Luidruchtige minderheid waarschuwt tegen vaccinatie

Over de hele wereld doen waarschuwingen de ronde die het snelle vaccinatieprogramma in Israël afschilderen als een heimelijk, duivels plan. De ‘groene pas’ zou uit de koker van de duisternis komen om het Joodse volk te vernietigen.

Door Avner Boskey |

Heel wat mensen die het Israel Today Magazine lezen hebben schriftelijk of telefonisch naar de achter­grond van zulke waarschuwingen gevraagd, ook omdat ook Messiaanse Joden eraan meedoen. Avner Boskey (portretfoto), een Messiaanse oudste hier in Israël, geeft in dit artikel zijn kijk op deze zaak.

Een traditioneel Jiddisch spreekwoord luidt: ‘Twee Joden drie meningen.’ Ook Messiaanse Joden in Israël hebben een uitgesproken mening, vooral over de corona­pandemie en de gevolgen daarvan. Hoe kunnen we hierin wat orde en helderheid aanbren­gen?

Allereerst is de coronapandemie niet primair of uitsluitend een Joods probleem. De pandemie is niet in Israël begonnen. Ook is Israël niet het enige
land dat getroffen is door deze ziekte. De verschillende ontwik­kelde en geteste vaccins tegen Covid-19, die op de markt zijn gebracht, komen niet uit Israël. Over de hele wereld wordt massaal gevaccineerd, niet alleen in Israël. Een zinvolle aanpak van deze pandemie kan alleen maar globaal worden aangepakt.

Binnen de Messiaanse gemeenschap in Israël beweert een klein, maar luidruchtig groepje gelovigen, dat de Israëlische regering opzettelijk verkeerde en misleidende statistieken openbaar maakt. Deze informatie zou elke logica of wetenschappelijke onderbouwing missen, en slechts tot doel hebben om een bepaalde vaccinatie­politiek te kunnen uitvoeren. Iedereen die de mening van dit groepje niet accepteert, wordt door hen weggezet als iemand die de feiten ontkent en blindelings alles gelooft.

Voor deze mensen is het Covid-19-vaccin niet meer dan een complot van satan. Israël zou zich als willoos proefkonijn laten misbruiken en zo een vloek over de hele mensheid heen brengen. Deze ijveraars beweren dat wat er in Israël gebeurt vergelijkbaar is met de opkomst van het Duitse nationaalsocialisme en dat het tot de ondergang van vele Joden zal leiden. Joden die hun mening niet delen, zouden hun ogen sluiten voor hun eigen geschiedenis.

De Joods-Amerikaanse advocaat en emeritus hoogleraar aan de Rechten­faculteit van Harvard, Alan Dershowitz, merkte een paar dagen geleden op, dat de domme vergelijking tussen nazi’s en vaccins een nogal grove vorm van Holocaust-ontkenning is. Hij uitte zijn misnoegen over dit soort vergelijkingen en deed ze af als bizarre, onhistorische vergelijkingen.
Gelukkig zijn de meeste Messiaanse Joden in Israël het eens met Dershowitz.

Tot nog toe zijn er meer dan vijf miljoen Israëli’s ingeënt, van de ruim zes miljoen die er recht op hebben. Dit hoge aantal weerspiegelt de positieve stemming onder de bevolking. De meeste Israëli’s zijn dankbaar voor de vaccinatie. Ze zijn er zich van bewust dat het aantal besmettingen en sterfgevallen in het land, sterk is gedaald. (…)

De Israëlische media besteden nauwelijks aandacht aan Messiaanse Joden,
maar wat zou de doorsnee Israëli over dit handjevol zelfbenoemde onheilsprofeten zeggen, als hun ideeën op de Israëlische media ter sprake zouden komen? (…)

Wist u dat deze paar stemmen niet de mainstream vertegenwoordigen van de Israëlische Messiaanse beweging? Maar zulke onverantwoordelijke beweringen van een paar Messiaanse gelovigen kunnen het lichaam van de Messias in Israël wel degelijk in een slecht daglicht stellen. Hun beweringen zijn niet apostolisch en ook niet profetisch.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het meinummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.