Luister naar de protest­stemmen in Jeruzalem

De protesten tegen de Israëlische eenheidsregering winnen aan kracht en zijn zaterdagavond opnieuw losgebarsten in het land. Deze keer hebben meer dan 15.000 demonstranten de toegang tot de officiële residentie van premier Netanyahu in Jeruzalem geblokkeerd.

Door David Lazarus |

De protesten weerspiegelen de al lang heersende gevoelens van wantrouwen over Netanyahu, en het gedrag van de regering.

‘Er was een omslagpunt en een climax bij de publieke gevoelens wat betreft corruptie in de regering, evenals een algemeen gevoel van minachting bij de regering voor de zorgen die leven bij het volk’, aldus Jason Silverman, correspondent van Israel Today. ‘Corona is een omslagpunt, omdat velen hun baan hebben verloren en nu niet veel meer te verliezen hebben. De mensen zijn wanhopiger en daarom meer bereid om actie te ondernemen. Zonder Corona denk ik niet dat de protesten zo groot zouden zijn,’ zei hij.

Luister naar de mensen die protesteren

We hebben de mensen op straat voor de residentie van de premier gevraagd waarom ze nu de behoefte voelen om te protesteren, zelfs midden in een pandemie die zich nog steeds verspreidt en de natie heeft verlamd. Hier enkele uitspraken van demon­stranten die we hebben opgetekend:

Moran: ‘Politici moeten gaan werken voor het volk en niet alleen voor zichzelf, voor hun eigen persoonlijke rijkdom en positie. Het belangrijkste is dat Bibi zijn ambt verlaat en naar huis gaat. Hij geeft alleen nog maar om het politiek overleven. Hij geeft niet om ons, het volk, maar alleen om hoe hij in de regering kan blijven.’

Yaron: ‘Bibi moet vertrekken. We hebben een land nodig dat gebaseerd is op eerlijkheid, goede waarden en sociale rechtvaardigheid, zoals de zorg voor de armen. We moeten stoppen met het verspreiden van haat in ons volk. We hebben vrede nodig, zowel onder elkaar als met onze buren. Al deze dingen zijn de afgelopen 15 jaar verslechterd met Netanyahu als leider. Het is tijd om de leiding over te dragen en iemand anders toe te staan om het land bij elkaar te brengen. Het is nu genoeg! Bibi heeft zijn grenzen bereikt en het is tijd voor verandering.’

Ariel: ‘Ik ben vandaag gekomen om te protesteren, en dat al drie jaar lang, omdat het onaanvaardbaar is dat een man die is aangeklaagd voor verschillende zware criminele daden en die voor de rechter moet komen, nog steeds als leider van de natie Israël kan fungeren, en mijn eigen politieke voorkeur, of die van een andere kiezer, kan vertegenwoordigen.’

Israël: ‘Ik verwacht dat we een regering hebben die we kunnen vertrouwen. Waar het Israëlische volk in kan geloven. Het eerste dat moet gebeuren is dat Bibi de regering verlaat en naar huis gaat. De regering moet goed zorgen voor de Corona-crisis, en niet door politieke afspraken te maken waarvan ze geen idee hebben hoe het uitpakt. Ons werkloosheidscijfer is astronomisch hoog, in vergelijking met bijvoorbeeld Europa, en als we een regering zouden hebben die gericht is op, en werkt voor de mensen, en niet voor hun eigen politieke overleving; dan zou het hier anders zijn. Ik ben een zorgzame burger van deze natie, dien in het leger, werk hard en betaal mijn belastingen. Ik denk niet dat Bibi tegen Israël is, maar op dit moment doet hij alleen maar alles wat hij kan om zijn publieke imago te beschermen en doet hij niet wat juist is, zelfs als dat niet populair is’.

(Commentaar van de redactie: De bovenstaande bewering over de groeiende werkloosheid in Israël wordt door velen herhaald, maar is op zijn best dubieus. In tegenstelling tot de meeste Europese landen tellen de Israëlische media werknemers met onbetaald verlof vaak als ‘werkloos’, waardoor het aantal echt werkloze Israëli’s sterk toeneemt. In werkelijkheid ligt het huidige werkloosheidscijfer van Israël tussen 7,5 en 8 procent, dus min of meer op hetzelfde niveau als dat van de meeste Europese landen in deze crisistijd).

Ayelet: ‘Ik houd van deze natie, ons volk en ons land. Ik geloof dat het binnen de macht van het volk ligt om veranderingen ten goede te maken, voor alle volken die in dit land leven. Door deze protesten wil ik dat de mensen begrijpen dat ze de macht hebben om ons land te beïnvloeden en te veranderen. We zijn niet alleen maar een kudde dieren, en we zullen niet achteroverleunen en het zomaar pikken. Ieder van ons heeft een stem en het vermogen om verandering teweeg te brengen.’

Doron: ‘De afgelopen tien jaar is ons onderwijssysteem, de zorg voor de armen en zwakken in de samenleving uit elkaar gevallen. Bibi lijkt verrast, maar wat had hij verwacht dat er zou gebeuren na 10 jaar van bezuinigingen en politieke impasse? Dit is een regering die niet werkt voor de armen, niet voor de religieuzen en niet voor de zwakken. Onze democratie verkeert in een crisis en we hebben een parlement van het volk nodig dat de regering kan beïnvloeden om wetten te maken die goed zijn voor alle mensen. We moeten de band tussen het volk en de regering herstellen, tussen de individuele burger en de politieke instellingen’.

Voor aanvullende informatie over deze protesten, zie:

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.