informatie van inlichtingendiensten, met de bedoeling de wereld de gevaren van de geheime activiteiten van de vijanden van Israël, met name Iran en Hezbollah, te laten zien. In april 2018 onthulde premier Netanyahu aan de wereld een reeks Iraanse dossiers die waren verkregen tijdens een Israëlische inlichtingenoperatie, waarvan werd beweerd dat ze bewezen dat de Islamitische Republiek al voor 2015 kernwapens aan het ontwikkelen was. In een andere onthulling die mogelijk werd gemaakt door dezelfde inlichtingenoperatie, onthulde Netanyahu het bestaan van een geheime Iraanse nucleaire fabriek (ten zuiden van Isfahan) die permanent werd gebruikt voor de ontwikkeling van kernwapens en die werd vernietigd en verhuld.

Nieuwe onthulling

Tijdens de toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN dit jaar, had Netanyahu opnieuw een verrassing. Deze keer was de onthulling gericht tegen Israëls aartsvijand in het noorden – Hezbollah. Premier Netanyahu onthulde de exacte coördinaten, samen met afbeeldingen, van een geheim wapendepot dat in handen is van de Libanese gewapende groepering. Het wapendepot bevindt zich blijkbaar in Janah, een wijk van Beiroet. Het ligt in de directe nabijheid van een internationale luchthaven, op slechts 50 meter afstand van een gasbedrijf dat op de locatie gasflessen opslaat en is volledig omringd door burgerwoningen.

Er had geen beter moment kunnen zijn voor Israël om dergelijke schadelijke informatie voor Hezbollah te onthullen. De groep, die ook een politieke vleugel heeft met vele zetels in het Libanese nationale parlement, staat onder zware druk sinds de verwoestende explosie in de haven van Beiroet in augustus. Daarbij zijn honderden doden gevallen en duizenden zijn gewond geraakt. Al snel daarna werden er veel speculaties geuit over de vraag wie de schuld zou moeten krijgen. Een optie was Hezbollah. Er werden vragen gesteld met het vermoeden dat het misschien een wapenopslagplaats was van de terroristische organisatie, of andere explosieve materialen die bedoeld waren om te worden gebruikt voor haar precisie geleide raketprogramma. Tijdens de daaropvolgende massale demonstraties die in het hele land uitbraken, waren Hezbollah en zijn leiders een direct doelwit. Er zijn ongekende afbeeldingen waarin een poppenfiguur van de secretaris-generaal van de groep, Hassan Nasrallah, aan een strop hing. Het spreekt voor zich dat het onthullen van gevoelige informatie over een wapendepot in een andere woonwijk, angst inboezemt bij het Libanese publiek. Het zal waarschijnlijk nog meer schade toebrengen aan een reeds verzwakte Hezbollah-positie in Libanon.

Het besluit om dergelijke gevoelige informatie op dit moment bekend te maken, was van strategisch belang. Wetenschappers hebben erkend dat het strategisch vrijgeven van gevoelige informatie een gangbare praktijk is geworden in de internationale politiek. In dit geval, en in de andere hierboven genoemde gevallen, wordt het vrijgeven van informatie van inlichtingendiensten als wapen ingezet. Het wordt gebruikt om druk uit te oefenen op de internationale gemeenschap, en in dit geval ook op het Libanese publiek en besluitvormers, om hen tot handelen te dwingen. Het doel is om het gevaar dat Hezbollah vormt voor de bevolking van Libanon te onthullen, en om zowel het Libanese publiek als de internationale gemeenschap ervan te overtuigen dat de dreiging inderdaad reëel is en dat deze gevaarlijke groepering moet worden gestopt. Het hebben van kennis brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Het onthullen van geheime informatie over de activiteiten van Hezbollah dwingt de internationale gemeenschap om om te gaan met wat zij nu weet en een besluit te nemen – om tegen de groep op te treden of te zwijgen. De bal ligt nu bij hen.

Het gaat om het gedeelte van de toespraak na 4 minuten.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.