Netanyahu: Hoe gaat God om met tegenstanders?

‘Hoe ging God om met de tegenstanders van Mozes?’ Dit is de vraag die de Israëlische regerings­leider Benjamin Netanyahu ruim een week geleden tijdens een familiefeest in Caesarea aan zijn gastheer Arie Deri stelde.

Door Aviel Schneider |

Meer dan eens werd Netanyahu afgeschilderd als Israëls moderne Mozes, en zijn tegenstanders Naftali Bennett en Gideon Sa’ar werden daarom vergeleken met Korach en zijn clan.
Het was Korach uit de stam Levi die met 250 man een opstand tegen Mozes leidde. Hij was Mozes’ tegen­stander onder het volk, en wat God met hen deed, staat beschreven in de Bijbel: ‘De aarde opende haar mond en verzwolg hen, met hun gezinnen, en alle mensen die Korach toebehoorden, en al hun bezittingen’. (Numeri 16:32).’

In deze context wees Netanyahu op de betrokkenheid van God bij de Bijbelse politiek. ‘Er is geen grotere leider van het volk dan Mozes,’ benadrukte Netanyahu tegenover de gasten. ‘Ook hoe God omgaat met de tegenstand onder het volk. Je ziet wat God met Mozes’ tegenstanders deed.’ Dit is niet de eerste keer dat Netanyahu wat bekend staat als ‘bijbelse acrobatiek’ gebruikt om de kloof naar de politiek te overbruggen. Naast hem zijn er nog heel wat andere politici in het land die dit doen, want de Bijbel is voor velen relevant voor het handelen van vandaag.

‘De aarde opende haar mond en verzwolg hen, met hun gezinnen, en alle mensen die Korach toebehoorden, en al hun bezittingen’. Een zinkgat bij de Dode Zee. (Foto: Hadas Parush/Flash90)

Ondertussen steunde Benjamin Netanyahu zaterdag de oproep van het hoofd van de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Nadav Argaman, om onmiddellijk een einde te maken aan de haat en het geweld in de huidige politieke bespre­kingen. Dit kan leiden tot geweld­dadige en illegale inspanningen, die mensenlevens in gevaar kunnen brengen. Netanyahu legde echter de nadruk op de agitatie van linkse activisten op sociale media, die volgens hem wordt gebaga­telli­seerd of helemaal niet wordt behandeld zoals rechtse haat­propaganda.

In de media werd Netanyahu’s bijbelse interpretatie of geprezen of bekritiseerd. Het hangt ervan af aan wie je het vraagt. Zijn kiezers, aanhangers en collega’s zijn het uiteraard eens met Netanyahu’s relaas; zijn tegen­standers niet. De laatsten argumenteren dat hij niet tegelijkertijd Koning David, de Messias en nu Mozes kan zijn. Zijn interpretatie werd ook gezien als een laster­campagne tegen zijn tegenstanders Bennett en Sa’ar: ‘Wat probeert Netanyahu te zeggen? Dat Bennett en Sa’ar van de aardbodem moeten verdwijnen? Hoe?

Dit is precies het soort beschrijvingen waartegen de Israëlische veilig­heids­dienst in deze dagen waarschuwt. Er moet dringend een einde komen aan de agitatie binnen het volk, van beide kanten, zowel links als rechts. Wat er nu gebeurt op de sociale netwerken in het land is gewoon ongelooflijk, en het is extreem gevaarlijk.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.