Moslims en Joden vinden de weg naar Jezus

Temidden van alle conflicten tussen Palestijnen en Joden, en binnen beide bevolkingen, gebeuren ook mooie dingen. Een groeiend aantal Moslims en Joden raken overtuigd van de gedachte dat de Man uit Naza­reth wellicht daadwerkelijk hun Messias zou kunnen zijn.

Door Charles Gardner |

Afbeelding: Een medische behandeling was niet het enige, dat de Palestijnen in een Israëlisch ziekenhuis ontvingen. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90(

Een voormalige moslim, volgeling van Jezus, die werkt onder de bewoners van Gaza die na de recente oorlog naar Jeruzalem komen voor een medische behandeling zegt: ‘De mensen in Gaza zijn moe van de haat en van het vechten; het is nu heel goed mogelijk om een gesprek te voeren over liefde en verzoening’. Verscheidene mensen zijn volgers van het Evangelie en gelovig geworden, en één man werd zelfs op wonder­baarlijke wijze genezen van kanker. Hij voegt eraan toe: ‘Zouden er maar meer mensen het Evangelie verkon­digen, dan zouden er veel meer moslims de weg naar Jezus vinden!’

Een groot aantal Joden ontdekt tegenwoordig ook Jezus als hun Messias en Verlosser, en deze mensen beweren nu meer dan ooit Joods te zijn. Voor sommigen begon hun zoektocht nadat ze een visioen van Jezus hadden gekregen.

Zelfs onder Joodse geleerden groeit het besef dat Jezus een authen­tieke rabbi was, en dat het Nieuwe Testament geschriften bevat die hun veel kunnen leren over het Jodendom van de eerste eeuw.

De Israëlische geleerde Pinchas Lapide van de Bar-Ilan Universiteit in Tel Aviv zei ooit: ‘Jezus was trouwer aan de Torah (de boeken van Mozes) dan ik als orthodoxe Jood’, en hij heeft 187 boeken, artikelen, essays en gedichten geschreven en gepubliceerd over Jezus in relatie tot het Jodendom.

Dr. David Flusser, die als hoogleraar Theologische Geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit is verbonden, zei: ‘Ik denk niet dat er veel Joden zijn die er bezwaar tegen zouden hebben als de Messias – wanneer Hij komt – de Jood Jezus zou zijn’. Hij voegde eraan toe: ‘Ik weet dat de meesten van mijn Joodse vrienden nooit een bladzijde van het Nieuwe Testament hebben opgeslagen, om te ontdekken wat de Joodse auteurs ervan nu werkelijk te zeggen hadden’.

Persoonlijk sta ik in contact met Messiasbelijdende Joden in de omgeving van Jeruzalem, die hun dagen doorbrengen met het delen van de wonder­baarlijke Waarheid van hun Messias en vaak groepen enthou­siaste zoekers ontvangen, die aan hun lippen hangen. De vrouw des huizes van één van hen is onlangs uitgebreid geïnter­viewd door een televisie­station. Toen zij de interviewer zei dat hij, als hij de Waarheid wilde weten, om een teken kon vragen, had zij dat nauwelijks gezegd toen plotseling sirenes klonken en Hamas-raketten in hun richting werden afgevuurd. ‘We zochten dekking’, vertelde ze, ‘en hij keek me aan en zei: ‘Was dat een teken?’

Ja, de professor heeft gelijk als hij zegt dat bij de Wederkomst van Jezus, Hij verwelkomd zou kunnen worden door de Joodse gemeenschap. Onze Heer zei het zelf, nadat hij had geweend over de verwerping van Jeruzalem: ‘Jullie zullen Mij niet meer zien voordat jullie zeggen: ‘Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer’. (Matteus 23:39).

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.