Matan was er voor ons, nu zijn wij er voor hem

Begin januari hebben we uw donaties voor ons project ‘Eenzame Soldaten’ doorgestuurd. De jaren daarvoor gaven we de donaties altijd aan de vereniging zelf. Deze keer, echter, kozen we een zeer speciale ‘Lone Soldier’. Zijn naam is Matan.

Door Redactie Israel Today |

Het was in de zomer van 2014, Operatie Protective Edge was in volle gang. Matan werd met zijn team een Hamas-tunnel in Gaza ingestuurd. De taak van zijn speciale eenheid was het opsporen van tunnels en de eventueel aanwezige terroristen uitschakelen. Matan was een van de jonge soldaten die verrast werd door de boobytraps die in de tunnels verborgen waren. Hij heeft de wreedheid van de oorlog aan den lijve ondervonden.

Sinds zijn terugkeer is het voor Matan het moeilijkst om in het heden te blijven en de beelden uit te wissen uit zijn herinnering van vrienden die voor zijn ogen zijn omgekomen. Tot op de dag van vandaag wordt hij achtervolgd door de verschrikkingen die hij met eigen ogen heeft gezien. Het trauma heeft ervoor gezorgd dat hij al zes jaar zijn kamer niet heeft verlaten. Ieder hard geluid dat hij hoort, herinnert hem aan de hel die hij heeft moeten doormaken.

Matan is allang weer thuis, maar zijn wonden, zowel fysiek als psychisch, doen nog steeds pijn. Hij lijdt aan een ernstige posttraumatische stoornis, die hem niet in staat stelt een normaal leven te leiden. Het geringste geluid leidt tot een psychotische reactie. De enige oplossing voor hem zou totale geluids­isolatie zijn. Matan zou langzaam kunnen herstellen met een bepaalde geluidsarme therapie. Maar een dergelijke geluidsarme therapie is erg duur.

Het Ministerie van Defensie heeft geweigerd de kosten te dekken, en Matans familie kan de bouw van een speciale ruimte met de vereiste akoestische aanpassingen zelf niet betalen.

Ook al is het project voor ‘eenzame soldaten’, dus soldaten die vanuit de diaspora zonder ouders in Israël bij de IDF dienen, niet direct op Matan van toepassing, toch beschouwen wij hem als een ‘eenzame soldaat’, ook al woont hij met zijn ouders in Israël. Maar na zijn laatste inzet, ter verdediging van zijn land, werd hij eenzaam achtergelaten en moet hij zichzelf maar zien te redden.

Alleen met uw gulle hulp zijn wij in staat projecten zoals deze te steunen en te realiseren! Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw steun voor Matan!

U kunt Matan blijven steunen via het donatieproject van onze Duitstalige afdeling:

Ik wil Matan steunen!