Muziekvideo: Heer van de vergeving – Adon HaSlichot

Wat zijn de belangrijkste Joodse najaarsfeesten, of חגי תשרי Chage Tishrie, en wat is hun profetische en praktische betekenis voor deze tijd? We bespreken ze in een korte serie. Vandaag het Slichot-gebed, dat in de periode voor de Hoge Feestdagen wordt gezongen en gebeden.

Door Anat Schneider |

In deze video zien we, hoe een vrouw eerst allerlei dingen rechtzet en in orde maakt, voordat zij echt het Nieuwjaarsfeest kan vieren

Dit jaar zal (als God het wil!) de nieuwe maan bij zonsondergang verschijnen aan de vooravond van 18 september. Het Joodse Nieuwjaar begint, aangekondigd met het geluid van de shofar, en tevens een maand vol hoogtepunten op de bijbelse kalender en het begin van de ‘Tien Ontzagwekkende Dagen’, met als hoogtepunt het Loofhuttenfeest.

In de jaarlijkse cyclus van de Bijbel naderen we nu snel de najaarsfeesten – het feest van de Trompetten, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest.

Hier zal ik een favoriet Hebreeuws gebed met jullie delen, dat op dit moment dagelijks gezongen wordt, de hele Hebreeuwse maand Eloel, de maand van vergiffenis en vergeven (Slichot), terwijl we om vergeving en barmhartigheid vragen in de aanloop naar de Dag van Verzoening en Oordeel (Yom Kippoer).

Toen ik een klein meisje was, hoorde ik de hele maand Eloel, vroeg in de ochtend een man bij het venster van ons huis roepen: ‘Slichot, slichot, sta op voor het gebed!’ De mannen uit de straat gingen daarop allemaal naar de lokale synagoge. Je kon de specifieke gebeden buiten niet horen, maar wanneer zij in de liturgie bij dit lied waren aangekomen en begonnen te zingen, dan was dat in de hele buurt hoorbaar. Zo ging dat, meer dan veertig dagen lang. Het was echt een bijzondere tijd van het jaar.

Adon HaSlichot is een lied dat je hart raakt. Een lied dat spreekt over de mens die God nodig heeft, maar ook over hoezeer God de mens helpt en Zich over hem ontfermt; over de mens die schuldig is en niet perfect kan zijn.

De verzen roepen ons op om God en Zijn oneindige goddelijke daden te prijzen. In het Hebreeuws volgen de eerste letters van elke regel het alfabet. We roepen God op om Hem eraan te herinneren dat we ons bewust zijn van Zijn grootheid en dat Hij boven alles staat. Hoewel de Allerhoogste natuurlijk alles al weet, vraagt degene die het lied biddend zingt toch om vergeving en belijdt hij zijn zonden voor Hem.