Moskeeën cynisch gebruikt voor hetze tegen Joden

De normalisering van de diplomatieke betrekkingen tussen Israël en de Golfstaten heeft de Palestijnse kwestie en de Palestijnse Autoriteit (PA) zonder twijfel een catastrofale klap toegebracht. Met een instructie voor de Vrijdagprkeek zoeken ze de confrontatie op.

Door Edy Cohen |

De Palestijnen zijn verrast, beschaamd en in de war. Ze weten niet hoe ze hun verloren ‘basis’ moeten terugkrijgen. Ze ‘schieten’ in alle richtingen. Ze beschuldigen mede-Arabieren van verraad aan de Islam, Palestina en de heilige Al-Aqsa moskee in Jeruzalem.

Een van de meest succesvolle manieren om Israël, de Joden en het vredesproces te bestrijden is het gebruik van de Moslimreligie om de massa wakker te schudden en op hun emoties in te spelen.

In de afgelopen dagen heeft de PA deze oude methode weer opgepakt, met behulp van verzen uit de Koran voor propaganda. Deze keer is het om het vredes­akkoord van Israël met de Verenigde Arabische Emiraten en het Koninkrijk Bahrein te bestrijden. Deze stap is bedoeld om zowel Israël als die Arabische landen een slag toe te brengen.

Het Ministerie van Religieuze Zaken in de regering van de PA heeft vorige week een document met deze krantenkoppen verspreid:
• ‘Er is niets dat Palestina meer schaadt …) dan het sluiten van een bondgenootschap met de Joden.’
• ‘Gehoorzaamheid aan de Joden (…) zal leiden tot vernedering en schaamte.’

Het document bevatte instructies met betrekking tot antisemitische boodschappen, die de PA vorige week in de vrijdagpreken wilde zien opgenomen. Dit waren instructies aan de predikers in alle moskeeën om te preken tegen de akkoorden tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten en om verzen uit de Koran en de Hadith te gebruiken om iedereen, die betrokken is bij het vredesproces, aan te vallen.

Het doel van deze verachtelijke daad was om aan te zetten tot haat tegen de Joden, tegen Israël en tegen elke Arabische Staat die diplomatieke banden met Israël wil aanknopen. Het cynische gebruik van religie voor Palestijnse propaganda-doeleinden is zeker tot een zeer laag niveau gedaald. Helaas is dit geen nieuwe methode voor de Palestijnen, zoals we hierna zullen zien.

Maar eerst zullen we het document lezen. Wat hebben de Moslims gehoord terwijl wij het Joodse nieuwjaar Rosh Hashanah vierden? Hieronder volgt een vertaling van het document door Palestinian Media Watch:


‘In de naam van Almachtige barmhartige Allah

De Staat Palestina

16 september 2020

Het [PA] ministerie van Religieuze Zaken

Vrijdag preek 18 september 2020

[Vice-minister van Religieuze Zaken]Husam Abu Al-Rub

‘En neig niet naar degenen die kwaad doen’ [Koran 11:113, Sahih International vertaling].

Het gevaar van normalisatie:

 • Er is niets dat Palestina en zijn heilige plaatsen meer schaadt dan het sluiten van een bond­genoot­schap met de Joden, het verbonden zijn met hen, en het vertrouwen op hen.
 • Normalisatie met de zionistische entiteit is hoogverraad tegen Palestina, Jerusalem, het bloed van de martelaren en het lijden van de gevangenen.
 • Normalisatie met de zionistische entiteit is een van de uitingen van heiligheid en hypocrisie en het aanvaarden van de bezetter en zijn tirannie.
 • Gehoorzaamheid aan de Joden en het achternagezeten worden zal de natie leiden tot zwakheid, wetteloosheid, vernedering en schaamte.
 • Het concentreren van alle energieën om de normalisering en de relaties met de zionistische entiteit te verwerpen.
 • De gelovige – nood en rampen versterken hem in zijn geloof, vertrouwen en vastberadenheid.
 • De bron van hoop – na Allah – is in volharding en vastberadenheid over de rechten en principes die de onderdrukking van de vijanden en de verlating door de broeders en vrienden onder ogen zien.
 • Oproept aan de Arabische en islamitische volkeren en de vrije mensen van de wereld op zich bij Palestina aan te sluiten om de overeenkomst van vernedering en verraad van de VAE en Bahrein teniet te doen.
 • Oproepen tot eenheid en het verenigen van de gelederen om de gevaren die de Palestijnse zaak bedreigen aan te pakken.

Verzen uit de Koran en Shari’ah bewijzen:

 1. O Profeet, vrees Allah en gehoorzaam de ongelovigen en de huichelaars niet’. Inderdaad, Allah is Alwetend en Wijs. En volgt hetgeen u van uw Heer is geopenbaard. Inderdaad, Allah is ooit, met wat je doet, vertrouwd. En vertrouw op Allah; en voldoende is Allah als Ontwerper van zaken.’ Soera 33:1-3:
 2. ‘Dus wees geduldig voor de beslissing van uw Heer en gehoorzaam niet van onder hen een zondaar of ondankbaar [ongelovige].’ Soera 76:24:
 3. ‘En nooit zullen de Joden of de Christenen u goedkeuren totdat u hun geloofsovertuiging volgt. Zeg: Inderdaad, de leiding van Allah is de [enige] leiding. Als u hun verlangens zou volgen na wat er tot u is gekomen van kennis, zou u tegen Allah geen beschermer of helper hebben.’ Soera 2:120
 4. ‘Zij houden zich ten opzichte van een gelovige niet aan een pact van verwantschap of een verbond van bescherming. En zij zijn het die de overtreders zijn.’ Soera 9:10
 5. ‘En gehoorzaamt de ongelovigen en de huichelaars niet, maar schaadt hen niet en vertrouwt op Allah. En het is voldoende dat Allah de zaken ontruimt.’ Soera 33:48

(De regels 6 t/m 10 bestaan uit ‘Shari’ah bewijzen’ uit de Hadith – uitspraken en praktijken toegeschreven aan de Profeet Mohammed.)

 1. Een Hadith wordt geciteerd over het feit dat er een groep onder de natie van de Islam is die aan de kant zal blijven staan die zich aan de waarheid houdt, hun vijanden zal overwinnen en niet zal worden geschaad door hen die hen tot het einde der dagen verraden; er staat ‘De boodschapper van God [Mohammed] werd gevraagd: ‘Waar zijn ze?’, en hij antwoordde: ‘In Jerusalem en zijn omgeving’
 2. Een Hadith wordt geciteerd over het geloof en het aanhangen van Allah. -Ed.
 3. Een Hadith wordt geciteerd over de gelovigen die elkaar versterken als bakstenen in een gebouw.
 4. Een Hadith wordt geciteerd over de moslims die broeders zijn en elkaar niet onderdrukken of vernederen.
 5. Een Hadith wordt geciteerd over de gelovigen die de mensen die zij bevriend zijn zorgvuldig moeten onderzoeken.

Let op: De vrijdagpreek en het gebed vinden plaats in de openbare ruimte, met inachtneming van de richtlijnen en instructies van het [PA] Ministerie van Religieuze Zaken en het [PA] Ministerie van Volksgezondheid.

Het Ministerie van Religieuze Zaken


Laten we nu eens kijken naar het cynische gebruik van de Moslimreligie door de Palestijnen.

Al voor de oprichting van Israël in 1948 heeft de Palestijn Moefti Amin al-Husseini zijn kennis van de godsdienst op kundige wijze gebruikt voor politieke doeleinden en zelfs als inspiratiebron voor terreurdaden tegen de Britten en de Joden.

Een van de belangrijke prestaties in het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw voor de Islamitische Raad, onder leiding van de Moefti, was het terug­dringen van de verkoop van land aan de Joden en het zelfs volledig verbieden ervan. Husseini vaardigde een fatwa uit, die iedereen die land aan Joden verkocht definieerde als een verrader die niet begraven kon worden op een Islamitische begraafplaats. Bovendien beweerde hij, dat het verkopen van Palestijns land gelijk stond aan het verkopen van delen van de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem. Hij eiste dat zo iemand uit de islamitische samenleving werd gezet.

De Moefti gebruikte allerlei methoden om zijn positie te versterken en zijn populariteit bij het Arabische publiek te vergroten. Een van de meest succesvolle was het aanstellen van predikers in moskeeën in de meeste delen van het land. De functie van de moskeeprediker bestond tot die tijd niet tijdens de Ottomaanse overheersing in het land. De Moefti stelden deze functie in, zodat de ‘predikers’ in staat zouden zijn om in zijn voordeel te spreken en het volk te inspireren om zijn plannen te ondersteunen. Op deze manier slaagde hij erin de boeren te beïnvloeden en de jongeren tegen de Joden in het harnas te jagen. Hij stelde zijn eigen man aan in elke moskee. Met deze briljante zet slaagden de Moefti erin de moskeeën en de menigte te beheersen door de boodschappen die hij wilde verspreiden over te brengen, de ene keer om de massa op te roepen en de andere keer om de massa te kalmeren.

Net als de activiteiten van de moefti probeert de Palestijnse Autoriteit nu in de 21e eeuw de massa’s te beheersen en de religie te gebruiken om hen op te roepen tegen de Joden en tegen de gematigde Arabische Staten. Uit het bovenstaande document kan men opmaken dat de opruiing vooral gericht is tegen de Joden; niet alleen de Israëli’s en niet alleen de zionisten, maar alle Joden. PA-ambtenaren hebben altijd gezegd dat ze niet tegen de Joden zijn, maar alleen tegen het zionisme en de ‘bezetting’. Vandaag hebben ze het tegendeel bewezen. Hun ware antisemitische aard is blootgelegd.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.