Na mijn open brief een oprecht dankwoord

Ik was zeer verrast door de overweldigende respons en positieve reactie op mijn ‘Open Brief’. Lezers, vrienden en onbekenden hebben ons of mij persoonlijk geschreven via e-mail, WhatsApp, Facebook, Telegram en andere digitale sluipwegen.

Door Aviel Schneider |

De overgrote meerderheid heeft ons bedankt voor onze woorden, en was tegelijkertijd een beetje teleurgesteld dat Israël en wij bij Israel Today zo zwaar zijn aangevallen vanwege het vaccinatiebeleid in het land.

Het is waar dat Israël nooit een gemakkelijk onderwerp is geweest in de media. Mensen vinden altijd wel een reden of excuus om Israël te bekritiseren. Dat leven we mee in dit land, en juis daarom bestaat Israel Today. Als de enige redactie die echt in Jeruzalem is gevestigd en waarvan alle medewerkers in het land wonen, streven wij ernaar, om niet alleen nieuws te brengen, maar ook emotie, begrip en openhartigheid.

Wij hebben het gevoel dat het steeds meer mensen pijn doet, dat er een wig door het midden van de samen­leving wordt gedreven. We moeten weer met elkaar praten, bruggen bouwen en compro­missen sluiten. We zijn nu eenmaal verschillend en we hebben verschil­lende meningen. Laten wij weer toenadering tot elkaar zoeken, leren elkaars mening te aanvaarden en een gemeenschappelijke consensus te vinden.

Dat is onze zorg voor Israël en daarom zijn wij voor onze Duitstalige en Engelstalige leden met onze Zoom-bijeen­kom­sten begonnen, onder andere voor het contact.

Wij zijn ons er in de redactie van bewust, dat veel mensen en vrienden achter ons media­werk in het land staan, en dat beschouwen wij als een geschenk. Daarvoor wil ik u, namens alle mede­werkers van Israel Today, uit de grond van mijn hart bedanken! Wij gaan door met ons werk in het land en u gaat door met uw werk in uw straal. Samen kunnen we nog veel meer mensen bereiken. Toda Raba!

En omdat we op het punt staan het Bijbelse feest van de bevrijding, Pesach, te vieren, wens ik ieder van u een ware bevrijding in uw leven toe. Chag Pesach Same’ach!


Aviel Schneider

Hieronder vindt u enkele ontvangen reacties op de Open Brief van Aviel Schneider: