Leren Israëlische kinderen alle niet-Joden te doden?

Het opvoeden van de bevolking tot vrede werd geacht een van de hoekstenen te zijn van het Israëlisch-Palestijnse vredesproces. Elke partij kreeg de verplich­ting om hun bevolking voor te bereiden op een vreed­zaam samenleven na tientallen jaren van conflict.

Door Ryan Jones |

Afbeelding: Een groep ‘gevaarlijke’ Israëlische school­kinderen op jacht naar niet-Joden. Ik hoop dat het sarcasme duidelijk is. (Foto: Nati Shofat/Flash90)

Een van de belangrijkste klachten van Israël met betrekking tot het vredesproces is vandaag dat de Palestijnse Autoriteit de afgelopen twintig jaar systematisch niet aan deze voorwaarde heeft voldaan. In feite is de anti-Joodse opruiing op Palestijnse scholen en in de media alleen maar toegenomen sinds de ondertekening van de ‘Oslo-akkoorden’, waardoor de vrede nog verder onbereikbaar is geworden.

Een goed voorbeeld hiervan had vorige week plaats, toen een Palestijnse man die als een soort ‘militaire expert’ werd voorgesteld, de bizarre bewering uitsprak dat alle Joden alle Arabieren haten, en dat de rabbijnen in de Joodse kinderen een rotsvast verlangen wekken om alle niet-Joden te vermoorden.

‘De Israëliërs trainen hun kinderen om wapens te dragen. Onze kinderen dragen geen wapens. (…) Ze trainen hen met wapens en trainen hen op basis van het principe: ‘Dood iedereen die niet Joods is’. De rabbijnen planten deze indoctrinatie in bij de kinderen van Israël: ‘Dood iedereen die niet Joods is’, benadrukte Wasef Erekat. [Vertaling door Palestinian Media Watch]

Vooraleer verder te gaan, wil ik nog even opmerken hoe gemakkelijk de beweringen van meneer Erekat ontkracht kunnen worden. Mijn eigen zeven kinderen worden opgevoed en opgeleid in het Israëlische school­systeem en hebben niet één keer een wapen­training gevolgd. Bovendien zijn ze niet Joods, en iedereen om hen heen weet dat. En toch heeft niemand geprobeerd hen te vermoorden. Dus, of meneer Erekat zit er vol mee, of de indoctrinatie waaraan hij beweert dat elk kind in Israël onderworpen is, werk niet.

Als dit slechts een of andere samen­zwerings­theoreticus was die zijn onzin uitblaast, zou dat geen probleem zijn. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, hoe verdraaid of losgekoppeld van de werkelijkheid die ook is. Maar dat is niet wat er in dit en zoveel andere soortgelijke gevallen gebeurt. Wat deze situatie zo gevaarlijk maakt, is dat meneer Erekat door het Palestijnse regime als een gezaghebbende stem wordt gepresenteerd en een platform krijgt op de door de regering gecontroleerde Palestijnse TV om de bevolking te hersenspoelen om nooit de gehate Joden te vertrouwen.

En hoe zit het met zijn beweringen?

Zijn er dan enkele rabbijnen die niets anders doen dan haat zaaien tegen de Arabieren en die gevoelens misschien doorgeven aan hun studenten? Zeker, zulke types bestaan in elke samenleving. Maar in Israël bestaan ze in de marge, en ze krijgen zeker geen platform van de overheid. Als hun haatzaaierij in de openbaarheid komt, kunnen ze worden vervolgd.

Als dat ook bij de Palestijnse Autoriteit zo zou zijn, dan zouden we vandaag misschien dichter bij de vrede zijn.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.