Muziekvideo: Simchat Torah en de Messias

Simchat Torah, Vreugde der Wet, dat het Loofhuttenfeest afsluit, is een vreugdevol feest waarin wordt gedanst en gezongen en de Torahrollen feestelijk worden rondgedragen, in de synagogen en op straat.

Door Redactie Israeltoday.nl |

In deze opname, in 1912 gemaakt in Tel Aviv, hoort u het lied Mashiach (Messias), dat begint met Ani Ma’amin, Ik Geloof. De tekst is gebaseerd op de twaalfde van de dertien Grondbeginselen van het Geloof, geformuleerd door Maimonides, dat op diverse melodiën wordt gezongen. Deze bekende sterke melodie is ontstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, zie de Hebreeuwse les Holocaust

De tekst spreekt van een vast geloof in de komst van de Messias. Een vertaling luidt:
Ik geloof met een volkomen geloof
in de komst van de Messias.
En ook wanneer Hij zal dralen,
ondanks dat alles, geloof ik,
ondanks dat, zal ik Hem verwachten,
Die elke dag kan komen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.