“De natie Israël nadert haar einde”

Het moment komt dat Netanyahu zal moeten kiezen tussen Levin en het redden van de natie.

Door Aviel Schneider | | Onderwerpen: IDF, Hezbollah
Foto: Olivier Fitoussi / Flash90

Israel Defense Forces’ chef van de generale staf Herzl Halevi waarschuwt dat de Israëlische afschrikking in het gedrang komt door de crisis over de justitiële hervorming. Tegelijkertijd benadrukte Hezbollah-chef Hassan Nasrallah dat Israëls voorgestelde doodstraf voor terroristen meer aanslagen zal aanmoedigen.

“De recente gebeurtenissen in Israël zijn een indicatie dat het land zijn einde nadert,” herhaalde Hezbollah-chef Nasrallah meedere keren in zijn recente toespraken. Hij verwees naar de interne conflicten in Israël over de plannen van de regering voor een ingrijpende herziening van het gerechtelijk apparaat. Nasrallah waarschuwde ook dat een voorgestelde Israëlische wet om de doodstraf op te leggen aan terroristen die zijn veroordeeld voor dodelijke aanslagen, alleen maar meer aanslagen zou aanmoedigen. “Alles wat in Israël gebeurt, is een teken van het einde van deze staat”, verklaarde Nasrallah. Toch verkeert zijn eigen land al jaren in economische en leidende chaos. In plaats van het Libanese volk bij te staan in zijn tijd van nood, gaat het Nasrallah om haat tegen Israël.

Haat tegen Israël blokkeert het zicht op de eigen problemen.

De Arabische vijanden volgen de binnenlandse politiek van Israël en hebben natuurlijk gemerkt hoe Israëls chef van de generale staf Halevi in de Israëlische media achter gesloten deuren heeft gewaarschuwd dat het groeiende fenomeen van reservisten die uit protest tegen de controversiële wetshervormingen niet voor hun dienst willen verschijnen, de afschrikking van Israël zou kunnen aantasten. Halevi heeft zijn ondergeschikten verteld dat hij gelooft dat de aanvaarding van dergelijke gevallen van dienstweigering onder reservisten ertoe zal leiden dat andere soldaten hetzelfde excuus zullen gebruiken in andere politieke omstandigheden. Minister van Defensie Yoav Galant en chef van de generale staf Herzl Halevi zullen een ontmoeting hebben met ongeveer honderd commandanten van reserve-eenheden en hen vertellen dat de weigering om orders op te volgen een rode lijn is. De generaals vrezen echter in besloten gesprekken: “Als de nieuwe wetten in de tweede en derde lezing worden aangenomen, zullen er meer protesten komen.”

Geconfronteerd met toenemende dreigementen van Israëlische reservisten om zich uit protest niet te melden voor de legerdienst, zei religieus Likud parlementslid en minister, Shlomo Karhi, in zijn plechtige Purim boodschap op sociale media, “de reservisten kunnen naar de hel lopen.” Als reactie daarop omringden reservisten zijn huis met een strook rood en wit lint, zoals door het leger om veiligheidsredenen wordt gebruikt bij niet-ontplofte munitie (bommen die niet zijn ontploft). “Voorzichtig hier ligt een niet-ontplofte bom!” luidde een van de borden. “Wil je dat we naar de hel gaan? Wij verdedigen het land en doen dit uit liefde”.

Maar ongeveer 6.000 reservisten van de IDF hebben ook een petitie ondertekend waarin zij opnieuw bevestigen dat zij het land zullen verdedigen ondanks de controversiële wettelijke hervormingen. “Wij, de huidige reservisten uit alle delen van de natie, in alle rangen en functies en uit het hele politieke spectrum, zullen blijven dienen als reservisten in het leger ondanks de huidige strijd in de burgermaatschappij, uit een gevoel van missie en als erkenning van het belang van het leger bij de verdediging van het vaderland,” luidt de petitie.

Een van de organisatoren van de petitie, Oded Harush, dient als tankcommandant in de reserve. “We besloten de petitie te lanceren en binnen twee dagen waren er 4.000 handtekeningen van reservisten; vier dagen later waren er al 6.000 handtekeningen,” zei Harush. “Laat het leger buiten het gesprek. Het is de basisveiligheid van elke burger in dit land, het kan niet werken volgens een bepaalde agenda. We kunnen niet leven zonder het leger, en veiligheid is de basis van alles. Anders leeft hier niemand meer.”

De stafchef denkt dat het het beste is om intern af te rekenen met reservisten die weigeren zich te melden, in plaats van een publieke campagne tegen hen te starten, zeggen Israëlische bronnen. Bovendien geeft hij er momenteel de voorkeur aan het probleem aan te pakken zonder te dreigen met strafmaatregelen tegen de demonstranten, omdat hij ervan overtuigd is dat dit alleen maar zou leiden tot een uitbreiding van het verschijnsel.

Soldaten maken Israël veilig.

Het Israëlische leger is misschien de enige instelling in het land waar de bevolking zich echt een volk voelt. Of ze nu Joods, seculier of orthodox, moslim, bedoeïen, christen of Druse zijn, de soldaten in de uniformen voelen zich als één eenheid met één doel: het verdedigen van het land Israël. Als ook dit nu door de omstreden wettelijke hervormingen in duigen valt, zal de natie ten onder gaan. De niet-Joodse soldaten benadrukken vaak dat het uniform de bonte bevolking in het leger verenigt en dat aan deze eenheid niet mag worden getornd. Dit is wat Israëls generale staf van het leger begrijpt en dit is waar Israëls regeringsleider Benjamin Netanyahu bang voor is, omdat zijn generaals hem daarvoor waarschuwen.

Zoals gezegd zou Netanyahu onmiddellijk bereid zijn de wettelijke hervormingen in overleg met de oppositie door te voeren, maar zijn minister van Justitie Yariv Levin zegt nee en dreigt onmiddellijk af te treden als Netanyahu toegeeft. Maar het moment komt dat Netanyahu zal moeten kiezen tussen Levin en het redden van het volk. Of hij ziet af van zijn minister van Justitie en een mogelijke val van zijn regering, of hij duwt Israël in een onmogelijke situatie die het hele volk ten val brengt. En dit interne politieke gevaar onder de broeders en zusters onder het volk, zien onze Arabische buren en vijanden en ze liggen op de loer voor dit moment.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox