Minder steun voor anti-Israëlische VN-resoluties

De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties (VN), Gilad Erdan, was verheugd over het feit dat de steun voor de jaarlijkse reeks anti-Israëlische resoluties (die woensdag op verzoek van de Palestijnen aan de Algemene Vergadering van de VN worden voorgelegd), is afgenomen.

Door TPS |

Na intensieve diplomatieke inspanningen van Israël, hebben verschillende landen hun stemgedrag ten aanzien van de resoluties gewijzigd. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal landen dat een aantal van de resoluties, die bekend staan als het ‘Palestijnse pakket’, ronduit afwijst.

Gilad Erdan (Foto: Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken)

‘Ik wil de landen bedanken die hun stemgedrag ten gunste van Israël hebben gewijzigd. Zij hebben tegen de systematische anti-Israëlische vooringenomenheid bij de VN gestemd,’ zei Erdan. ‘Ik wil ook graag een speciaal woord van dank richten tot de landen die zich elk jaar achter Israël scharen wanneer zij zich tegen deze verachtelijke resoluties verzetten,’ aldus Erdan. ‘Geen enkel ander land ter wereld wordt geconfronteerd met een dergelijke discriminatie bij de VN. En het is tijd dat meer VN-leden zich bij ons aansluiten om de anti-Israëlische agenda van deze organisatie te veranderen,’ zei hij. ‘De landen die Israël vandaag hebben gesteund, hebben begrepen dat dit pakket van resoluties niets bijdraagt aan de vrede, maar alleen dient om de afwijzende houding van de Palestijnen te verstevigen en het conflict te verdiepen,’ voegde hij eraan toe.

Duitsland, Oostenrijk en Bulgarije behoorden tot de landen die van stemonthouding overgestapt zijn op afwijzing van een aantal van de resoluties. Slovenië, Zwitserland en Papoea-Nieuw-Guinea stapten over van stemonthouding naar een tegenstem, tegen de resolutie over de afdeling Palestijnse rechten van het secretariaat. Ondertussen gingen Singapore, Eritrea en Uruguay van een voorstem, over naar stemonthouding.

Een andere resolutie heeft betrekking op de commissie voor de uitoefening van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk, die verslagen en activiteiten publiceert die alleen de Palestijnse geschiedenis weerspiegelen. Bij een stemming hierover hebben Oostenrijk, Bulgarije, Duitsland en Papoea-Nieuw-Guinea de stap gezet van stemonthouding naar een tegenstem. Uruguay en IJsland hebben de stap gezet van een voorstem naar stemonthouding.

In zijn toespraak tijdens de Algemene Vergadering, voorafgaand aan de stemmingsronde, zei Erdan dat ‘deze vergadering al tientallen jaren bijeenkomt om het zogenaamde Palestina-vraagstuk te bespreken. Maar elk jaar levert de discussie geen realistische oplossingen of nuttige veranderingen in de situatie op. Het is voor elke waarnemer van buitenaf duidelijk waarom de antwoorden op deze vraag voor altijd moeilijk te achterhalen blijven: Deze jaarlijkse debatten zijn volledig losgekoppeld van de werkelijkheid.’ Erdan wees erop, dat in de resoluties van dit jaar niet wordt verwezen naar de baanbrekende vredesakkoorden van het Abraham-akkoord, tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein.

‘Kan dit forum verder worden losgekoppeld van de echte wereld?’ vroeg Erdan. ‘Jarenlang hebben de Palestijnen de belangen van de Arabische wereld gegijzeld, terwijl de internationale gemeenschap cynisch voor hun resoluties heeft gestemd. Het werd de Arabische landen verboden het bestaan van Israël te erkennen en betrekkingen met ons te onderhouden, tenzij we ons overgeven aan de Palestijnen met hun onbeschaamde eisen. Gelukkig hebben de Abraham-akkoorden dit patroon gebroken.’

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.