Na de rellen rondt Israël ‘Operatie Wet en Orde’ af

Tijdens de recente Gaza-oorlog waren de Israëli’s verrast door de rellen die plaatsvonden in gemengde Joods-Arabische steden, voornamelijk tegen Joden, evenals de intensiteit ervan. Maar de grootste verrassing was het onvermogen en soms de onwil van de politie om het grote aantal oproerkraaiers aan te pakken.

Door Edy Cohen |

Duizenden oproerkraaiers gingen de straat op in de gemengde Joods-Arabische steden Lod, Ramla, Akko en Haifa. Auto’s en bedrijven werden in brand gestoken, en in de Negev lynchten de Bedoeïenen Joden waarbij de politie nauwelijks ingreep, omdat zij niet in staat leek de situatie onder controle te houden. Vorige week voerde Israël de ‘Operatie Wet en Orde’ uit onder leiding van minister van Openbare Veiligheid Amir Ohana en politiecommissaris Kobi Shabtai.

De rellen legden de zwakte en incompetentie van de politie bloot, en Operatie Wet en Orde had tot doel de betrokkenen ter verant­woor­ding te roepen voor ernstige misdaden tegen de Staat, zoals bezit van en handel in wapens, brand­stichting, vernieling van eigen­dommen, banden met criminele organi­saties en financiële misdaden. Het doel van de operatie was de paraatheid van de politie te herstellen en de rust binnen de grenzen van de Staat Israël te herstellen.
Bijzonder aan deze operatie was de betrokkenheid van de Israëlische veiligheids­dienst (Shin Bet), waarmee werd aange­geven dat deze rellen niet alleen als crimineel worden beschouwd, maar als misdaden tegen de Staat Israël.

De eerste stap die werd genomen was de arrestatie van Sheikh Kamal Khatib, plaatsvervangend voorzitter van de noordelijke tak van de Islamitische Beweging, die aanzette tot veel van het geweld in Israël. Deze man staat bekend als een van de belang­rijkste agitatoren tegen Israël, alsmede tegen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Hij was de eerste die zich verzette tegen de Abraham-Akkoorden, en behoort tot de moslims die voorstander zijn van de oprichting van een ISIS-achtig kalifaat.

In de afgelopen week heeft de Israëlische politie samen met de Shin Bet meer dan 2.000 arrestaties verricht. De arres­tanten worden beschuldigd van rellen, het gooien van stenen en molotov­cocktails naar Israëlische veilig­heids­troepen, het afvuren van vuur­werk naar soldaten en burgers, het aanvallen van politie­agenten, en het bezit van illegale wapens.

Politiecommissaris Shabtai zei vorige week: ‘We zitten midden in de operatie Wet en Orde, een groot­schalige operatie in het hele land die haar doel bereikt: het voor het gerecht brengen van degenen die de afge­lopen weken betrokken waren bij rellen en geweld­dadig­heden en mis­daden. We zullen de komende week doorgaan met nadruk op het arres­teren van de burger­milities en het opsporen van illegale wapens’.

Daartegenover zeggen sommigen in de Arabische gemeen­schap dat de politie nu stelling wil nemen om hun eigen onbe­nullig­heid en falen in de aanpak van de rellen te verdoezelen. Arabische Knesset­leden zijn veront­waardigd over de betrok­ken­heid van de Shin Bet bij de operatie en vragen zich af waarom de Arabische bewoners niet als burgers worden behandeld, maar als terroristen. De betrok­ken­heid van de Shin Bet is het bewijs dat het hier om terro­ristische daden gaat, iets wat in de Arabische sector wordt ontkend.

Deze operatie bleek grotendeels succesvol dankzij het feit dat de politie kon steunen op de Shin Bet en duizenden grens­politie-agenten (foto) die waren opgeroepen om te helpen bij de arrestaties.

Politieambtenaren hebben geklaagd over een gebrek aan standaards en budgetten, en zij stellen verder dat wetten en rechtbanken vaak aan de kant van de relschoppers staan en die dan snel worden vrijlaten uit de gevangenis, waardoor elk gevoel van afschrikking wordt ondermijnd.

De Staat Israël is niet Frankrijk, waar iedereen die een auto in brand steekt moet worden gearresteerd en de eigenaar van het voertuig een schadevergoeding moet betalen. De Israëlische Arabische oproerkraaiers zullen op grotere schaal op straat terugkeren als er niet streng genoeg wordt gestraft om hen af te schrikken.

Zie ook: We blijven u informeren over de situatie in Israël

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.