Muziekvideo: De Messias staat aan de poort

Dit lied, geschreven door Amir Benayoun, geeft een kijkje in het geestelijke klimaat in Israël dat verlangt naar de komst van de Messias. Het lied maakt deel uit van een album dat geheel gewijd is aan de komst van de Messias en de verlossing.

Door Anat Schneider |

Dit is een recent bewijs dat Israël wacht op de spoedige komst van de Messias, wachtend op Hem ‘bij de poort.’ De komst van de Messias is het grootste verlangen van het volk van Israël. Er is een groot geloof dat dit zal gebeuren, en dat wanneer het gebeurt de verlossing zal komen voor het Joodse volk en de hele wereld.

Wanneer u de tekst van dit lied leest, zult u misschien verwijzingen opmerken uit de Hebreeuwse geschriften en begrippen die parallel lopen met het Nieuwe Testament.

Volgens de Joodse traditie verwijst de genoemde poort naar de Poort van Barm­hartig­heid, gelegen aan de oostelijke muur van de Tempel­berg tegenover de Olijfberg. Tegenwoordig is deze poort gesloten en verzegeld. Orthodoxe Joden geloven dat wanneer de Messias komt, de Poort van Barm­hartig­heid open zal gaan en de Messias door deze poort de stad Jeruzalem zal binnengaan en naar de Tempel zal opgaan.

Het volk Israël kijkt al vele eeuwen uit naar dat moment, dat ‘spoedig, in onze dagen’ zal plaatsvinden.
Amen!

De Hebreeuwse tekst van Amir Benayoun is vertaald door lyricstranslate.com en translate.google.com.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.